Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Alberic y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2022 | 08-09-2022Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 08 de septiembre de 2022

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 43 00:26:46
  Ciutadans per Alberic 15 00:10:18
  PSPV PSOE 1 00:00:52
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 0 00:00:00
  PP 4 00:00:52
  Compromís per Alberic 22 00:15:04
  Alberic pel Canvi 0 00:00:00
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 2 00:00:54
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 6 00:03:01

  INTERVENCIONES


  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  2. DACIÓ DE COMPTE DE L'EXECUCIÓ TRIMESTRAL, 2N TRIMESTRE DEL 2022.
  3. DACIÓ DE COMPTES DE LES FACTURES NO TRAMITADES EN MÉS DE 3 MESOS DEL 1R I 2N TRIMESTRE DEL 2022.
  4. DACIÓ DE COMPTES DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2023.
  5. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2021.
  6. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LES PRESTACIONS I RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL F 2022 103.

  Josep Puig Torres (00:07:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LES PRESTACIONS I RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL F 2022 103.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LES PRESTACIONS I RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL F 2022 103.

  Estefania Sanz Roselló (00:07:53)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  6. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LES PRESTACIONS I RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL F 2022 103.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LES PRESTACIONS I RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL F 2022 103.
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.

  Josep Puig Torres (00:08:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.

  Estefania Sanz Roselló (00:10:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.

  Josep Puig Torres (00:10:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.

  Estefania Sanz Roselló (00:11:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.

  Alfonso Martínez Escandell (00:11:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.

  Josep Puig Torres (00:12:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:12:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.

  Andreu Conde Domingo (00:12:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.

  Josep Puig Torres (00:14:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:15:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.

  Andreu Conde Domingo (00:15:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:15:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.

  Andreu Conde Domingo (00:16:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:18:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.

  Andreu Conde Domingo (00:19:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.

  Josep Puig Torres (00:20:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.
  8. APROVACIÓ DEL ALÇAMENT DE L’OBJECCIÓ D’INTERVENCIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT DE LES HORES EXTRAORDINARIES PENDENTS.

  Josep Puig Torres (00:21:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. APROVACIÓ DEL ALÇAMENT DE L’OBJECCIÓ D’INTERVENCIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT DE LES HORES EXTRAORDINARIES PENDENTS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:22:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. APROVACIÓ DEL ALÇAMENT DE L’OBJECCIÓ D’INTERVENCIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT DE LES HORES EXTRAORDINARIES PENDENTS.

  Estefania Sanz Roselló (00:22:22)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  8. APROVACIÓ DEL ALÇAMENT DE L’OBJECCIÓ D’INTERVENCIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT DE LES HORES EXTRAORDINARIES PENDENTS.

  Josep Puig Torres (00:22:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. APROVACIÓ DEL ALÇAMENT DE L’OBJECCIÓ D’INTERVENCIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT DE LES HORES EXTRAORDINARIES PENDENTS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:22:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. APROVACIÓ DEL ALÇAMENT DE L’OBJECCIÓ D’INTERVENCIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT DE LES HORES EXTRAORDINARIES PENDENTS.

  Andreu Conde Domingo (00:23:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  8. APROVACIÓ DEL ALÇAMENT DE L’OBJECCIÓ D’INTERVENCIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT DE LES HORES EXTRAORDINARIES PENDENTS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. APROVACIÓ DEL ALÇAMENT DE L’OBJECCIÓ D’INTERVENCIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT DE LES HORES EXTRAORDINARIES PENDENTS.

  Andreu Conde Domingo (00:24:22)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  8. APROVACIÓ DEL ALÇAMENT DE L’OBJECCIÓ D’INTERVENCIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT DE LES HORES EXTRAORDINARIES PENDENTS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:25:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. APROVACIÓ DEL ALÇAMENT DE L’OBJECCIÓ D’INTERVENCIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT DE LES HORES EXTRAORDINARIES PENDENTS.

  Andreu Conde Domingo (00:25:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  8. APROVACIÓ DEL ALÇAMENT DE L’OBJECCIÓ D’INTERVENCIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT DE LES HORES EXTRAORDINARIES PENDENTS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:27:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. APROVACIÓ DEL ALÇAMENT DE L’OBJECCIÓ D’INTERVENCIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT DE LES HORES EXTRAORDINARIES PENDENTS.

  Maria Isabel Beta Calvo (00:27:38)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. APROVACIÓ DEL ALÇAMENT DE L’OBJECCIÓ D’INTERVENCIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT DE LES HORES EXTRAORDINARIES PENDENTS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. APROVACIÓ DEL ALÇAMENT DE L’OBJECCIÓ D’INTERVENCIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT DE LES HORES EXTRAORDINARIES PENDENTS.
  9. APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:30:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES D’ALBERIC.

  Virginia Sanchis Cogollos (00:30:24)
  Cargo: regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  9. APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:30:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES D’ALBERIC.

  Maria Isabel Beta Calvo (00:30:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:30:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES D’ALBERIC.

  Virginia Sanchis Cogollos (00:30:57)
  Cargo: regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  9. APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES D’ALBERIC.

  Maria Isabel Beta Calvo (00:31:09)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES D’ALBERIC.

  Ana Aliaga Garcia (00:31:36)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  9. APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:33:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES D’ALBERIC.

  Maria Isabel Beta Calvo (00:33:05)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES D’ALBERIC.

  Ana Aliaga Garcia (00:33:35)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  9. APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:34:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES D’ALBERIC.

  Virginia Sanchis Cogollos (00:34:12)
  Cargo: regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  9. APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:35:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES D’ALBERIC.

  Maria Isabel Beta Calvo (00:35:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:36:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES D’ALBERIC.

  Virginia Sanchis Cogollos (00:36:38)
  Cargo: regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  9. APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:37:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES D’ALBERIC.
  10. MOCIONS D’URGÈNCIA.
  11. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D’ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  12. PRECS I PREGUNTES

  Ana Aliaga Garcia (00:37:51)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:39:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Ana Aliaga Garcia (00:41:39)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:41:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Ana Aliaga Garcia (00:42:02)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:42:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Ana Aliaga Garcia (00:42:32)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:42:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Ana Aliaga Garcia (00:44:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:45:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Ana Aliaga Garcia (00:45:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:45:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Andreu Conde Domingo (00:46:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:46:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Andreu Conde Domingo (00:47:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:47:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Andreu Conde Domingo (00:49:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:50:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Virginia Bruñó Martí (00:51:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:51:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Juan Vergara Ferrer (00:51:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV PSOE
  12. PRECS I PREGUNTES

  Andreu Conde Domingo (00:52:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:52:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Andreu Conde Domingo (00:52:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:53:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Andreu Conde Domingo (00:53:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:54:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:54:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:55:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Josep Puig Torres (00:55:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:55:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES

  Alfonso Martínez Escandell (00:57:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  12. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:57:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (00:58:18)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Antonio Carratalà Mínguez (00:58:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:00:48)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Antonio Carratalà Mínguez (01:01:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  ORDEN DEL DÍA


  1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. (00:05:21)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  2. DACIÓ DE COMPTE DE L'EXECUCIÓ TRIMESTRAL, 2N TRIMESTRE DEL 2022. (00:05:36)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  3. DACIÓ DE COMPTES DE LES FACTURES NO TRAMITADES EN MÉS DE 3 MESOS DEL 1R I 2N TRIMESTRE DEL 2022. (00:05:47)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  4. DACIÓ DE COMPTES DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2023. (00:05:53)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic