Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Benicarló i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2022 | 12-04-2022



Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 12 d'abril de 2022

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 11 00:18:00
  PP 2 00:03:55
  PSOE 4 00:44:13
  CIUTADANS 2 00:26:43
  COMPROMÍS 2 00:22:20
  Ajuntament 1 00:03:04

  INTERVENCIONS


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2022; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022, el qual inclou el de l’OACSE (Exp. 896812Y i981562F).

  Marcos Segarra Piñana (00:00:59)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  1. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2022; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022, el qual inclou el de l’OACSE (Exp. 896812Y i981562F).

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:03)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2022; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022, el qual inclou el de l’OACSE (Exp. 896812Y i981562F).

  Carlos Flos Fresquet (00:04:14)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2022; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022, el qual inclou el de l’OACSE (Exp. 896812Y i981562F).

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:22)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2022; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022, el qual inclou el de l’OACSE (Exp. 896812Y i981562F).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:14:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  1. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2022; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022, el qual inclou el de l’OACSE (Exp. 896812Y i981562F).

  Pedro Manchón Pau (00:14:31)
  Càrrec: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2022; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022, el qual inclou el de l’OACSE (Exp. 896812Y i981562F).

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:56)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2022; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022, el qual inclou el de l’OACSE (Exp. 896812Y i981562F).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:32:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  1. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2022; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022, el qual inclou el de l’OACSE (Exp. 896812Y i981562F).

  Rosario Miralles Ferrando (00:51:12)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2022; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022, el qual inclou el de l’OACSE (Exp. 896812Y i981562F).

  Marta Escudero Albor (00:51:16)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  1. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2022; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022, el qual inclou el de l’OACSE (Exp. 896812Y i981562F).

  Rosario Miralles Ferrando (01:09:01)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2022; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022, el qual inclou el de l’OACSE (Exp. 896812Y i981562F).

  Carlos Flos Fresquet (01:09:06)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2022; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022, el qual inclou el de l’OACSE (Exp. 896812Y i981562F).

  Rosario Miralles Ferrando (01:21:47)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2022; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022, el qual inclou el de l’OACSE (Exp. 896812Y i981562F).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:21:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  1. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2022; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022, el qual inclou el de l’OACSE (Exp. 896812Y i981562F).

  Rosario Miralles Ferrando (01:25:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2022; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022, el qual inclou el de l’OACSE (Exp. 896812Y i981562F).

  Benjamín Martí Esdbrí (01:25:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  1. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2022; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022, el qual inclou el de l’OACSE (Exp. 896812Y i981562F).

  Rosario Miralles Ferrando (01:33:15)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2022; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022, el qual inclou el de l’OACSE (Exp. 896812Y i981562F).

  Marta Escudero Albor (01:33:17)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  1. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2022; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022, el qual inclou el de l’OACSE (Exp. 896812Y i981562F).

  Rosario Miralles Ferrando (01:37:52)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2022; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022, el qual inclou el de l’OACSE (Exp. 896812Y i981562F).

  Carlos Flos Fresquet (01:37:55)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2022; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022, el qual inclou el de l’OACSE (Exp. 896812Y i981562F).

  Rosario Miralles Ferrando (01:41:54)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2022; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022, el qual inclou el de l’OACSE (Exp. 896812Y i981562F).

  ORDRE DEL DIA


  1. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2022; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022, el qual inclou el de l’OACSE (Exp. 896812Y i981562F). (00:00:18)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:00:59)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:03)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:04:14)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:22)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:14:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Debate (00:14:26)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:14:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Pedro Manchón Pau (00:14:31)
  Càrrec: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:56)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:32:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:51:12)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:51:16)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (01:09:01)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (01:09:06)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (01:21:47)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:21:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (01:25:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (01:25:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (01:33:15)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (01:33:17)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (01:37:52)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (01:37:55)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (01:41:54)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Ajuntament de Benicarló