Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Benicarló i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 25-07-2019

Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 25 de juliol de 2019

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 49 00:19:45
  PP 8 00:08:35
  PSOE 17 00:07:25
  CIUTADANS 5 00:04:20
  COMPROMÍS 1 00:02:13
  Ajuntament 17 00:22:41
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de les actes de la sessions extraordinàries núm. 11/2019, de 15 de juny de 2019, i núm. 12/2019, de 10 de juliol de 2019.
  2. Dictamen a la proposta de nomenament de la Reina, Dulcinea i Dames de la Cort d'Honor de les festes patronals 2019.

  Marcos Segarra Piñana (00:00:49)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta de nomenament de la Reina, Dulcinea i Dames de la Cort d'Honor de les festes patronals 2019.

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:08)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de nomenament de la Reina, Dulcinea i Dames de la Cort d'Honor de les festes patronals 2019.
  3. Dictamen a la proposta del nomenament de la mantenidora de les festes patronals 2019.

  Marcos Segarra Piñana (00:04:29)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta del nomenament de la mantenidora de les festes patronals 2019.

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:41)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta del nomenament de la mantenidora de les festes patronals 2019.
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del programa d'actes de les festes patronals 2019

  Marcos Segarra Piñana (00:07:56)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del programa d'actes de les festes patronals 2019

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del programa d'actes de les festes patronals 2019

  Pedro Manchón Pau (00:08:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del programa d'actes de les festes patronals 2019

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:45)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del programa d'actes de les festes patronals 2019
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació d’incorporació membres comissió de festes patronals 2019 i nadal i reis 2019-2020.

  Marcos Segarra Piñana (00:09:03)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació d’incorporació membres comissió de festes patronals 2019 i nadal i reis 2019-2020.

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:13)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació d’incorporació membres comissió de festes patronals 2019 i nadal i reis 2019-2020.

  Pedro Manchón Pau (00:10:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació d’incorporació membres comissió de festes patronals 2019 i nadal i reis 2019-2020.

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:33)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació d’incorporació membres comissió de festes patronals 2019 i nadal i reis 2019-2020.
  6. Dictamen a la proposta nomenament persona destacada en l'àmbit cultural de la ciutat de Benicarló.

  Marcos Segarra Piñana (00:10:50)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta nomenament persona destacada en l'àmbit cultural de la ciutat de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta nomenament persona destacada en l'àmbit cultural de la ciutat de Benicarló.
  7. Dictamen a la proposta del Consell Municipal de Benestar Social de nomenament de la persona destacada en l’àmbit social 2019. Exp. BS-76/2019.

  Marcos Segarra Piñana (00:11:49)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta del Consell Municipal de Benestar Social de nomenament de la persona destacada en l’àmbit social 2019. Exp. BS-76/2019.

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:18)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta del Consell Municipal de Benestar Social de nomenament de la persona destacada en l’àmbit social 2019. Exp. BS-76/2019.
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU de Benicarló, per a la protecció de l’àmbit del Poblat Iber «Mas de Fabra».

  Marcos Segarra Piñana (00:12:37)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU de Benicarló, per a la protecció de l’àmbit del Poblat Iber «Mas de Fabra».

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU de Benicarló, per a la protecció de l’àmbit del Poblat Iber «Mas de Fabra».

  Román José Sánchez Mateu (00:14:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU de Benicarló, per a la protecció de l’àmbit del Poblat Iber «Mas de Fabra».

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:17)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU de Benicarló, per a la protecció de l’àmbit del Poblat Iber «Mas de Fabra».

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:14:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU de Benicarló, per a la protecció de l’àmbit del Poblat Iber «Mas de Fabra».

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:30)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU de Benicarló, per a la protecció de l’àmbit del Poblat Iber «Mas de Fabra».
  9. Dictamen a la proposta de declarar la caducitat del procediment iniciat per a resoldre i deixar sense efecte l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UE nº 18 de sòl urbà Ajuntament de Benicarló Secretaria del PGOU, i iniciar un nou procediment.

  Marcos Segarra Piñana (00:15:09)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta de declarar la caducitat del procediment iniciat per a resoldre i deixar sense efecte l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UE nº 18 de sòl urbà Ajuntament de Benicarló Secretaria del PGOU, i iniciar un nou procediment.

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta de declarar la caducitat del procediment iniciat per a resoldre i deixar sense efecte l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UE nº 18 de sòl urbà Ajuntament de Benicarló Secretaria del PGOU, i iniciar un nou procediment.

  Román José Sánchez Mateu (00:18:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta de declarar la caducitat del procediment iniciat per a resoldre i deixar sense efecte l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UE nº 18 de sòl urbà Ajuntament de Benicarló Secretaria del PGOU, i iniciar un nou procediment.

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:38)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta de declarar la caducitat del procediment iniciat per a resoldre i deixar sense efecte l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UE nº 18 de sòl urbà Ajuntament de Benicarló Secretaria del PGOU, i iniciar un nou procediment.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:18:43)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  9. Dictamen a la proposta de declarar la caducitat del procediment iniciat per a resoldre i deixar sense efecte l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UE nº 18 de sòl urbà Ajuntament de Benicarló Secretaria del PGOU, i iniciar un nou procediment.

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:00)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta de declarar la caducitat del procediment iniciat per a resoldre i deixar sense efecte l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UE nº 18 de sòl urbà Ajuntament de Benicarló Secretaria del PGOU, i iniciar un nou procediment.

  Román José Sánchez Mateu (00:20:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta de declarar la caducitat del procediment iniciat per a resoldre i deixar sense efecte l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UE nº 18 de sòl urbà Ajuntament de Benicarló Secretaria del PGOU, i iniciar un nou procediment.

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:43)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta de declarar la caducitat del procediment iniciat per a resoldre i deixar sense efecte l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UE nº 18 de sòl urbà Ajuntament de Benicarló Secretaria del PGOU, i iniciar un nou procediment.
  10. Dictamen a la proposta del regidor de Governació, Policia i Seguretat d’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de l’estacionament regulat amb limitació horària.

  Marcos Segarra Piñana (00:21:28)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta del regidor de Governació, Policia i Seguretat d’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de l’estacionament regulat amb limitació horària.

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:46)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta del regidor de Governació, Policia i Seguretat d’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de l’estacionament regulat amb limitació horària.

  Ildefonso Añó Lores (00:23:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta del regidor de Governació, Policia i Seguretat d’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de l’estacionament regulat amb limitació horària.

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:42)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta del regidor de Governació, Policia i Seguretat d’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de l’estacionament regulat amb limitació horària.
  11. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d’aprovació de la mutació demanial del conservatori professional de música Mestre Feliu. (Exp. PAT 3/2019).

  Marcos Segarra Piñana (00:25:29)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  11. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d’aprovació de la mutació demanial del conservatori professional de música Mestre Feliu. (Exp. PAT 3/2019).

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:45)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d’aprovació de la mutació demanial del conservatori professional de música Mestre Feliu. (Exp. PAT 3/2019).

  Isabel Cardona Ferragut (00:28:47)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d’aprovació de la mutació demanial del conservatori professional de música Mestre Feliu. (Exp. PAT 3/2019).

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:08)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d’aprovació de la mutació demanial del conservatori professional de música Mestre Feliu. (Exp. PAT 3/2019).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:29:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  11. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d’aprovació de la mutació demanial del conservatori professional de música Mestre Feliu. (Exp. PAT 3/2019).

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:09)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d’aprovació de la mutació demanial del conservatori professional de música Mestre Feliu. (Exp. PAT 3/2019).

  Isabel Cardona Ferragut (00:30:13)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d’aprovació de la mutació demanial del conservatori professional de música Mestre Feliu. (Exp. PAT 3/2019).

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d’aprovació de la mutació demanial del conservatori professional de música Mestre Feliu. (Exp. PAT 3/2019).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:31:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  11. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d’aprovació de la mutació demanial del conservatori professional de música Mestre Feliu. (Exp. PAT 3/2019).

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:30)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d’aprovació de la mutació demanial del conservatori professional de música Mestre Feliu. (Exp. PAT 3/2019).
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/18.

  Marcos Segarra Piñana (00:34:45)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/18.

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:36)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/18.

  Carlos Flos Fresquet (00:35:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/18.

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:49)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/18.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:35:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/18.

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/18.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:37:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/18.

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:30)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/18.

  Marta Escudero Albor (00:38:32)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/18.

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:45)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/18.

  Carlos Flos Fresquet (00:40:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/18.

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:03)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/18.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:42:06)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/18.

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:29)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/18.
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/19.

  Marcos Segarra Piñana (00:44:57)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/19.

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:50)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/19.

  Carlos Flos Fresquet (00:45:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/19.

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/19.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:46:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/19.

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:34)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/19.

  Carlos Flos Fresquet (00:47:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/19.

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:01)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/19.
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/20

  Marcos Segarra Piñana (00:48:24)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/20

  Rosario Miralles Ferrando (00:49:14)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/20

  Carlos Flos Fresquet (00:49:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/20

  Rosario Miralles Ferrando (00:49:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/20

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:49:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/20

  Rosario Miralles Ferrando (00:51:00)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/20

  Carlos Flos Fresquet (00:51:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/20

  Rosario Miralles Ferrando (00:51:38)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/20
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/21.

  Marcos Segarra Piñana (00:52:05)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/21.

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:53)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/21.

  Carlos Flos Fresquet (00:52:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/21.

  Rosario Miralles Ferrando (00:53:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/21.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:53:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/21.

  Rosario Miralles Ferrando (00:53:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/21.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:53:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/21.

  Rosario Miralles Ferrando (00:54:16)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/21.
  16. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 22/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/22.

  Marcos Segarra Piñana (00:54:43)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  16. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 22/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/22.

  Rosario Miralles Ferrando (00:55:28)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  16. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 22/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/22.

  Carlos Flos Fresquet (00:55:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  16. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 22/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/22.

  Rosario Miralles Ferrando (00:55:36)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  16. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 22/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/22.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:55:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  16. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 22/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/22.

  Rosario Miralles Ferrando (00:56:30)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  16. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 22/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/22.
  17. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/23.

  Marcos Segarra Piñana (00:56:55)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  17. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/23.

  Rosario Miralles Ferrando (00:57:49)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  17. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/23.

  Carlos Flos Fresquet (00:57:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  17. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/23.

  Rosario Miralles Ferrando (00:58:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE