Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Benicarló i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2022 | 26-05-2022Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 26 d'maig de 2022

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 66 00:41:19
  PP 6 00:02:49
  PSOE 24 00:20:36
  CIUTADANS 17 00:22:27
  COMPROMÍS 6 00:10:26
  Ajuntament 12 00:17:31

  INTERVENCIONS


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 5/2022, de 28 d’abril de 2022.
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la cessió gratuïta de l'ús de dos despatxos i el tram de passadís que permet accedir-hi que es troben ubicats en la primera planta del bé immoble de propietat municipal situat al carrer de Peníscola núm. 21 de Benicarló, a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Exp. 790943H).

  Marcos Segarra Piñana (00:01:19)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la cessió gratuïta de l'ús de dos despatxos i el tram de passadís que permet accedir-hi que es troben ubicats en la primera planta del bé immoble de propietat municipal situat al carrer de Peníscola núm. 21 de Benicarló, a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Exp. 790943H).

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:47)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la cessió gratuïta de l'ús de dos despatxos i el tram de passadís que permet accedir-hi que es troben ubicats en la primera planta del bé immoble de propietat municipal situat al carrer de Peníscola núm. 21 de Benicarló, a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Exp. 790943H).

  Isabel Cardona Ferragut (00:03:48)
  Càrrec: 6a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Turisme i Contractació. | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la cessió gratuïta de l'ús de dos despatxos i el tram de passadís que permet accedir-hi que es troben ubicats en la primera planta del bé immoble de propietat municipal situat al carrer de Peníscola núm. 21 de Benicarló, a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Exp. 790943H).

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:56)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la cessió gratuïta de l'ús de dos despatxos i el tram de passadís que permet accedir-hi que es troben ubicats en la primera planta del bé immoble de propietat municipal situat al carrer de Peníscola núm. 21 de Benicarló, a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Exp. 790943H).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:05:59)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la cessió gratuïta de l'ús de dos despatxos i el tram de passadís que permet accedir-hi que es troben ubicats en la primera planta del bé immoble de propietat municipal situat al carrer de Peníscola núm. 21 de Benicarló, a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Exp. 790943H).

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la cessió gratuïta de l'ús de dos despatxos i el tram de passadís que permet accedir-hi que es troben ubicats en la primera planta del bé immoble de propietat municipal situat al carrer de Peníscola núm. 21 de Benicarló, a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Exp. 790943H).

  Marta Escudero Albor (00:07:09)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la cessió gratuïta de l'ús de dos despatxos i el tram de passadís que permet accedir-hi que es troben ubicats en la primera planta del bé immoble de propietat municipal situat al carrer de Peníscola núm. 21 de Benicarló, a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Exp. 790943H).

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la cessió gratuïta de l'ús de dos despatxos i el tram de passadís que permet accedir-hi que es troben ubicats en la primera planta del bé immoble de propietat municipal situat al carrer de Peníscola núm. 21 de Benicarló, a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Exp. 790943H).

  Isabel Cardona Ferragut (00:11:29)
  Càrrec: 6a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Turisme i Contractació. | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la cessió gratuïta de l'ús de dos despatxos i el tram de passadís que permet accedir-hi que es troben ubicats en la primera planta del bé immoble de propietat municipal situat al carrer de Peníscola núm. 21 de Benicarló, a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Exp. 790943H).

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:49)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la cessió gratuïta de l'ús de dos despatxos i el tram de passadís que permet accedir-hi que es troben ubicats en la primera planta del bé immoble de propietat municipal situat al carrer de Peníscola núm. 21 de Benicarló, a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Exp. 790943H).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:13:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la cessió gratuïta de l'ús de dos despatxos i el tram de passadís que permet accedir-hi que es troben ubicats en la primera planta del bé immoble de propietat municipal situat al carrer de Peníscola núm. 21 de Benicarló, a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Exp. 790943H).

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:33)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la cessió gratuïta de l'ús de dos despatxos i el tram de passadís que permet accedir-hi que es troben ubicats en la primera planta del bé immoble de propietat municipal situat al carrer de Peníscola núm. 21 de Benicarló, a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Exp. 790943H).

  Marta Escudero Albor (00:14:36)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la cessió gratuïta de l'ús de dos despatxos i el tram de passadís que permet accedir-hi que es troben ubicats en la primera planta del bé immoble de propietat municipal situat al carrer de Peníscola núm. 21 de Benicarló, a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Exp. 790943H).

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:27)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la cessió gratuïta de l'ús de dos despatxos i el tram de passadís que permet accedir-hi que es troben ubicats en la primera planta del bé immoble de propietat municipal situat al carrer de Peníscola núm. 21 de Benicarló, a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Exp. 790943H).

  Isabel Cardona Ferragut (00:16:29)
  Càrrec: 6a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Turisme i Contractació. | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la cessió gratuïta de l'ús de dos despatxos i el tram de passadís que permet accedir-hi que es troben ubicats en la primera planta del bé immoble de propietat municipal situat al carrer de Peníscola núm. 21 de Benicarló, a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Exp. 790943H).

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:30)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la cessió gratuïta de l'ús de dos despatxos i el tram de passadís que permet accedir-hi que es troben ubicats en la primera planta del bé immoble de propietat municipal situat al carrer de Peníscola núm. 21 de Benicarló, a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Exp. 790943H).
  3. Dictamen a la sol·licitud de constitució de l’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló i aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Benicarló i l’EGM de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló (Exp. 832897C).

  Marcos Segarra Piñana (00:23:41)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  3. Dictamen a la sol·licitud de constitució de l’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló i aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Benicarló i l’EGM de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló (Exp. 832897C).

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:43)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la sol·licitud de constitució de l’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló i aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Benicarló i l’EGM de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló (Exp. 832897C).

  Román José Sánchez Mateu (00:25:47)
  Càrrec: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la sol·licitud de constitució de l’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló i aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Benicarló i l’EGM de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló (Exp. 832897C).

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:37)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la sol·licitud de constitució de l’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló i aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Benicarló i l’EGM de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló (Exp. 832897C).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:28:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  3. Dictamen a la sol·licitud de constitució de l’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló i aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Benicarló i l’EGM de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló (Exp. 832897C).

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:09)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la sol·licitud de constitució de l’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló i aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Benicarló i l’EGM de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló (Exp. 832897C).

  Marta Escudero Albor (00:31:12)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  3. Dictamen a la sol·licitud de constitució de l’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló i aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Benicarló i l’EGM de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló (Exp. 832897C).

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:33)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la sol·licitud de constitució de l’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló i aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Benicarló i l’EGM de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló (Exp. 832897C).

  Román José Sánchez Mateu (00:32:36)
  Càrrec: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la sol·licitud de constitució de l’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló i aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Benicarló i l’EGM de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló (Exp. 832897C).

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la sol·licitud de constitució de l’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló i aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Benicarló i l’EGM de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló (Exp. 832897C).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:34:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  3. Dictamen a la sol·licitud de constitució de l’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló i aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Benicarló i l’EGM de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló (Exp. 832897C).

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:15)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la sol·licitud de constitució de l’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló i aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Benicarló i l’EGM de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló (Exp. 832897C).
  4. Dictamen a la proposta d’alcaldia per a la emissió d’informe municipal sol·licitat per el Servei Territorial d’Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial, Obres Publiques i Mobilitat sobre una Declaració d'Interès Comunitari per a l’activitat «de fabricación de ferrallas, estructuras metálicas y carpintería metálica en general», del titular FERRALLAS MAESTRAT JJP, S.L, en la Partida Riu, pol. 18, parcel·la 379 de Benicarló (Exp. 577528Y)

  Marcos Segarra Piñana (00:36:00)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d’alcaldia per a la emissió d’informe municipal sol·licitat per el Servei Territorial d’Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial, Obres Publiques i Mobilitat sobre una Declaració d'Interès Comunitari per a l’activitat «de fabricación de ferrallas, estructuras metálicas y carpintería metálica en general», del titular FERRALLAS MAESTRAT JJP, S.L, en la Partida Riu, pol. 18, parcel·la 379 de Benicarló (Exp. 577528Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’alcaldia per a la emissió d’informe municipal sol·licitat per el Servei Territorial d’Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial, Obres Publiques i Mobilitat sobre una Declaració d'Interès Comunitari per a l’activitat «de fabricación de ferrallas, estructuras metálicas y carpintería metálica en general», del titular FERRALLAS MAESTRAT JJP, S.L, en la Partida Riu, pol. 18, parcel·la 379 de Benicarló (Exp. 577528Y)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:38:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  4. Dictamen a la proposta d’alcaldia per a la emissió d’informe municipal sol·licitat per el Servei Territorial d’Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial, Obres Publiques i Mobilitat sobre una Declaració d'Interès Comunitari per a l’activitat «de fabricación de ferrallas, estructuras metálicas y carpintería metálica en general», del titular FERRALLAS MAESTRAT JJP, S.L, en la Partida Riu, pol. 18, parcel·la 379 de Benicarló (Exp. 577528Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:00)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’alcaldia per a la emissió d’informe municipal sol·licitat per el Servei Territorial d’Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial, Obres Publiques i Mobilitat sobre una Declaració d'Interès Comunitari per a l’activitat «de fabricación de ferrallas, estructuras metálicas y carpintería metálica en general», del titular FERRALLAS MAESTRAT JJP, S.L, en la Partida Riu, pol. 18, parcel·la 379 de Benicarló (Exp. 577528Y)
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdi núm. 19, relació de factures núm. F/2022/19 (Exp. 1036862M).

  Marcos Segarra Piñana (00:39:40)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdi núm. 19, relació de factures núm. F/2022/19 (Exp. 1036862M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdi núm. 19, relació de factures núm. F/2022/19 (Exp. 1036862M).

  Carlos Flos Fresquet (00:40:28)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdi núm. 19, relació de factures núm. F/2022/19 (Exp. 1036862M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:35)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdi núm. 19, relació de factures núm. F/2022/19 (Exp. 1036862M).

  Maria Aranzazu Garcia Roldan (00:40:42)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdi núm. 19, relació de factures núm. F/2022/19 (Exp. 1036862M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:43)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdi núm. 19, relació de factures núm. F/2022/19 (Exp. 1036862M).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:41:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdi núm. 19, relació de factures núm. F/2022/19 (Exp. 1036862M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:52)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdi núm. 19, relació de factures núm. F/2022/19 (Exp. 1036862M).

  Carlos Flos Fresquet (00:42:56)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdi núm. 19, relació de factures núm. F/2022/19 (Exp. 1036862M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:11)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdi núm. 19, relació de factures núm. F/2022/19 (Exp. 1036862M).
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20, relació de factures núm. F/2022/20 (Exp. 1036877H).

  Marcos Segarra Piñana (00:43:48)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20, relació de factures núm. F/2022/20 (Exp. 1036877H).

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:29)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20, relació de factures núm. F/2022/20 (Exp. 1036877H).

  Carlos Flos Fresquet (00:44:31)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20, relació de factures núm. F/2022/20 (Exp. 1036877H).

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:38)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20, relació de factures núm. F/2022/20 (Exp. 1036877H).

  Maria Aranzazu Garcia Roldan (00:44:41)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20, relació de factures núm. F/2022/20 (Exp. 1036877H).

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:49)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20, relació de factures núm. F/2022/20 (Exp. 1036877H).
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.21, relació de factures núm. F/2022/21 (Exp. 1036906Y).

  Marcos Segarra Piñana (00:45:17)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.21, relació de factures núm. F/2022/21 (Exp. 1036906Y).

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:57)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.21, relació de factures núm. F/2022/21 (Exp. 1036906Y).

  Carlos Flos Fresquet (00:45:59)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.21, relació de factures núm. F/2022/21 (Exp. 1036906Y).

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:14)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.21, relació de factures núm. F/2022/21 (Exp. 1036906Y).
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.22, relació de factures núm. F/2022/22 (Exp. 1036957T).

  Marcos Segarra Piñana (00:46:46)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.22, relació de factures núm. F/2022/22 (Exp. 1036957T).

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.22, relació de factures núm. F/2022/22 (Exp. 1036957T).

  Carlos Flos Fresquet (00:47:21)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.22, relació de factures núm. F/2022/22 (Exp. 1036957T).

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:30)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.22, relació de factures núm. F/2022/22 (Exp. 1036957T).
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.23, relació de factures núm. F/2022/23 (Exp. 1036985H).

  Marcos Segarra Piñana (00:47:56)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.23, relació de factures núm. F/2022/23 (Exp. 1036985H).

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:36)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.23, relació de factures núm. F/2022/23 (Exp. 1036985H).

  Carlos Flos Fresquet (00:48:38)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.23, relació de factures núm. F/2022/23 (Exp. 1036985H).

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:52)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.23, relació de factures núm. F/2022/23 (Exp. 1036985H).

  Marta Escudero Albor (00:48:57)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.23, relació de factures núm. F/2022/23 (Exp. 1036985H).

  Rosario Miralles Ferrando (00:50:38)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.23, relació de factures núm. F/2022/23 (Exp. 1036985H).

  Carlos Flos Fresquet (00:50:40)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.23, relació de factures núm. F/2022/23 (Exp. 1036985H).

  Rosario Miralles Ferrando (00:50:55)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.23, relació de factures núm. F/2022/23 (Exp. 1036985H).

  Ildefonso Añó Lores (00:51:04)
  Càrrec: 1r tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Governació i Brigada d'Obres. | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.23, relació de factures núm. F/2022/23 (Exp. 1036985H).

  Rosario Miralles Ferrando (00:53:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.23, relació de factures núm. F/2022/23 (Exp. 1036985H).

  Marta Escudero Albor (00:53:23)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.23, relació de factures núm. F/2022/23 (Exp. 1036985H).

  Rosario Miralles Ferrando (00:54:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.23, relació de factures núm. F/2022/23 (Exp. 1036985H).

  Ildefonso Añó Lores (00:54:21)
  Càrrec: 1r tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Governació i Brigada d'Obres. | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.23, relació de factures núm. F/2022/23 (Exp. 1036985H).

  Rosario Miralles Ferrando (00:54:47)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.23, relació de factures núm. F/2022/23 (Exp. 1036985H).
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24, relació de factures núm. F/2022/24 (Exp. 1037108D).

  Marcos Segarra Piñana (00:56:23)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24, relació de factures núm. F/2022/24 (Exp. 1037108D).

  Rosario Miralles Ferrando (00:57:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24, relació de factures núm. F/2022/24 (Exp. 1037108D).

  Carlos Flos Fresquet (00:57:08)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24, relació de factures núm. F/2022/24 (Exp. 1037108D).

  Rosario Miralles Ferrando (00:57:18)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24, relació de factures núm. F/2022/24 (Exp. 1037108D).
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèditnúm. REC 05/2022-OACSE, relació de factures F/2022/5.

  Marcos Segarra Piñana (00:57:45)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèditnúm. REC 05/2022-OACSE, relació de factures F/2022/5.

  Rosario Miralles Ferrando (00:58:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèditnúm. REC 05/2022-OACSE, relació de factures F/2022/5.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:58:33)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèditnúm. REC 05/2022-OACSE, relació de factures F/2022/5.

  Rosario Miralles Ferrando (00:58:43)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèditnúm. REC 05/2022-OACSE, relació de factures F/2022/5.
  12. Moció per a instar al Consell de la Generalitat a regular les condicions d’excepcionalitat en la crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola (Exp. 1037961N).
  13. Moció per a instar al Govern de l’Estat a revisar la prohibició de les cremes agrícoles (Exp. 1037961N).
  14. Moció per a modificar la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a unaMeconomia circular (Exp. 1037961N).
  15. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al primer trimestre de 2022 (Exp. 1011471X).
  16. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al primer trimestre de 2022 de l’OACSE.
  17. Dació de compte de l’informe de les anomalies detectades en matèria d’ingressos en l’exercici 2021 (Exp. 1010796J).
  18. Dació de compte de l’informe dels acords i resolucions de despeses adoptats en l’exercici 2021 contraris al criteri d’una objecció de l’òrgan interventor (Exp. 1010796J).
  19. Dació de compte de l’informe resum del control intern 2021 (Exp. 1010796J).
  20. Dació de compte de l’informe de l’estructura de l’òrgan d’intervenció, configuració i exercici del control intern 2021 (Exp. 1010796J).
  21. Dació de compte de l’informe de les anomalies de l’OACSE detectades en matèria d’ingressos en l’exercici 2021 (Exp. 1010796J).
  22. Dació de compte de l’informe dels acords de l’OACSE i resolucions de despeses adoptats en l’exercici 2021 contraris al criteri d’una objecció de l’òrgan interventor (Exp. 1010796J).
  23. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del núm. 1523, de 20 d’abril de 2022, al núm. 1907, de 20 de maig de 2022.
  24. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 24.1. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER A INSTAR AL GOVERN D’ESPANYA A MODIFICAR L’ARTICLE 27.3 DE LA LLEI 7/2022, DE 8 D’ABRIL, DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS PER A UNA ECONOMIA CIRCULAR, PER A TORNAR A AUTORITZAR LA CREMA DE RESIDUS VEGETALS GENERATS EN L’ENTORN AGRARI O SILVÍCOLA

  Marcos Segarra Piñana (01:02:52)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  24. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 24.1. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER A INSTAR AL GOVERN D’ESPANYA A MODIFICAR L’ARTICLE 27.3 DE LA LLEI 7/2022, DE 8 D’ABRIL, DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS PER A UNA ECONOMIA CIRCULAR, PER A TORNAR A AUTORITZAR LA CREMA DE RESIDUS VEGETALS GENERATS EN L’ENTORN AGRARI O SILVÍCOLA

  Rosario Miralles Ferrando (01:09:09)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  24. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 24.1. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER A INSTAR AL GOVERN D’ESPANYA A MODIFICAR L’ARTICLE 27.3 DE LA LLEI 7/2022, DE 8 D’ABRIL, DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS PER A UNA ECONOMIA CIRCULAR, PER A TORNAR A AUTORITZAR LA CREMA DE RESIDUS VEGETALS GENERATS EN L’ENTORN AGRARI O SILVÍCOLA
  24.2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 25, RELACIÓ DE FACTURES F/2022/25.

  Maria Aranzazu Garcia Roldan (01:10:41)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  24.2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 25, RELACIÓ DE FACTURES F/2022/25.

  Benjamín Martí Esdbrí (01:10:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  24.2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 25, RELACIÓ DE FACTURES F/2022/25.

  Rosario Miralles Ferrando (01:11:10)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE