Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Benicarló i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 28-02-2019

Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 28 de febrer de 2019

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 67 00:30:22
  PP 15 00:15:18
  PSOE 14 00:17:59
  CIUTADANS 11 00:13:29
  COMPROMÍS 13 00:21:41
  Ajuntament 15 00:15:58
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de de l’acta de la sessió ordinària núm. 1/2019, de data 31 de gener de 2019.
  2. Dictamen a la proposta de modificació dels estatuts del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de la Zona 1

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:00:45)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta de modificació dels estatuts del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de la Zona 1

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:30)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació dels estatuts del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de la Zona 1

  Joaquim Bueno Bosch (00:01:31)
  Càrrec: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV
  2. Dictamen a la proposta de modificació dels estatuts del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de la Zona 1

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:52)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació dels estatuts del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de la Zona 1
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2019

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:02:08)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2019

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:42)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2019

  Josep Manel Barbera Sorlí (00:03:04)
  Càrrec: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2019

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:57)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2019
  4. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2 (antic PECAD 2), de sòl urbà, del PGOU.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:04:16)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2 (antic PECAD 2), de sòl urbà, del PGOU.

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:37)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2 (antic PECAD 2), de sòl urbà, del PGOU.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:10:17)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertany a: PP
  4. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2 (antic PECAD 2), de sòl urbà, del PGOU.

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:37)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2 (antic PECAD 2), de sòl urbà, del PGOU.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:10:44)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertany a: PP
  4. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2 (antic PECAD 2), de sòl urbà, del PGOU.

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:46)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2 (antic PECAD 2), de sòl urbà, del PGOU.
  5. Dictamen a la proposta d’inadmissió del recurs de reposició interposat contra l’acord del Ple de 25/05/2017 (Exp. PAID/598).

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:11:06)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d’inadmissió del recurs de reposició interposat contra l’acord del Ple de 25/05/2017 (Exp. PAID/598).

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:23)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’inadmissió del recurs de reposició interposat contra l’acord del Ple de 25/05/2017 (Exp. PAID/598).
  6. Dictamen a la proposta d’inadmissió del recurs de reposició interposat contra l’acord del Ple de 27/09/2018 (Exp. PAII/483).

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:13:01)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d’inadmissió del recurs de reposició interposat contra l’acord del Ple de 27/09/2018 (Exp. PAII/483).

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:46)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’inadmissió del recurs de reposició interposat contra l’acord del Ple de 27/09/2018 (Exp. PAII/483).
  7. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Int2egrada de la UE núm. 13, de sòl urbà, del PGOU.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:14:22)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Int2egrada de la UE núm. 13, de sòl urbà, del PGOU.

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:17)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Int2egrada de la UE núm. 13, de sòl urbà, del PGOU.
  8. Dictamen a la proposta de modificació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Benicarló i l'Ajuntament de Vinaròs per a la implementació de l'EDUSI de l'Àrea Urbana Benicarló – Vinaròs.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:19:07)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta de modificació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Benicarló i l'Ajuntament de Vinaròs per a la implementació de l'EDUSI de l'Àrea Urbana Benicarló – Vinaròs.

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:38)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta de modificació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Benicarló i l'Ajuntament de Vinaròs per a la implementació de l'EDUSI de l'Àrea Urbana Benicarló – Vinaròs.
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/4

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:23:19)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/4

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:00)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/4

  Carlos Flos Fresquet (00:24:01)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/4

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:12)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/4

  José María Serrano Forner (00:24:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/4

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/4

  Carlos Flos Fresquet (00:26:42)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/4

  José María Serrano Forner (00:27:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/4

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:59)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/4

  Carlos Flos Fresquet (00:28:01)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/4

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:21)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/4
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/5

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:28:46)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/5

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:25)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/5

  Carlos Flos Fresquet (00:29:26)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/5

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:32)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/5

  José María Serrano Forner (00:29:34)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/5

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:25)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/5

  Carlos Flos Fresquet (00:30:29)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/5

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:48)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/5
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/6.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:31:09)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/6.

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:49)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/6.

  Carlos Flos Fresquet (00:31:50)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/6.

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:55)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/6.
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/7.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:32:28)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/7.

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:12)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/7.

  Carlos Flos Fresquet (00:33:13)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/7.

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:24)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/7.

  José María Serrano Forner (00:33:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/7.

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:07)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/7.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:34:08)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertany a: CIUTADANS
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/7.

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:27)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/7.
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/8.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:34:44)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/8.

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:22)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/8.

  Carlos Flos Fresquet (00:35:23)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/8.

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:33)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/8.

  José María Serrano Forner (00:35:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/8.

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:17)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/8.
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I-002/19-HPMP.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:36:43)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I-002/19-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I-002/19-HPMP.

  Josep Manel Barbera Sorlí (00:38:07)
  Càrrec: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I-002/19-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:49)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I-002/19-HPMP.

  José María Serrano Forner (00:38:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I-002/19-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:52)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I-002/19-HPMP.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:39:52)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertany a: CIUTADANS
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I-002/19-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:12)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I-002/19-HPMP.

  Josep Manel Barbera Sorlí (00:40:15)
  Càrrec: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I-002/19-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I-002/19-HPMP.

  José María Serrano Forner (00:40:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I-002/19-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:17)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I-002/19-HPMP.

  Josep Manel Barbera Sorlí (00:41:20)
  Càrrec: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I-002/19-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:41)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I-002/19-HPMP.
  15. Dació de compte del Pla Anual de Control Financer 2019
  16. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al quart trimestre de 2018 (Ex. I- 003/18-HPP).
  17. Dació de compte de l’informe de la Llei de morositat, corresponent al quart trimestre de 2018 (Ex. I-004/18-HPP).
  18. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de gener de 2019 al 12 de febrer de 2019
  19. Proposta de resolució sobre el respecte i suport a les actuacions que es deriven dels òrgans del poder judicial, presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló

  Benjamín Martí Esdbrí (00:43:38)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertany a: CIUTADANS
  19. Proposta de resolució sobre el respecte i suport a les actuacions que es deriven dels òrgans del poder judicial, presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:02)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  19. Proposta de resolució sobre el respecte i suport a les actuacions que es deriven dels òrgans del poder judicial, presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló

  Josep Manel Barbera Sorlí (00:48:13)
  Càrrec: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV
  19. Proposta de resolució sobre el respecte i suport a les actuacions que es deriven dels òrgans del poder judicial, presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:30)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  19. Proposta de resolució sobre el respecte i suport a les actuacions que es deriven dels òrgans del poder judicial, presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló

  Benjamín Martí Esdbrí (00:48:33)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertany a: CIUTADANS
  19. Proposta de resolució sobre el respecte i suport a les actuacions que es deriven dels òrgans del poder judicial, presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:48:43)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  19. Proposta de resolució sobre el respecte i suport a les actuacions que es deriven dels òrgans del poder judicial, presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  19. Proposta de resolució sobre el respecte i suport a les actuacions que es deriven dels òrgans del poder judicial, presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:52:15)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertany a: PP
  19. Proposta de resolució sobre el respecte i suport a les actuacions que es deriven dels òrgans del poder judicial, presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló

  Rosario Miralles Ferrando (00:54:20)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  19. Proposta de resolució sobre el respecte i suport a les actuacions que es deriven dels òrgans del poder judicial, presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló

  Román José Sánchez Mateu (00:54:25)
  Càrrec: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertany a: PSOE
  19. Proposta de resolució sobre el respecte i suport a les actuacions que es deriven dels òrgans del poder judicial, presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló

  Rosario Miralles Ferrando (01:00:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  19. Proposta de resolució sobre el respecte i suport a les actuacions que es deriven dels òrgans del poder judicial, presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló

  Josep Manel Barbera Sorlí (01:00:30)
  Càrrec: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV
  19. Proposta de resolució sobre el respecte i suport a les actuacions que es deriven dels òrgans del poder judicial, presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló

  Rosario Miralles Ferrando (01:04:08)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  19. Proposta de resolució sobre el respecte i suport a les actuacions que es deriven dels òrgans del poder judicial, presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló

  Benjamín Martí Esdbrí (01:04:13)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertany a: CIUTADANS
  19. Proposta de resolució sobre el respecte i suport a les actuacions que es deriven dels òrgans del poder judicial, presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló

  Rosario Miralles Ferrando (01:07:00)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  19. Proposta de resolució sobre el respecte i suport a les actuacions que es deriven dels òrgans del poder judicial, presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló

  Román José Sánchez Mateu (01:07:05)
  Càrrec: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertany a: PSOE
  19. Proposta de resolució sobre el respecte i suport a les actuacions que es deriven dels òrgans del poder judicial, presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló

  Rosario Miralles Ferrando (01:10:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  19. Proposta de resolució sobre el respecte i suport a les actuacions que es deriven dels òrgans del poder judicial, presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló

  Josep Manel Barbera Sorlí (01:10:43)
  Càrrec: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV
  19. Proposta de resolució sobre el respecte i suport a les actuacions que es deriven dels òrgans del poder judicial, presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló

  Rosario Miralles Ferrando (01:12:51)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  19. Proposta de resolució sobre el respecte i suport a les actuacions que es deriven dels òrgans del poder judicial, presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló

  Benjamín Martí Esdbrí (01:14:54)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertany a: CIUTADANS
  19. Proposta de resolució sobre el respecte i suport a les actuacions que es deriven dels òrgans del poder judicial, presentada pel grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló

  Rosario Miralles Ferrando (01:14:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE