Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Benicarló i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 23-05-2019

Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 23 de maig de 2019

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 16 00:07:27
  PP 0 00:00:00
  PSOE 6 00:01:19
  CIUTADANS 0 00:00:00
  COMPROMÍS 1 00:00:42
  Ajuntament 8 00:11:45
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària i urgent núm. 8/2019, de 7 de maig de 2019.
  2. Dictamen a la proposta d’acceptació de competències de la Generalitat Valenciana per a la realització d’IAE en els edificis del CEIP Mestre Francesc Catalán i els IES Joan Coromines i Ramón Cid (PLA EDIFICANT).

  Marcos Segarra Piñana (00:00:51)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d’acceptació de competències de la Generalitat Valenciana per a la realització d’IAE en els edificis del CEIP Mestre Francesc Catalán i els IES Joan Coromines i Ramón Cid (PLA EDIFICANT).

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:56)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’acceptació de competències de la Generalitat Valenciana per a la realització d’IAE en els edificis del CEIP Mestre Francesc Catalán i els IES Joan Coromines i Ramón Cid (PLA EDIFICANT).
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la Comissió de Festes Patronals 2019 i Nadal i Reis 2019-2020, i de les dates de les Festes Patronals 2019.

  Marcos Segarra Piñana (00:05:50)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la Comissió de Festes Patronals 2019 i Nadal i Reis 2019-2020, i de les dates de les Festes Patronals 2019.

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:48)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la Comissió de Festes Patronals 2019 i Nadal i Reis 2019-2020, i de les dates de les Festes Patronals 2019.

  Ildefonso Añó Lores (00:07:51)
  Càrrec: Regidor de Festes i Falles i Serveis Públics | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la Comissió de Festes Patronals 2019 i Nadal i Reis 2019-2020, i de les dates de les Festes Patronals 2019.

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:24)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la Comissió de Festes Patronals 2019 i Nadal i Reis 2019-2020, i de les dates de les Festes Patronals 2019.
  4. Dictamen a l’aprovació de l’acord de la Taula General de Negociació sobre règim retributiu en la situació d’incapacitat temporal del personal al servei d’aquest Ajuntament.

  Marcos Segarra Piñana (00:08:46)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  4. Dictamen a l’aprovació de l’acord de la Taula General de Negociació sobre règim retributiu en la situació d’incapacitat temporal del personal al servei d’aquest Ajuntament.

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:01)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a l’aprovació de l’acord de la Taula General de Negociació sobre règim retributiu en la situació d’incapacitat temporal del personal al servei d’aquest Ajuntament.

  Marta Escudero Albor (00:11:02)
  Càrrec: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV
  4. Dictamen a l’aprovació de l’acord de la Taula General de Negociació sobre règim retributiu en la situació d’incapacitat temporal del personal al servei d’aquest Ajuntament.

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a l’aprovació de l’acord de la Taula General de Negociació sobre règim retributiu en la situació d’incapacitat temporal del personal al servei d’aquest Ajuntament.
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/14.

  Marcos Segarra Piñana (00:12:07)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/14.

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:56)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/14.

  Carlos Flos Fresquet (00:12:56)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/14.

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:07)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/14.
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/15

  Marcos Segarra Piñana (00:13:25)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/15

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:29)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/15

  Carlos Flos Fresquet (00:14:30)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/15

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:35)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/15
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/16.

  Marcos Segarra Piñana (00:14:56)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/16.

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/16.

  Carlos Flos Fresquet (00:15:41)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/16.

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:49)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/16.
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 17/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/17.

  Marcos Segarra Piñana (00:16:14)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 17/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/17.

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:03)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 17/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/17.

  Carlos Flos Fresquet (00:17:05)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 17/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/17.

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:13)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 17/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/17.
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base 23 d’execució del pressupost municipal per al 2019, corresponent a l’expedient núm. I-006/19-HPP.

  Marcos Segarra Piñana (00:17:37)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base 23 d’execució del pressupost municipal per al 2019, corresponent a l’expedient núm. I-006/19-HPP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base 23 d’execució del pressupost municipal per al 2019, corresponent a l’expedient núm. I-006/19-HPP.

  Carlos Flos Fresquet (00:19:41)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base 23 d’execució del pressupost municipal per al 2019, corresponent a l’expedient núm. I-006/19-HPP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:55)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base 23 d’execució del pressupost municipal per al 2019, corresponent a l’expedient núm. I-006/19-HPP.
  10. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al primer trimestre de 2019. (Ex. I-003/19-HPP).
  11. Dació de compte de l’informe del compliment de la llei de morositat corresponent al primer trimestre de 2019. (Ex. I- 004/19-HPP).
  12. Precs i preguntes.

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària i urgent núm. 8/2019, de 7 de maig de 2019. (00:00:17)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta d’acceptació de competències de la Generalitat Valenciana per a la realització d’IAE en els edificis del CEIP Mestre Francesc Catalán i els IES Joan Coromines i Ramón Cid (PLA EDIFICANT). (00:00:34)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:00:51)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:56)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la Comissió de Festes Patronals 2019 i Nadal i Reis 2019-2020, i de les dates de les Festes Patronals 2019. (00:05:38)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:56)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:05:50)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:48)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:07:50)

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:48)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Ildefonso Añó Lores (00:07:51)
  Càrrec: Regidor de Festes i Falles i Serveis Públics | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:24)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  4. Dictamen a l’aprovació de l’acord de la Taula General de Negociació sobre règim retributiu en la situació d’incapacitat temporal del personal al servei d’aquest Ajuntament. (00:08:34)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:24)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:08:46)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Debate (00:11:01)

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:01)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:11:02)
  Càrrec: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/14. (00:11:52)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:12:07)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Debate (00:12:56)

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:56)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:12:56)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:07)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/15 (00:13:16)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:07)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:13:25)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:29)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:14:30)

  Carlos Flos Fresquet (00:14:30)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:35)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/16. (00:14:45)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:35)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:14:56)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:15:40)

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:15:41)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:49)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 17/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/17. (00:16:02)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:49)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:16:14)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:03)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:17:05)

  Carlos Flos Fresquet (00:17:05)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:13)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base 23 d’execució del pressupost municipal per al 2019, corresponent a l’expedient núm. I-006/19-HPP. (00:17:23)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:13)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:17:37)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:19:40)

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:19:41)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:55)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  10. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al primer trimestre de 2019. (Ex. I-003/19-HPP). (00:20:03)

  Donar compte

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:55)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  11. Dació de compte de l’informe del compliment de la llei de morositat corresponent al primer trimestre de 2019. (Ex. I- 004/19-HPP). (00:20:13)

  Donar compte

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:55)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  12. Precs i preguntes. (00:20:21)


  Rosario Miralles Ferrando (00:19:55)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Ajuntament de Benicarló