Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Benicarló i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2022 | 28-07-2022Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 28 d'juliol de 2022

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 62 00:35:31
  PP 9 00:06:04
  PSOE 24 00:20:16
  CIUTADANS 9 00:12:19
  COMPROMÍS 7 00:15:28
  Ajuntament 15 00:10:06

  INTERVENCIONS


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 9/2022, de 30 de juny de 2022.
  2. Dictamen a la proposta d’incorporació de dames a la Cort d’Honor de la Reina de les Festes Patronals 2021 i 2022 (Exp. 871913Q).

  Marcos Segarra Piñana (00:00:50)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d’incorporació de dames a la Cort d’Honor de la Reina de les Festes Patronals 2021 i 2022 (Exp. 871913Q).

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:37)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’incorporació de dames a la Cort d’Honor de la Reina de les Festes Patronals 2021 i 2022 (Exp. 871913Q).

  Pedro Manchón Pau (00:01:40)
  Càrrec: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’incorporació de dames a la Cort d’Honor de la Reina de les Festes Patronals 2021 i 2022 (Exp. 871913Q).

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:20)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’incorporació de dames a la Cort d’Honor de la Reina de les Festes Patronals 2021 i 2022 (Exp. 871913Q).
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la Comissió de Festes Patronals 2022 i Nadal i Reis 2022-2023 i dates de celebració de les Festes Patronals 2022 (Exp. 964155E).

  Marcos Segarra Piñana (00:05:27)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la Comissió de Festes Patronals 2022 i Nadal i Reis 2022-2023 i dates de celebració de les Festes Patronals 2022 (Exp. 964155E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:38)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la Comissió de Festes Patronals 2022 i Nadal i Reis 2022-2023 i dates de celebració de les Festes Patronals 2022 (Exp. 964155E).

  Pedro Manchón Pau (00:07:41)
  Càrrec: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la Comissió de Festes Patronals 2022 i Nadal i Reis 2022-2023 i dates de celebració de les Festes Patronals 2022 (Exp. 964155E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:09)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la Comissió de Festes Patronals 2022 i Nadal i Reis 2022-2023 i dates de celebració de les Festes Patronals 2022 (Exp. 964155E).
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del Programa d’Actes de les Festes Patronals 2022 (Exp.1055171Q)

  Marcos Segarra Piñana (00:08:51)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del Programa d’Actes de les Festes Patronals 2022 (Exp.1055171Q)

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:12)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del Programa d’Actes de les Festes Patronals 2022 (Exp.1055171Q)

  Pedro Manchón Pau (00:09:13)
  Càrrec: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del Programa d’Actes de les Festes Patronals 2022 (Exp.1055171Q)

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:09)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del Programa d’Actes de les Festes Patronals 2022 (Exp.1055171Q)
  5. Dictamen a la proposta de nomenament de la mantenidora de les Festes Patronals 2022 (Exp.1054941X).

  Marcos Segarra Piñana (00:10:38)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta de nomenament de la mantenidora de les Festes Patronals 2022 (Exp.1054941X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de nomenament de la mantenidora de les Festes Patronals 2022 (Exp.1054941X).

  Pedro Manchón Pau (00:11:01)
  Càrrec: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de nomenament de la mantenidora de les Festes Patronals 2022 (Exp.1054941X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:45)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de nomenament de la mantenidora de les Festes Patronals 2022 (Exp.1054941X).
  6. Dictamen a la proposta de nomenament de la Persona Destacada en l’Àmbit de l’Acció Social 2022 (Exp. 1044214Y).

  Marcos Segarra Piñana (00:12:06)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta de nomenament de la Persona Destacada en l’Àmbit de l’Acció Social 2022 (Exp. 1044214Y).

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:30)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta de nomenament de la Persona Destacada en l’Àmbit de l’Acció Social 2022 (Exp. 1044214Y).

  Gemma Cerdá Muñoz (00:12:31)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta de nomenament de la Persona Destacada en l’Àmbit de l’Acció Social 2022 (Exp. 1044214Y).

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:20)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta de nomenament de la Persona Destacada en l’Àmbit de l’Acció Social 2022 (Exp. 1044214Y).
  7. Dictamen a la proposta de nomenament de la Persona Destacada en l’Àmbit Cultural 2022 (Exp. 1049442J).

  Marcos Segarra Piñana (00:13:43)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta de nomenament de la Persona Destacada en l’Àmbit Cultural 2022 (Exp. 1049442J).

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:02)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta de nomenament de la Persona Destacada en l’Àmbit Cultural 2022 (Exp. 1049442J).

  Pedro Manchón Pau (00:14:04)
  Càrrec: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta de nomenament de la Persona Destacada en l’Àmbit Cultural 2022 (Exp. 1049442J).

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:02)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta de nomenament de la Persona Destacada en l’Àmbit Cultural 2022 (Exp. 1049442J).
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de les festes locals 2023 i festes escolars curs 2022/2023. (Exp. 1058416Y).

  Marcos Segarra Piñana (00:16:10)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de les festes locals 2023 i festes escolars curs 2022/2023. (Exp. 1058416Y).

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:52)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de les festes locals 2023 i festes escolars curs 2022/2023. (Exp. 1058416Y).
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació del preu públic de les entrades al patrimoni cultural de Benicarló 2021. (Exp. 798525N).

  Marcos Segarra Piñana (00:18:48)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació del preu públic de les entrades al patrimoni cultural de Benicarló 2021. (Exp. 798525N).

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:14)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació del preu públic de les entrades al patrimoni cultural de Benicarló 2021. (Exp. 798525N).

  Carlos Flos Fresquet (00:19:15)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació del preu públic de les entrades al patrimoni cultural de Benicarló 2021. (Exp. 798525N).

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació del preu públic de les entrades al patrimoni cultural de Benicarló 2021. (Exp. 798525N).
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació del Compte General de l’exercici 2021. (Exp. 1032873X).

  Marcos Segarra Piñana (00:19:52)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació del Compte General de l’exercici 2021. (Exp. 1032873X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació del Compte General de l’exercici 2021. (Exp. 1032873X).

  Carlos Flos Fresquet (00:20:28)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació del Compte General de l’exercici 2021. (Exp. 1032873X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:42)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació del Compte General de l’exercici 2021. (Exp. 1032873X).
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33, relació de factures núm. F/2022/33 (Exp. 1060819K).

  Marcos Segarra Piñana (00:21:08)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33, relació de factures núm. F/2022/33 (Exp. 1060819K).

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:49)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33, relació de factures núm. F/2022/33 (Exp. 1060819K).

  Carlos Flos Fresquet (00:21:50)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33, relació de factures núm. F/2022/33 (Exp. 1060819K).

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:00)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33, relació de factures núm. F/2022/33 (Exp. 1060819K).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:22:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33, relació de factures núm. F/2022/33 (Exp. 1060819K).

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:01)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33, relació de factures núm. F/2022/33 (Exp. 1060819K).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:23:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33, relació de factures núm. F/2022/33 (Exp. 1060819K).

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:34)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33, relació de factures núm. F/2022/33 (Exp. 1060819K).

  Marta Escudero Albor (00:23:38)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33, relació de factures núm. F/2022/33 (Exp. 1060819K).

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:43)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33, relació de factures núm. F/2022/33 (Exp. 1060819K).

  Carlos Flos Fresquet (00:27:46)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33, relació de factures núm. F/2022/33 (Exp. 1060819K).

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33, relació de factures núm. F/2022/33 (Exp. 1060819K).

  Marta Escudero Albor (00:29:32)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33, relació de factures núm. F/2022/33 (Exp. 1060819K).

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33, relació de factures núm. F/2022/33 (Exp. 1060819K).

  Carlos Flos Fresquet (00:29:45)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33, relació de factures núm. F/2022/33 (Exp. 1060819K).

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33, relació de factures núm. F/2022/33 (Exp. 1060819K).
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34, relació de factures núm. F/2022/34 (Exp. 1060826W).

  Marcos Segarra Piñana (00:30:55)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34, relació de factures núm. F/2022/34 (Exp. 1060826W).

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:35)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34, relació de factures núm. F/2022/34 (Exp. 1060826W).

  Carlos Flos Fresquet (00:31:38)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34, relació de factures núm. F/2022/34 (Exp. 1060826W).

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:47)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34, relació de factures núm. F/2022/34 (Exp. 1060826W).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:31:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34, relació de factures núm. F/2022/34 (Exp. 1060826W).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:33:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34, relació de factures núm. F/2022/34 (Exp. 1060826W).

  Marta Escudero Albor (00:34:00)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34, relació de factures núm. F/2022/34 (Exp. 1060826W).

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34, relació de factures núm. F/2022/34 (Exp. 1060826W).

  Carlos Flos Fresquet (00:37:32)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34, relació de factures núm. F/2022/34 (Exp. 1060826W).

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:42)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34, relació de factures núm. F/2022/34 (Exp. 1060826W).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:44:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34, relació de factures núm. F/2022/34 (Exp. 1060826W).

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34, relació de factures núm. F/2022/34 (Exp. 1060826W).

  Marta Escudero Albor (00:45:01)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34, relació de factures núm. F/2022/34 (Exp. 1060826W).

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34, relació de factures núm. F/2022/34 (Exp. 1060826W).
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35 relació de factures núm. F/2022/35 (Exp. 1060829Z).

  Marcos Segarra Piñana (00:50:11)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35 relació de factures núm. F/2022/35 (Exp. 1060829Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:50:54)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35 relació de factures núm. F/2022/35 (Exp. 1060829Z).

  Carlos Flos Fresquet (00:50:54)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35 relació de factures núm. F/2022/35 (Exp. 1060829Z).

  Carlos Flos Fresquet (00:50:56)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35 relació de factures núm. F/2022/35 (Exp. 1060829Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:51:04)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35 relació de factures núm. F/2022/35 (Exp. 1060829Z).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:51:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35 relació de factures núm. F/2022/35 (Exp. 1060829Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:51:59)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35 relació de factures núm. F/2022/35 (Exp. 1060829Z).
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36, relació de factures núm. F/2022/36 (Exp. 1060833E).

  Marcos Segarra Piñana (00:52:34)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36, relació de factures núm. F/2022/36 (Exp. 1060833E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:53:14)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36, relació de factures núm. F/2022/36 (Exp. 1060833E).

  Carlos Flos Fresquet (00:53:16)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36, relació de factures núm. F/2022/36 (Exp. 1060833E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:53:29)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36, relació de factures núm. F/2022/36 (Exp. 1060833E).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:53:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36, relació de factures núm. F/2022/36 (Exp. 1060833E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:53:43)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36, relació de factures núm. F/2022/36 (Exp. 1060833E).
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37, relació de factures núm. F/2022/37 (Exp. 1060839N)

  Marcos Segarra Piñana (00:54:09)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37, relació de factures núm. F/2022/37 (Exp. 1060839N)

  Rosario Miralles Ferrando (00:54:46)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37, relació de factures núm. F/2022/37 (Exp. 1060839N)

  Carlos Flos Fresquet (00:54:48)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37, relació de factures núm. F/2022/37 (Exp. 1060839N)

  Rosario Miralles Ferrando (00:55:00)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37, relació de factures núm. F/2022/37 (Exp. 1060839N)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:55:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37, relació de factures núm. F/2022/37 (Exp. 1060839N)

  Rosario Miralles Ferrando (00:55:36)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37, relació de factures núm. F/2022/37 (Exp. 1060839N)

  Marta Escudero Albor (00:55:39)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37, relació de factures núm. F/2022/37 (Exp. 1060839N)

  Rosario Miralles Ferrando (00:57:46)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37, relació de factures núm. F/2022/37 (Exp. 1060839N)

  Carlos Flos Fresquet (00:57:49)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37, relació de factures núm. F/2022/37 (Exp. 1060839N)

  Rosario Miralles Ferrando (00:58:27)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37, relació de factures núm. F/2022/37 (Exp. 1060839N)
  16. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2022-OACSE, relació de factures F/2022/7

  Marcos Segarra Piñana (00:58:54)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  16. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2022-OACSE, relació de factures F/2022/7

  Rosario Miralles Ferrando (00:59:35)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  16. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2022-OACSE, relació de factures F/2022/7

  Gemma Cerdá Muñoz (00:59:37)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  16. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2022-OACSE, relació de factures F/2022/7

  Rosario Miralles Ferrando (00:59:49)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  16. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2022-OACSE, relació de factures F/2022/7

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:59:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  16. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2022-OACSE, relació de factures F/2022/7

  Rosario Miralles Ferrando (01:00:49)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  16. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2022-OACSE, relació de factures F/2022/7

  Benjamín Martí Esdbrí (01:00:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  16. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2022-OACSE, relació de factures F/2022/7

  Rosario Miralles Ferrando (01:02:08)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  16. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2022-OACSE, relació de factures F/2022/7

  Gemma Cerdá Muñoz (01:02:12)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  16. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2022-OACSE, relació de factures F/2022/7

  Rosario Miralles Ferrando (01:02:50)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  16. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2022-OACSE, relació de factures F/2022/7

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:02:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  16. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2022-OACSE, relació de factures F/2022/7

  Rosario Miralles Ferrando (01:03:01)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  16. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2022-OACSE, relació de factures F/2022/7
  17. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades del núm. 2265, de 21 de juny de 2022 al núm. 2570, de 21 de juliol de 2022.
  18. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
  19. Precs i preguntes.

  Benjamín Martí Esdbrí (01:03:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  19. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:04:47)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  19. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (01:04:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  19. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:07:11)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE