Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Benicarló i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 26-09-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 26 d'setembre de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 33 00:10:04
  PP 3 00:02:08
  PSOE 13 00:07:56
  CIUTADANS 1 00:00:57
  COMPROMÍS 4 00:05:27
  Ajuntament 11 00:16:36
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 14/2019, de 29 d’agost de 2019.
  2. Dictamen a la proposta de rectificació de la reparcel·lació de la U.E. Sector 5 Solaes, quant a la superfície de la parcel·la resultant núm. 86.bis.

  Marcos Segarra Piñana (00:00:54)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta de rectificació de la reparcel·lació de la U.E. Sector 5 Solaes, quant a la superfície de la parcel·la resultant núm. 86.bis.

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de rectificació de la reparcel·lació de la U.E. Sector 5 Solaes, quant a la superfície de la parcel·la resultant núm. 86.bis.

  Román José Sánchez Mateu (00:03:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de rectificació de la reparcel·lació de la U.E. Sector 5 Solaes, quant a la superfície de la parcel·la resultant núm. 86.bis.

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:53)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de rectificació de la reparcel·lació de la U.E. Sector 5 Solaes, quant a la superfície de la parcel·la resultant núm. 86.bis.
  3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a declarar com a Bé de Rellevància Local el magatzem de vi situat al carrer de César Cataldo

  Marcos Segarra Piñana (00:04:10)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a declarar com a Bé de Rellevància Local el magatzem de vi situat al carrer de César Cataldo

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:29)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a declarar com a Bé de Rellevància Local el magatzem de vi situat al carrer de César Cataldo

  Pedro Manchón Pau (00:05:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a declarar com a Bé de Rellevància Local el magatzem de vi situat al carrer de César Cataldo

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:16)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a declarar com a Bé de Rellevància Local el magatzem de vi situat al carrer de César Cataldo

  Juan José Cornelles Batiste (00:06:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a declarar com a Bé de Rellevància Local el magatzem de vi situat al carrer de César Cataldo

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:17)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a declarar com a Bé de Rellevància Local el magatzem de vi situat al carrer de César Cataldo

  Marta Escudero Albor (00:07:19)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a declarar com a Bé de Rellevància Local el magatzem de vi situat al carrer de César Cataldo

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:45)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a declarar com a Bé de Rellevància Local el magatzem de vi situat al carrer de César Cataldo

  Pedro Manchón Pau (00:09:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a declarar com a Bé de Rellevància Local el magatzem de vi situat al carrer de César Cataldo

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a declarar com a Bé de Rellevància Local el magatzem de vi situat al carrer de César Cataldo

  Marta Escudero Albor (00:12:23)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a declarar com a Bé de Rellevància Local el magatzem de vi situat al carrer de César Cataldo

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:48)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a declarar com a Bé de Rellevància Local el magatzem de vi situat al carrer de César Cataldo
  4. Dictamen a la proposta de cancel·lació del Programa d’Actuació Integrada U.E. 18 de sòl urbà del PGOU i de resolució de la condició d’agent urbanitzador a MECANO DEL MEDITERRÂNEO, S.L

  Marcos Segarra Piñana (00:14:13)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta de cancel·lació del Programa d’Actuació Integrada U.E. 18 de sòl urbà del PGOU i de resolució de la condició d’agent urbanitzador a MECANO DEL MEDITERRÂNEO, S.L

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de cancel·lació del Programa d’Actuació Integrada U.E. 18 de sòl urbà del PGOU i de resolució de la condició d’agent urbanitzador a MECANO DEL MEDITERRÂNEO, S.L

  Román José Sánchez Mateu (00:16:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de cancel·lació del Programa d’Actuació Integrada U.E. 18 de sòl urbà del PGOU i de resolució de la condició d’agent urbanitzador a MECANO DEL MEDITERRÂNEO, S.L

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:56)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de cancel·lació del Programa d’Actuació Integrada U.E. 18 de sòl urbà del PGOU i de resolució de la condició d’agent urbanitzador a MECANO DEL MEDITERRÂNEO, S.L
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2018 (Ex.I001/19-HPCG).

  Marcos Segarra Piñana (00:18:13)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2018 (Ex.I001/19-HPCG).

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:53)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2018 (Ex.I001/19-HPCG).

  Carlos Flos Fresquet (00:18:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2018 (Ex.I001/19-HPCG).

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2018 (Ex.I001/19-HPCG).
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/29.

  Marcos Segarra Piñana (00:19:42)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/29.

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:29)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/29.

  Carlos Flos Fresquet (00:20:31)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/29.

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/29.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:20:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/29.

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:59)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/29.

  Carlos Flos Fresquet (00:22:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/29.

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/29.
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/30

  Marcos Segarra Piñana (00:22:44)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/30

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:32)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/30

  Carlos Flos Fresquet (00:23:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/30

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/30

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:23:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/30

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:29)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/30
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/31.

  Marcos Segarra Piñana (00:24:55)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/31.

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:48)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/31.

  Carlos Flos Fresquet (00:25:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/31.

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:01)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/31.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:26:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/31.

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:07)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/31.
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base 23 d’execució del pressupost municipal per al 2019, corresponent a l’expedient núm. I-007/19-HPP.

  Marcos Segarra Piñana (00:26:30)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base 23 d’execució del pressupost municipal per al 2019, corresponent a l’expedient núm. I-007/19-HPP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:41)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base 23 d’execució del pressupost municipal per al 2019, corresponent a l’expedient núm. I-007/19-HPP.

  Carlos Flos Fresquet (00:28:43)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base 23 d’execució del pressupost municipal per al 2019, corresponent a l’expedient núm. I-007/19-HPP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:17)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base 23 d’execució del pressupost municipal per al 2019, corresponent a l’expedient núm. I-007/19-HPP.

  Marta Escudero Albor (00:29:20)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base 23 d’execució del pressupost municipal per al 2019, corresponent a l’expedient núm. I-007/19-HPP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base 23 d’execució del pressupost municipal per al 2019, corresponent a l’expedient núm. I-007/19-HPP.

  Carlos Flos Fresquet (00:30:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base 23 d’execució del pressupost municipal per al 2019, corresponent a l’expedient núm. I-007/19-HPP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base 23 d’execució del pressupost municipal per al 2019, corresponent a l’expedient núm. I-007/19-HPP.
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/19-HPMP

  Marcos Segarra Piñana (00:32:01)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/19-HPMP

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:34)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/19-HPMP

  Carlos Flos Fresquet (00:33:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/19-HPMP

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/19-HPMP

  Marta Escudero Albor (00:34:34)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/19-HPMP

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:46)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/19-HPMP

  Carlos Flos Fresquet (00:35:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/19-HPMP

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/19-HPMP
  11. Dictamen a la proposta de nomenament dels representants de la corporació en els Consells Escolars de l’IES Joan Coromines i l’IES Ramón Cid.

  Marcos Segarra Piñana (00:36:46)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  11. Dictamen a la proposta de nomenament dels representants de la corporació en els Consells Escolars de l’IES Joan Coromines i l’IES Ramón Cid.

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:30)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta de nomenament dels representants de la corporació en els Consells Escolars de l’IES Joan Coromines i l’IES Ramón Cid.
  12. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de juliol de 2019 al 12 de setembre de 2019.
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Marcos Segarra Piñana (00:39:27)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:51)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
  14. Precs i preguntes.

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 14/2019, de 29 d’agost de 2019. (00:00:19)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta de rectificació de la reparcel·lació de la U.E. Sector 5 Solaes, quant a la superfície de la parcel·la resultant núm. 86.bis. (00:00:34)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:00:54)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:03:27)

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Román José Sánchez Mateu (00:03:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:53)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a declarar com a Bé de Rellevància Local el magatzem de vi situat al carrer de César Cataldo (00:04:00)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:53)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:04:10)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:29)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:05:30)

  Pedro Manchón Pau (00:05:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:16)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Juan José Cornelles Batiste (00:06:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:17)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:07:19)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:45)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Pedro Manchón Pau (00:09:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:12:23)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:48)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta de cancel·lació del Programa d’Actuació Integrada U.E. 18 de sòl urbà del PGOU i de resolució de la condició d’agent urbanitzador a MECANO DEL MEDITERRÂNEO, S.L (00:13:57)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:48)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:14:13)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:15:59)

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Román José Sánchez Mateu (00:16:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:56)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2018 (Ex.I001/19-HPCG). (00:18:04)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:56)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:18:13)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Debate (00:18:53)

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:53)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:18:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/29. (00:19:27)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:19:42)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Debate (00:20:29)

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:29)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:20:31)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:20:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:59)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:22:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/30 (00:22:31)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:22:44)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Debate (00:23:32)

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:32)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:23:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:23:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:29)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/31. (00:24:41)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:29)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:24:55)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Debate (00:25:48)

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:48)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:25:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:01)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:26:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:07)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base 23 d’execució del pressupost municipal per al 2019, corresponent a l’expedient núm. I-007/19-HPP. (00:26:17)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:07)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:26:30)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:41)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:28:42)

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:41)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:28:43)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:17)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:29:20)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:30:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/19-HPMP (00:31:35)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:32:01)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Debate (00:33:34)

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:34)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:33:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:34:34)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:46)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:35:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  11. Dictamen a la proposta de nomenament dels representants de la corporació en els Consells Escolars de l’IES Joan Coromines i l’IES Ramón Cid. (00:36:34)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:36:46)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:30)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  12. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de juliol de 2019 al 12 de setembre de 2019. (00:38:01)

  Donar compte

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:30)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. (00:38:13)

  Aprovat