Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Benicarló i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2022 | 28-04-2022Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 28 d'abril de 2022

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 67 00:35:27
  PP 14 00:22:11
  PSOE 18 00:23:02
  CIUTADANS 16 00:28:21
  COMPROMÍS 8 00:20:21
  Ajuntament 12 00:15:26

  INTERVENCIONS


  Marcos Segarra Piñana (00:01:05)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta del regidor delegat de Governació de data 13 d’abril de 2022, sobre denominació dels vials existents en partida Solades (Exp. 692605C).

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:41)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta del regidor delegat de Governació de data 13 d’abril de 2022, sobre denominació dels vials existents en partida Solades (Exp. 692605C).

  Ildefonso Añó Lores (00:03:44)
  Càrrec: 1r tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Governació i Brigada d'Obres. | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta del regidor delegat de Governació de data 13 d’abril de 2022, sobre denominació dels vials existents en partida Solades (Exp. 692605C).

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:45)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta del regidor delegat de Governació de data 13 d’abril de 2022, sobre denominació dels vials existents en partida Solades (Exp. 692605C).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:05:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  2. Dictamen a la proposta del regidor delegat de Governació de data 13 d’abril de 2022, sobre denominació dels vials existents en partida Solades (Exp. 692605C).

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:27)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta del regidor delegat de Governació de data 13 d’abril de 2022, sobre denominació dels vials existents en partida Solades (Exp. 692605C).

  José María Compte Brosed (00:06:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta del regidor delegat de Governació de data 13 d’abril de 2022, sobre denominació dels vials existents en partida Solades (Exp. 692605C).

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:09)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta del regidor delegat de Governació de data 13 d’abril de 2022, sobre denominació dels vials existents en partida Solades (Exp. 692605C).

  Marta Escudero Albor (00:10:11)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a la proposta del regidor delegat de Governació de data 13 d’abril de 2022, sobre denominació dels vials existents en partida Solades (Exp. 692605C).

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta del regidor delegat de Governació de data 13 d’abril de 2022, sobre denominació dels vials existents en partida Solades (Exp. 692605C).

  Ildefonso Añó Lores (00:12:07)
  Càrrec: 1r tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Governació i Brigada d'Obres. | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta del regidor delegat de Governació de data 13 d’abril de 2022, sobre denominació dels vials existents en partida Solades (Exp. 692605C).

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta del regidor delegat de Governació de data 13 d’abril de 2022, sobre denominació dels vials existents en partida Solades (Exp. 692605C).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:18:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  2. Dictamen a la proposta del regidor delegat de Governació de data 13 d’abril de 2022, sobre denominació dels vials existents en partida Solades (Exp. 692605C).

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:30)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta del regidor delegat de Governació de data 13 d’abril de 2022, sobre denominació dels vials existents en partida Solades (Exp. 692605C).

  José María Compte Brosed (00:19:31)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta del regidor delegat de Governació de data 13 d’abril de 2022, sobre denominació dels vials existents en partida Solades (Exp. 692605C).

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:59)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta del regidor delegat de Governació de data 13 d’abril de 2022, sobre denominació dels vials existents en partida Solades (Exp. 692605C).

  Ildefonso Añó Lores (00:22:05)
  Càrrec: 1r tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Governació i Brigada d'Obres. | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta del regidor delegat de Governació de data 13 d’abril de 2022, sobre denominació dels vials existents en partida Solades (Exp. 692605C).

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:09)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta del regidor delegat de Governació de data 13 d’abril de 2022, sobre denominació dels vials existents en partida Solades (Exp. 692605C).
  3. Dictamen a la proposta d’organització de la zona bàsica de Serveis Socials (Exp. 980135Z)

  Marcos Segarra Piñana (00:27:20)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d’organització de la zona bàsica de Serveis Socials (Exp. 980135Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:09)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’organització de la zona bàsica de Serveis Socials (Exp. 980135Z)

  Gemma Cerdá Muñoz (00:28:11)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’organització de la zona bàsica de Serveis Socials (Exp. 980135Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:13)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’organització de la zona bàsica de Serveis Socials (Exp. 980135Z)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:29:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  3. Dictamen a la proposta d’organització de la zona bàsica de Serveis Socials (Exp. 980135Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:28)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’organització de la zona bàsica de Serveis Socials (Exp. 980135Z)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:29:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  3. Dictamen a la proposta d’organització de la zona bàsica de Serveis Socials (Exp. 980135Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:48)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’organització de la zona bàsica de Serveis Socials (Exp. 980135Z)

  Marta Escudero Albor (00:29:49)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  3. Dictamen a la proposta d’organització de la zona bàsica de Serveis Socials (Exp. 980135Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:43)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’organització de la zona bàsica de Serveis Socials (Exp. 980135Z)

  Gemma Cerdá Muñoz (00:33:45)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’organització de la zona bàsica de Serveis Socials (Exp. 980135Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:12)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’organització de la zona bàsica de Serveis Socials (Exp. 980135Z)
  4. Dictamen a la proposta de nomenar el saló d’actes de la biblioteca pública municipal (Exp. 983481X).

  Marcos Segarra Piñana (00:35:40)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta de nomenar el saló d’actes de la biblioteca pública municipal (Exp. 983481X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:03)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de nomenar el saló d’actes de la biblioteca pública municipal (Exp. 983481X).

  Pedro Manchón Pau (00:36:05)
  Càrrec: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de nomenar el saló d’actes de la biblioteca pública municipal (Exp. 983481X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:50)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de nomenar el saló d’actes de la biblioteca pública municipal (Exp. 983481X).
  5. Proposició d’aprovar el Pla estratègic de subvencions anys 2022-2024 de l’Ajuntament de Benicarló (Exp. 978378J).

  Marcos Segarra Piñana (00:38:08)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  5. Proposició d’aprovar el Pla estratègic de subvencions anys 2022-2024 de l’Ajuntament de Benicarló (Exp. 978378J).

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:53)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Proposició d’aprovar el Pla estratègic de subvencions anys 2022-2024 de l’Ajuntament de Benicarló (Exp. 978378J).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:40:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  5. Proposició d’aprovar el Pla estratègic de subvencions anys 2022-2024 de l’Ajuntament de Benicarló (Exp. 978378J).

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:12)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Proposició d’aprovar el Pla estratègic de subvencions anys 2022-2024 de l’Ajuntament de Benicarló (Exp. 978378J).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:44:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  5. Proposició d’aprovar el Pla estratègic de subvencions anys 2022-2024 de l’Ajuntament de Benicarló (Exp. 978378J).

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Proposició d’aprovar el Pla estratègic de subvencions anys 2022-2024 de l’Ajuntament de Benicarló (Exp. 978378J).

  Marta Escudero Albor (00:47:47)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  5. Proposició d’aprovar el Pla estratègic de subvencions anys 2022-2024 de l’Ajuntament de Benicarló (Exp. 978378J).

  Rosario Miralles Ferrando (00:51:28)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Proposició d’aprovar el Pla estratègic de subvencions anys 2022-2024 de l’Ajuntament de Benicarló (Exp. 978378J).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:54:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  5. Proposició d’aprovar el Pla estratègic de subvencions anys 2022-2024 de l’Ajuntament de Benicarló (Exp. 978378J).

  Rosario Miralles Ferrando (00:55:38)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Proposició d’aprovar el Pla estratègic de subvencions anys 2022-2024 de l’Ajuntament de Benicarló (Exp. 978378J).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:55:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  5. Proposició d’aprovar el Pla estratègic de subvencions anys 2022-2024 de l’Ajuntament de Benicarló (Exp. 978378J).

  Rosario Miralles Ferrando (00:57:46)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Proposició d’aprovar el Pla estratègic de subvencions anys 2022-2024 de l’Ajuntament de Benicarló (Exp. 978378J).

  Marta Escudero Albor (00:57:50)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  5. Proposició d’aprovar el Pla estratègic de subvencions anys 2022-2024 de l’Ajuntament de Benicarló (Exp. 978378J).

  Rosario Miralles Ferrando (00:59:18)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Proposició d’aprovar el Pla estratègic de subvencions anys 2022-2024 de l’Ajuntament de Benicarló (Exp. 978378J).
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15, relació de factures núm. F/2022/15 (Exp. 1014126J).

  Marcos Segarra Piñana (01:02:04)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15, relació de factures núm. F/2022/15 (Exp. 1014126J).

  Marcos Segarra Piñana (01:02:06)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15, relació de factures núm. F/2022/15 (Exp. 1014126J).

  Rosario Miralles Ferrando (01:02:51)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15, relació de factures núm. F/2022/15 (Exp. 1014126J).

  Carlos Flos Fresquet (01:02:52)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15, relació de factures núm. F/2022/15 (Exp. 1014126J).

  Rosario Miralles Ferrando (01:02:52)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15, relació de factures núm. F/2022/15 (Exp. 1014126J).

  Carlos Flos Fresquet (01:02:53)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15, relació de factures núm. F/2022/15 (Exp. 1014126J).

  Rosario Miralles Ferrando (01:03:02)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15, relació de factures núm. F/2022/15 (Exp. 1014126J).

  Rosario Miralles Ferrando (01:03:02)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15, relació de factures núm. F/2022/15 (Exp. 1014126J).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:03:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15, relació de factures núm. F/2022/15 (Exp. 1014126J).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:03:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15, relació de factures núm. F/2022/15 (Exp. 1014126J).

  Rosario Miralles Ferrando (01:03:49)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15, relació de factures núm. F/2022/15 (Exp. 1014126J).

  Benjamín Martí Esdbrí (01:03:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15, relació de factures núm. F/2022/15 (Exp. 1014126J).

  Rosario Miralles Ferrando (01:04:07)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15, relació de factures núm. F/2022/15 (Exp. 1014126J).
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16, relació de factures núm. F/2022/16 (Exp. 1014204R).

  Marcos Segarra Piñana (01:04:38)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16, relació de factures núm. F/2022/16 (Exp. 1014204R).

  Rosario Miralles Ferrando (01:05:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16, relació de factures núm. F/2022/16 (Exp. 1014204R).

  Carlos Flos Fresquet (01:05:20)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16, relació de factures núm. F/2022/16 (Exp. 1014204R).

  Rosario Miralles Ferrando (01:05:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16, relació de factures núm. F/2022/16 (Exp. 1014204R).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:05:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16, relació de factures núm. F/2022/16 (Exp. 1014204R).

  Rosario Miralles Ferrando (01:05:51)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16, relació de factures núm. F/2022/16 (Exp. 1014204R).

  Carlos Flos Fresquet (01:05:54)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16, relació de factures núm. F/2022/16 (Exp. 1014204R).

  Rosario Miralles Ferrando (01:06:38)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16, relació de factures núm. F/2022/16 (Exp. 1014204R).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:06:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16, relació de factures núm. F/2022/16 (Exp. 1014204R).

  Rosario Miralles Ferrando (01:07:34)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16, relació de factures núm. F/2022/16 (Exp. 1014204R).

  Benjamín Martí Esdbrí (01:07:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16, relació de factures núm. F/2022/16 (Exp. 1014204R).

  Rosario Miralles Ferrando (01:08:52)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16, relació de factures núm. F/2022/16 (Exp. 1014204R).

  Marta Escudero Albor (01:08:53)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16, relació de factures núm. F/2022/16 (Exp. 1014204R).

  Rosario Miralles Ferrando (01:09:25)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16, relació de factures núm. F/2022/16 (Exp. 1014204R).

  Carlos Flos Fresquet (01:09:26)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16, relació de factures núm. F/2022/16 (Exp. 1014204R).

  Rosario Miralles Ferrando (01:09:50)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16, relació de factures núm. F/2022/16 (Exp. 1014204R).
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.17, relació de factures núm. F/2022/17 (Exp. 1015043H).

  Marcos Segarra Piñana (01:10:50)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.17, relació de factures núm. F/2022/17 (Exp. 1015043H).

  Rosario Miralles Ferrando (01:11:37)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.17, relació de factures núm. F/2022/17 (Exp. 1015043H).

  Carlos Flos Fresquet (01:11:38)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.17, relació de factures núm. F/2022/17 (Exp. 1015043H).

  Rosario Miralles Ferrando (01:11:46)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.17, relació de factures núm. F/2022/17 (Exp. 1015043H).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:11:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.17, relació de factures núm. F/2022/17 (Exp. 1015043H).

  Rosario Miralles Ferrando (01:12:38)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.17, relació de factures núm. F/2022/17 (Exp. 1015043H).

  Carlos Flos Fresquet (01:12:42)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.17, relació de factures núm. F/2022/17 (Exp. 1015043H).

  Rosario Miralles Ferrando (01:13:01)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.17, relació de factures núm. F/2022/17 (Exp. 1015043H).
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18, relació de factures núm. F/2022/18 (Exp. 1015124W).

  Marcos Segarra Piñana (01:13:28)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18, relació de factures núm. F/2022/18 (Exp. 1015124W).

  Rosario Miralles Ferrando (01:14:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18, relació de factures núm. F/2022/18 (Exp. 1015124W).

  Carlos Flos Fresquet (01:14:07)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18, relació de factures núm. F/2022/18 (Exp. 1015124W).

  Rosario Miralles Ferrando (01:14:21)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18, relació de factures núm. F/2022/18 (Exp. 1015124W).
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2022-OACSE, relació de factures F/2022/4.

  Marcos Segarra Piñana (01:14:47)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2022-OACSE, relació de factures F/2022/4.

  Rosario Miralles Ferrando (01:15:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2022-OACSE, relació de factures F/2022/4.

  Gemma Cerdá Muñoz (01:15:33)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2022-OACSE, relació de factures F/2022/4.

  Rosario Miralles Ferrando (01:15:46)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2022-OACSE, relació de factures F/2022/4.
  11. Moció per a instar el Govern de l’Estat a regular determinades circumstàncies que afavorisquen el desplegament de les comunitats energètiques locals, presentada pel grup municipal Compromís (Exp. 1016556J).

  Marcos Segarra Piñana (01:16:33)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  11. Moció per a instar el Govern de l’Estat a regular determinades circumstàncies que afavorisquen el desplegament de les comunitats energètiques locals, presentada pel grup municipal Compromís (Exp. 1016556J).

  Rosario Miralles Ferrando (01:21:36)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Moció per a instar el Govern de l’Estat a regular determinades circumstàncies que afavorisquen el desplegament de les comunitats energètiques locals, presentada pel grup municipal Compromís (Exp. 1016556J).

  Marta Escudero Albor (01:21:38)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  11. Moció per a instar el Govern de l’Estat a regular determinades circumstàncies que afavorisquen el desplegament de les comunitats energètiques locals, presentada pel grup municipal Compromís (Exp. 1016556J).

  Rosario Miralles Ferrando (01:26:32)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Moció per a instar el Govern de l’Estat a regular determinades circumstàncies que afavorisquen el desplegament de les comunitats energètiques locals, presentada pel grup municipal Compromís (Exp. 1016556J).

  Benjamín Martí Esdbrí (01:26:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  11. Moció per a instar el Govern de l’Estat a regular determinades circumstàncies que afavorisquen el desplegament de les comunitats energètiques locals, presentada pel grup municipal Compromís (Exp. 1016556J).

  Rosario Miralles Ferrando (01:29:08)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Moció per a instar el Govern de l’Estat a regular determinades circumstàncies que afavorisquen el desplegament de les comunitats energètiques locals, presentada pel grup municipal Compromís (Exp. 1016556J).

  Rosario Miralles Ferrando (01:29:09)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Moció per a instar el Govern de l’Estat a regular determinades circumstàncies que afavorisquen el desplegament de les comunitats energètiques locals, presentada pel grup municipal Compromís (Exp. 1016556J).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:29:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  11. Moció per a instar el Govern de l’Estat a regular determinades circumstàncies que afavorisquen el desplegament de les comunitats energètiques locals, presentada pel grup municipal Compromís (Exp. 1016556J).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:29:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  11. Moció per a instar el Govern de l’Estat a regular determinades circumstàncies que afavorisquen el desplegament de les comunitats energètiques locals, presentada pel grup municipal Compromís (Exp. 1016556J).

  Rosario Miralles Ferrando (01:32:50)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Moció per a instar el Govern de l’Estat a regular determinades circumstàncies que afavorisquen el desplegament de les comunitats energètiques locals, presentada pel grup municipal Compromís (Exp. 1016556J).
  12. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 21 de març de 2022 al 20 d’abril de 2022.
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:37:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (01:37:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (01:37:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Benjamín Martí Esdbrí (01:37:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Benjamín Martí Esdbrí (01:37:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (01:37:57)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Marta Escudero Albor (01:37:59)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (01:38:12)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Marcos Segarra Piñana (01:38:43)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (01:40:56)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Carlos Flos Fresquet (01:40:58)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (01:44:02)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:44:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (01:52:38)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE