Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2022 | 18-08-2022Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 18 de agosto de 2022

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 51 00:24:55
  PP 7 00:10:59
  PSOE 22 00:27:13
  CIUTADANS 8 00:11:09
  COMPROMÍS 7 00:16:43
  Ajuntament 12 00:13:38

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d’alcaldia, de data 8 d’agost de 2022, per a l’emissió d’informe municipal sol·licitat pel Servei Territorial d’Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial, Obres Publiques i Mobilitat sobre una Declaració d'Interès Comunitari per a l’ampliació de les instal·lacions de MALLETAS RICO, S.L. d’indústria artesanal de fabricació de malletes, en les parcel·les 229 i 258, del Polígon 13 de Benicarló. (Exp. 779858M).

  Marcos Segarra Piñana (00:00:55)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  1. Dictamen a la proposta d’alcaldia, de data 8 d’agost de 2022, per a l’emissió d’informe municipal sol·licitat pel Servei Territorial d’Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial, Obres Publiques i Mobilitat sobre una Declaració d'Interès Comunitari per a l’ampliació de les instal·lacions de MALLETAS RICO, S.L. d’indústria artesanal de fabricació de malletes, en les parcel·les 229 i 258, del Polígon 13 de Benicarló. (Exp. 779858M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d’alcaldia, de data 8 d’agost de 2022, per a l’emissió d’informe municipal sol·licitat pel Servei Territorial d’Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial, Obres Publiques i Mobilitat sobre una Declaració d'Interès Comunitari per a l’ampliació de les instal·lacions de MALLETAS RICO, S.L. d’indústria artesanal de fabricació de malletes, en les parcel·les 229 i 258, del Polígon 13 de Benicarló. (Exp. 779858M).
  2. Dictamen a la proposta d’alcaldia, de data 8 d’agost de 2022, per a l’emissió d’informe municipal sol·licitat per el Servei Territorial d’Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial, Obres Publiques i Mobilitat sobre una Declaració d'Interès Comunitari per a l’activitat d’Indústria de planta de formigó, en la parcel·la 239, polígon 17, de Benicarló, promogut per ÁRIDOS CRIBADOS DOMINGO, S.A (Exp. 780623Z).

  Marcos Segarra Piñana (00:04:08)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d’alcaldia, de data 8 d’agost de 2022, per a l’emissió d’informe municipal sol·licitat per el Servei Territorial d’Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial, Obres Publiques i Mobilitat sobre una Declaració d'Interès Comunitari per a l’activitat d’Indústria de planta de formigó, en la parcel·la 239, polígon 17, de Benicarló, promogut per ÁRIDOS CRIBADOS DOMINGO, S.A (Exp. 780623Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’alcaldia, de data 8 d’agost de 2022, per a l’emissió d’informe municipal sol·licitat per el Servei Territorial d’Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial, Obres Publiques i Mobilitat sobre una Declaració d'Interès Comunitari per a l’activitat d’Indústria de planta de formigó, en la parcel·la 239, polígon 17, de Benicarló, promogut per ÁRIDOS CRIBADOS DOMINGO, S.A (Exp. 780623Z).
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial del Pla Local de Residus (Exp. 972008M).

  Marcos Segarra Piñana (00:05:55)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial del Pla Local de Residus (Exp. 972008M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial del Pla Local de Residus (Exp. 972008M).

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:07:09)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial del Pla Local de Residus (Exp. 972008M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial del Pla Local de Residus (Exp. 972008M).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:11:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial del Pla Local de Residus (Exp. 972008M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial del Pla Local de Residus (Exp. 972008M).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:12:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial del Pla Local de Residus (Exp. 972008M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial del Pla Local de Residus (Exp. 972008M).

  Marta Escudero Albor (00:12:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial del Pla Local de Residus (Exp. 972008M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial del Pla Local de Residus (Exp. 972008M).

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:16:12)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial del Pla Local de Residus (Exp. 972008M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial del Pla Local de Residus (Exp. 972008M).
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/22-HPMP (Exp. 1067758Y).

  Marcos Segarra Piñana (00:18:05)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/22-HPMP (Exp. 1067758Y).

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/22-HPMP (Exp. 1067758Y).

  Carlos Flos Fresquet (00:19:29)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/22-HPMP (Exp. 1067758Y).

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/22-HPMP (Exp. 1067758Y).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:19:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/22-HPMP (Exp. 1067758Y).

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/22-HPMP (Exp. 1067758Y).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:20:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/22-HPMP (Exp. 1067758Y).

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/22-HPMP (Exp. 1067758Y).

  Marta Escudero Albor (00:20:47)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/22-HPMP (Exp. 1067758Y).

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/22-HPMP (Exp. 1067758Y).

  Carlos Flos Fresquet (00:24:40)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/22-HPMP (Exp. 1067758Y).

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/22-HPMP (Exp. 1067758Y).

  Marta Escudero Albor (00:26:58)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/22-HPMP (Exp. 1067758Y).

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/22-HPMP (Exp. 1067758Y).

  Carlos Flos Fresquet (00:27:28)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/22-HPMP (Exp. 1067758Y).

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/22-HPMP (Exp. 1067758Y).
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38, relació de factures núm. F/2022/38 (Exp. 1067391N).

  Marcos Segarra Piñana (00:28:19)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38, relació de factures núm. F/2022/38 (Exp. 1067391N).

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38, relació de factures núm. F/2022/38 (Exp. 1067391N).

  Carlos Flos Fresquet (00:29:01)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38, relació de factures núm. F/2022/38 (Exp. 1067391N).

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38, relació de factures núm. F/2022/38 (Exp. 1067391N).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:29:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38, relació de factures núm. F/2022/38 (Exp. 1067391N).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:30:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38, relació de factures núm. F/2022/38 (Exp. 1067391N).

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38, relació de factures núm. F/2022/38 (Exp. 1067391N).
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39, relació de factures núm. F/2022/39 (Exp. 1067392P).

  Marcos Segarra Piñana (00:30:56)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39, relació de factures núm. F/2022/39 (Exp. 1067392P).

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39, relació de factures núm. F/2022/39 (Exp. 1067392P).

  Carlos Flos Fresquet (00:31:36)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39, relació de factures núm. F/2022/39 (Exp. 1067392P).

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39, relació de factures núm. F/2022/39 (Exp. 1067392P).
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40, relació de factures núm. F/2022/40 (Exp. 1067396W).

  Marcos Segarra Piñana (00:32:24)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40, relació de factures núm. F/2022/40 (Exp. 1067396W).

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40, relació de factures núm. F/2022/40 (Exp. 1067396W).

  Carlos Flos Fresquet (00:33:01)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40, relació de factures núm. F/2022/40 (Exp. 1067396W).

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40, relació de factures núm. F/2022/40 (Exp. 1067396W).
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 41, relació de factures núm. F/2022/41 (Exp. 1067398Y).

  Marcos Segarra Piñana (00:33:40)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 41, relació de factures núm. F/2022/41 (Exp. 1067398Y).

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 41, relació de factures núm. F/2022/41 (Exp. 1067398Y).

  Carlos Flos Fresquet (00:34:20)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 41, relació de factures núm. F/2022/41 (Exp. 1067398Y).

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 41, relació de factures núm. F/2022/41 (Exp. 1067398Y).
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 42, relació de factures núm. F/2022/42 (Exp. 1067865X).

  Marcos Segarra Piñana (00:34:57)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 42, relació de factures núm. F/2022/42 (Exp. 1067865X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 42, relació de factures núm. F/2022/42 (Exp. 1067865X).

  Carlos Flos Fresquet (00:35:35)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 42, relació de factures núm. F/2022/42 (Exp. 1067865X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 42, relació de factures núm. F/2022/42 (Exp. 1067865X).
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 43, relació de factures núm. F/2022/43 (Exp. 1067869C).

  Marcos Segarra Piñana (00:36:14)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 43, relació de factures núm. F/2022/43 (Exp. 1067869C).

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 43, relació de factures núm. F/2022/43 (Exp. 1067869C).

  Carlos Flos Fresquet (00:36:54)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 43, relació de factures núm. F/2022/43 (Exp. 1067869C).

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 43, relació de factures núm. F/2022/43 (Exp. 1067869C).
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 08/2022-OACSE, relació de factures F/2022/8.

  Marcos Segarra Piñana (00:37:30)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 08/2022-OACSE, relació de factures F/2022/8.

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 08/2022-OACSE, relació de factures F/2022/8.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:38:10)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 08/2022-OACSE, relació de factures F/2022/8.

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 08/2022-OACSE, relació de factures F/2022/8.
  12. Moció per a exigir que es garantisquen els protocols necessaris per a una major seguretat a les festes de les localitats i demanar major seguretat en els llocs d’oci per a les dones, presentada pel grup municipal PSPV-PSOE (Exp. 1068163K).

  Marcos Segarra Piñana (00:39:14)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  12. Moció per a exigir que es garantisquen els protocols necessaris per a una major seguretat a les festes de les localitats i demanar major seguretat en els llocs d’oci per a les dones, presentada pel grup municipal PSPV-PSOE (Exp. 1068163K).

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Moció per a exigir que es garantisquen els protocols necessaris per a una major seguretat a les festes de les localitats i demanar major seguretat en els llocs d’oci per a les dones, presentada pel grup municipal PSPV-PSOE (Exp. 1068163K).

  Gemma Cerdá Muñoz (00:42:54)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  12. Moció per a exigir que es garantisquen els protocols necessaris per a una major seguretat a les festes de les localitats i demanar major seguretat en els llocs d’oci per a les dones, presentada pel grup municipal PSPV-PSOE (Exp. 1068163K).

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Moció per a exigir que es garantisquen els protocols necessaris per a una major seguretat a les festes de les localitats i demanar major seguretat en els llocs d’oci per a les dones, presentada pel grup municipal PSPV-PSOE (Exp. 1068163K).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:45:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  12. Moció per a exigir que es garantisquen els protocols necessaris per a una major seguretat a les festes de les localitats i demanar major seguretat en els llocs d’oci per a les dones, presentada pel grup municipal PSPV-PSOE (Exp. 1068163K).

  Rosario Miralles Ferrando (00:54:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Moció per a exigir que es garantisquen els protocols necessaris per a una major seguretat a les festes de les localitats i demanar major seguretat en els llocs d’oci per a les dones, presentada pel grup municipal PSPV-PSOE (Exp. 1068163K).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:54:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  12. Moció per a exigir que es garantisquen els protocols necessaris per a una major seguretat a les festes de les localitats i demanar major seguretat en els llocs d’oci per a les dones, presentada pel grup municipal PSPV-PSOE (Exp. 1068163K).

  Rosario Miralles Ferrando (00:57:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Moció per a exigir que es garantisquen els protocols necessaris per a una major seguretat a les festes de les localitats i demanar major seguretat en els llocs d’oci per a les dones, presentada pel grup municipal PSPV-PSOE (Exp. 1068163K).

  Marta Escudero Albor (00:57:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  12. Moció per a exigir que es garantisquen els protocols necessaris per a una major seguretat a les festes de les localitats i demanar major seguretat en els llocs d’oci per a les dones, presentada pel grup municipal PSPV-PSOE (Exp. 1068163K).

  Rosario Miralles Ferrando (01:02:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Moció per a exigir que es garantisquen els protocols necessaris per a una major seguretat a les festes de les localitats i demanar major seguretat en els llocs d’oci per a les dones, presentada pel grup municipal PSPV-PSOE (Exp. 1068163K).
  13. Dació de compte de l’informe de la Llei de morositat, corresponent al segon trimestre de 2022. (Exp. 1061984D).
  14. Dació de compte de l’informe de la Llei de morositat, corresponent al segon trimestre de 2022 de l’OACSE.
  15. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades del núm. 2571, de 22 de juliol de 2022 al núm. 2800, de l’11 d’agost de 2022.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:09:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  15. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades del núm. 2571, de 22 de juliol de 2022 al núm. 2800, de l’11 d’agost de 2022.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:09:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  15. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades del núm. 2571, de 22 de juliol de 2022 al núm. 2800, de l’11 d’agost de 2022.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:09:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  15. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades del núm. 2571, de 22 de juliol de 2022 al núm. 2800, de l’11 d’agost de 2022.
  16. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (01:09:31)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  16. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:12:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes.

  Gemma Cerdá Muñoz (01:13:54)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:17:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes.

  Benjamín Martí Esdbrí (01:17:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  16. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:19:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes.

  Gemma Cerdá Muñoz (01:19:09)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:19:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes.

  Clara Cid Blasco (01:20:03)
  Cargo: 7a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Modernització, Transparència i Serveis Informàtics. | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:20:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (01:20:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  16. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:21:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes.

  Filomena Natividad Agut Barceló (01:21:33)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:24:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (01:24:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  16. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:26:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes.

  Filomena Natividad Agut Barceló (01:27:01)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:29:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (01:33:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  16. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:35:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes.

  Gemma Cerdá Muñoz (01:39:30)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:40:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (01:40:31)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  16. Precs i preguntes.

  Gemma Cerdá Muñoz (01:40:43)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:41:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes.

  Gemma Cerdá Muñoz (01:41:55)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:43:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (01:43:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  16. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:43:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes.

  Gemma Cerdá Muñoz (01:43:51)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Dictamen a la proposta d’alcaldia, de data 8 d’agost de 2022, per a l’emissió d’informe municipal sol·licitat pel Servei Territorial d’Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial, Obres Publiques i Mobilitat sobre una Declaració d'Interès Comunitari per a l’ampliació de les instal·lacions de MALLETAS RICO, S.L. d’indústria artesanal de fabricació de malletes, en les parcel·les 229 i 258, del Polígon 13 de Benicarló. (Exp. 779858M). (00:00:19)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:00:55)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta d’alcaldia, de data 8 d’agost de 2022, per a l’emissió d’informe municipal sol·licitat per el Servei Territorial d’Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial, Obres Publiques i Mobilitat sobre una Declaració d'Interès Comunitari per a l’activitat d’Indústria de planta de formigó, en la parcel·la 239, polígon 17, de Benicarló, promogut per ÁRIDOS CRIBADOS DOMINGO, S.A (Exp. 780623Z). (00:03:38)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:04:08)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial del Pla Local de Residus (Exp. 972008M). (00:05:44)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:05:55)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:07:09)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:11:19)