Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Benicarló i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2022 | 24-02-2022Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 24 d'febrer de 2022

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 69 00:21:36
  PP 9 00:09:16
  PSOE 31 00:38:44
  CIUTADANS 9 00:14:08
  COMPROMÍS 10 00:19:07
  Ajuntament 10 00:12:01

  INTERVENCIONS


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 1/2022, de 27 de gener de 2022.
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal I-5, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Exp. 960190Y).

  Marcos Segarra Piñana (00:01:20)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal I-5, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Exp. 960190Y).

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:21)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal I-5, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Exp. 960190Y).

  Carlos Flos Fresquet (00:02:23)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal I-5, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Exp. 960190Y).

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:50)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal I-5, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Exp. 960190Y).
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança PPNT1, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Marcos Segarra Piñana (00:03:29)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança PPNT1, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:27)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança PPNT1, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Carlos Flos Fresquet (00:06:30)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança PPNT1, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:45)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança PPNT1, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:06:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança PPNT1, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:09)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança PPNT1, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:08:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança PPNT1, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:52)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança PPNT1, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Marta Escudero Albor (00:11:54)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança PPNT1, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:37)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança PPNT1, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Carlos Flos Fresquet (00:16:40)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança PPNT1, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:18)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança PPNT1, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:20:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança PPNT1, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:02)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança PPNT1, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:24:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança PPNT1, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:11)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança PPNT1, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Marta Escudero Albor (00:27:13)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança PPNT1, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:50)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança PPNT1, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Carlos Flos Fresquet (00:28:52)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança PPNT1, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:51)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança PPNT1, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5, relació de factures núm. F/2022/5 (Exp. 968811X).

  Marcos Segarra Piñana (00:36:25)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5, relació de factures núm. F/2022/5 (Exp. 968811X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5, relació de factures núm. F/2022/5 (Exp. 968811X).

  Carlos Flos Fresquet (00:37:08)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5, relació de factures núm. F/2022/5 (Exp. 968811X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:16)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5, relació de factures núm. F/2022/5 (Exp. 968811X).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:37:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5, relació de factures núm. F/2022/5 (Exp. 968811X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:37)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5, relació de factures núm. F/2022/5 (Exp. 968811X).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:38:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5, relació de factures núm. F/2022/5 (Exp. 968811X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:14)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5, relació de factures núm. F/2022/5 (Exp. 968811X).

  Carlos Flos Fresquet (00:39:18)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5, relació de factures núm. F/2022/5 (Exp. 968811X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:55)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5, relació de factures núm. F/2022/5 (Exp. 968811X).
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6, relació de factures núm. F/2022/6 (Exp. 969057N).

  Marcos Segarra Piñana (00:40:36)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6, relació de factures núm. F/2022/6 (Exp. 969057N).

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:16)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6, relació de factures núm. F/2022/6 (Exp. 969057N).

  Carlos Flos Fresquet (00:41:18)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6, relació de factures núm. F/2022/6 (Exp. 969057N).

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:30)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6, relació de factures núm. F/2022/6 (Exp. 969057N).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:41:31)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6, relació de factures núm. F/2022/6 (Exp. 969057N).

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:12)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6, relació de factures núm. F/2022/6 (Exp. 969057N).
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7, relació de factures núm. F/2022/7 (Exp. 969200M).

  Marcos Segarra Piñana (00:42:40)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7, relació de factures núm. F/2022/7 (Exp. 969200M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:14)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7, relació de factures núm. F/2022/7 (Exp. 969200M).

  Carlos Flos Fresquet (00:43:16)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7, relació de factures núm. F/2022/7 (Exp. 969200M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7, relació de factures núm. F/2022/7 (Exp. 969200M).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:43:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7, relació de factures núm. F/2022/7 (Exp. 969200M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:55)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7, relació de factures núm. F/2022/7 (Exp. 969200M).
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8, relació de factures núm. F/2022/8 (Exp. 969238P).

  Marcos Segarra Piñana (00:44:22)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8, relació de factures núm. F/2022/8 (Exp. 969238P).

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:00)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8, relació de factures núm. F/2022/8 (Exp. 969238P).

  Carlos Flos Fresquet (00:45:01)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8, relació de factures núm. F/2022/8 (Exp. 969238P).

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:29)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8, relació de factures núm. F/2022/8 (Exp. 969238P).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:45:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8, relació de factures núm. F/2022/8 (Exp. 969238P).

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:11)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8, relació de factures núm. F/2022/8 (Exp. 969238P).

  Carlos Flos Fresquet (00:46:16)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8, relació de factures núm. F/2022/8 (Exp. 969238P).

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:25)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8, relació de factures núm. F/2022/8 (Exp. 969238P).
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9, relació de factures núm. F/2022/9 (Exp. 968969Q) .

  Marcos Segarra Piñana (00:46:51)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9, relació de factures núm. F/2022/9 (Exp. 968969Q) .

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9, relació de factures núm. F/2022/9 (Exp. 968969Q) .

  Carlos Flos Fresquet (00:47:27)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9, relació de factures núm. F/2022/9 (Exp. 968969Q) .

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:37)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9, relació de factures núm. F/2022/9 (Exp. 968969Q) .

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:47:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9, relació de factures núm. F/2022/9 (Exp. 968969Q) .

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:45)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9, relació de factures núm. F/2022/9 (Exp. 968969Q) .
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2022- OACSE, relació de factures F/2022/2.

  Marcos Segarra Piñana (00:48:12)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2022- OACSE, relació de factures F/2022/2.

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:52)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2022- OACSE, relació de factures F/2022/2.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:48:55)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2022- OACSE, relació de factures F/2022/2.

  Rosario Miralles Ferrando (00:49:07)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2022- OACSE, relació de factures F/2022/2.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:49:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2022- OACSE, relació de factures F/2022/2.

  Rosario Miralles Ferrando (00:49:51)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2022- OACSE, relació de factures F/2022/2.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:49:53)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2022- OACSE, relació de factures F/2022/2.

  Rosario Miralles Ferrando (00:50:08)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2022- OACSE, relació de factures F/2022/2.
  10. Dació de compte del pla anual de control financer 2022 (Exp. 966319K).
  11. Dació de compte de l’informe de la Llei de morositat, corresponent al quart trimestre de 2021 (Exp. 953027Z).
  12. Dació de compte de l’informe de la Llei de morositat, corresponent al quart trimestre de 2021 de l’OACSE.
  13. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 22 de gener de 2022 al 20 de febrer de 2022.
  14. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:52:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  14. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:32)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  14. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
  14.1. DESPATX D’URGÈNCIA
  14.2. MOCIÓ PER A SOL·LICITAR A LES ENTITATS BANCÀRIES I ALTRES ORGANISMES, LA MILLORA DELS SERVEIS PER A LA CIUTADANIA EN GENERAL I PER A LA GENT MAJOR I AMB DIVERSITAT FUNCIONAL EN PARTICULAR

  Marcos Segarra Piñana (00:54:25)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  14.2. MOCIÓ PER A SOL·LICITAR A LES ENTITATS BANCÀRIES I ALTRES ORGANISMES, LA MILLORA DELS SERVEIS PER A LA CIUTADANIA EN GENERAL I PER A LA GENT MAJOR I AMB DIVERSITAT FUNCIONAL EN PARTICULAR

  Rosario Miralles Ferrando (00:56:46)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  14.2. MOCIÓ PER A SOL·LICITAR A LES ENTITATS BANCÀRIES I ALTRES ORGANISMES, LA MILLORA DELS SERVEIS PER A LA CIUTADANIA EN GENERAL I PER A LA GENT MAJOR I AMB DIVERSITAT FUNCIONAL EN PARTICULAR
  14.3. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.

  Marcos Segarra Piñana (00:57:22)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  14.3. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.

  Rosario Miralles Ferrando (00:59:15)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  14.3. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.
  15. Precs i preguntes.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:59:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:01:21)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (01:01:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:03:34)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (01:03:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:04:08)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (01:04:11)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:06:33)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Isabel Cardona Ferragut (01:07:05)
  Càrrec: 6a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Turisme i Contractació. | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:08:43)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Isabel Cardona Ferragut (01:08:55)
  Càrrec: 6a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Turisme i Contractació. | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:16:42)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (01:16:46)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:18:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Isabel Cardona Ferragut (01:18:42)
  Càrrec: 6a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Turisme i Contractació. | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:19:32)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Gemma Cerdá Muñoz (01:19:41)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:21:18)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (01:21:21)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:22:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Gemma Cerdá Muñoz (01:23:00)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:23:55)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Carlos Flos Fresquet (01:24:02)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:24:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (01:24:59)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  15. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (01:25:00)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:26:08)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.