Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Benicarló i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2022 | 30-06-2022Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 30 d'juny de 2022

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 85 00:23:02
  PP 21 00:30:19
  PSOE 31 00:46:30
  CIUTADANS 14 00:22:34
  COMPROMÍS 5 00:07:54
  Ajuntament 13 00:16:06

  INTERVENCIONS


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària núm. 6/2022, de 26 de maig, extraordinària núm. 7/2022, de 17 de juny i extraordinària i urgent núm. 8/2022, de 17 de juny de 2022.
  2. Dictamen a la proposta d’inclusió en mutació demanial Conservatori professional de música Mestre Feliu dels accessos a l’edifici existents en la via pública (Exp. 827242Y).

  Marcos Segarra Piñana (00:01:02)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d’inclusió en mutació demanial Conservatori professional de música Mestre Feliu dels accessos a l’edifici existents en la via pública (Exp. 827242Y).

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:01)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’inclusió en mutació demanial Conservatori professional de música Mestre Feliu dels accessos a l’edifici existents en la via pública (Exp. 827242Y).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:06:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  2. Dictamen a la proposta d’inclusió en mutació demanial Conservatori professional de música Mestre Feliu dels accessos a l’edifici existents en la via pública (Exp. 827242Y).

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:14)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’inclusió en mutació demanial Conservatori professional de música Mestre Feliu dels accessos a l’edifici existents en la via pública (Exp. 827242Y).
  3. Dictamen a la proposta d’exposar al públic durant el termini d’un mes el Projecte d'expropiació forçosa per taxació conjunta per a l'adquisició de parcel·les qualificades com a dotacionals públiques en el PLA ESPECIAL PER A RESERVA DE SÒL PER A LA IMPLANTACIÓ D'EQUIPAMENT INFRAESTRUCTURA - SERVEI URBÀ EN LA PARTIDA VIL·LAPERDIG DE BENICARLÓ, redactat pels serveis tècnics municipals en data 18 de gener de 2022 (Exp.563597Z)

  Marcos Segarra Piñana (00:08:11)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d’exposar al públic durant el termini d’un mes el Projecte d'expropiació forçosa per taxació conjunta per a l'adquisició de parcel·les qualificades com a dotacionals públiques en el PLA ESPECIAL PER A RESERVA DE SÒL PER A LA IMPLANTACIÓ D'EQUIPAMENT INFRAESTRUCTURA - SERVEI URBÀ EN LA PARTIDA VIL·LAPERDIG DE BENICARLÓ, redactat pels serveis tècnics municipals en data 18 de gener de 2022 (Exp.563597Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:47)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’exposar al públic durant el termini d’un mes el Projecte d'expropiació forçosa per taxació conjunta per a l'adquisició de parcel·les qualificades com a dotacionals públiques en el PLA ESPECIAL PER A RESERVA DE SÒL PER A LA IMPLANTACIÓ D'EQUIPAMENT INFRAESTRUCTURA - SERVEI URBÀ EN LA PARTIDA VIL·LAPERDIG DE BENICARLÓ, redactat pels serveis tècnics municipals en data 18 de gener de 2022 (Exp.563597Z)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:11:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  3. Dictamen a la proposta d’exposar al públic durant el termini d’un mes el Projecte d'expropiació forçosa per taxació conjunta per a l'adquisició de parcel·les qualificades com a dotacionals públiques en el PLA ESPECIAL PER A RESERVA DE SÒL PER A LA IMPLANTACIÓ D'EQUIPAMENT INFRAESTRUCTURA - SERVEI URBÀ EN LA PARTIDA VIL·LAPERDIG DE BENICARLÓ, redactat pels serveis tècnics municipals en data 18 de gener de 2022 (Exp.563597Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:55)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’exposar al públic durant el termini d’un mes el Projecte d'expropiació forçosa per taxació conjunta per a l'adquisició de parcel·les qualificades com a dotacionals públiques en el PLA ESPECIAL PER A RESERVA DE SÒL PER A LA IMPLANTACIÓ D'EQUIPAMENT INFRAESTRUCTURA - SERVEI URBÀ EN LA PARTIDA VIL·LAPERDIG DE BENICARLÓ, redactat pels serveis tècnics municipals en data 18 de gener de 2022 (Exp.563597Z)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:11:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  3. Dictamen a la proposta d’exposar al públic durant el termini d’un mes el Projecte d'expropiació forçosa per taxació conjunta per a l'adquisició de parcel·les qualificades com a dotacionals públiques en el PLA ESPECIAL PER A RESERVA DE SÒL PER A LA IMPLANTACIÓ D'EQUIPAMENT INFRAESTRUCTURA - SERVEI URBÀ EN LA PARTIDA VIL·LAPERDIG DE BENICARLÓ, redactat pels serveis tècnics municipals en data 18 de gener de 2022 (Exp.563597Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’exposar al públic durant el termini d’un mes el Projecte d'expropiació forçosa per taxació conjunta per a l'adquisició de parcel·les qualificades com a dotacionals públiques en el PLA ESPECIAL PER A RESERVA DE SÒL PER A LA IMPLANTACIÓ D'EQUIPAMENT INFRAESTRUCTURA - SERVEI URBÀ EN LA PARTIDA VIL·LAPERDIG DE BENICARLÓ, redactat pels serveis tècnics municipals en data 18 de gener de 2022 (Exp.563597Z)
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26, relació de factures núm. F/2022/26 (Exp. 1050893Z).

  Marcos Segarra Piñana (00:12:42)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26, relació de factures núm. F/2022/26 (Exp. 1050893Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:20)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26, relació de factures núm. F/2022/26 (Exp. 1050893Z).

  Carlos Flos Fresquet (00:13:22)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26, relació de factures núm. F/2022/26 (Exp. 1050893Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:32)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26, relació de factures núm. F/2022/26 (Exp. 1050893Z).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:13:34)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26, relació de factures núm. F/2022/26 (Exp. 1050893Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:11)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26, relació de factures núm. F/2022/26 (Exp. 1050893Z).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:15:13)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26, relació de factures núm. F/2022/26 (Exp. 1050893Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:41)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26, relació de factures núm. F/2022/26 (Exp. 1050893Z).

  Carlos Flos Fresquet (00:15:45)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26, relació de factures núm. F/2022/26 (Exp. 1050893Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:20)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26, relació de factures núm. F/2022/26 (Exp. 1050893Z).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:16:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26, relació de factures núm. F/2022/26 (Exp. 1050893Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:14)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26, relació de factures núm. F/2022/26 (Exp. 1050893Z).
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27, relació de factures núm. F/2022/27 (Exp. 1050907T).

  Marcos Segarra Piñana (00:18:10)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27, relació de factures núm. F/2022/27 (Exp. 1050907T).

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:49)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27, relació de factures núm. F/2022/27 (Exp. 1050907T).

  Carlos Flos Fresquet (00:18:50)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27, relació de factures núm. F/2022/27 (Exp. 1050907T).

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:01)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27, relació de factures núm. F/2022/27 (Exp. 1050907T).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:19:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27, relació de factures núm. F/2022/27 (Exp. 1050907T).

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27, relació de factures núm. F/2022/27 (Exp. 1050907T).

  Carlos Flos Fresquet (00:20:48)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27, relació de factures núm. F/2022/27 (Exp. 1050907T).

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:17)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27, relació de factures núm. F/2022/27 (Exp. 1050907T).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:21:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27, relació de factures núm. F/2022/27 (Exp. 1050907T).

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:16)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27, relació de factures núm. F/2022/27 (Exp. 1050907T).
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28 relació de factures núm. F/2022/28 (Exp. 1050909X).

  Marcos Segarra Piñana (00:22:55)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28 relació de factures núm. F/2022/28 (Exp. 1050909X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:35)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28 relació de factures núm. F/2022/28 (Exp. 1050909X).

  Carlos Flos Fresquet (00:23:36)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28 relació de factures núm. F/2022/28 (Exp. 1050909X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:52)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28 relació de factures núm. F/2022/28 (Exp. 1050909X).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:23:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28 relació de factures núm. F/2022/28 (Exp. 1050909X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:01)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28 relació de factures núm. F/2022/28 (Exp. 1050909X).
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29, relació de factures núm. F/2022/29 (Exp. 1050911Z).

  Marcos Segarra Piñana (00:24:36)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29, relació de factures núm. F/2022/29 (Exp. 1050911Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:13)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29, relació de factures núm. F/2022/29 (Exp. 1050911Z).

  Carlos Flos Fresquet (00:25:15)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29, relació de factures núm. F/2022/29 (Exp. 1050911Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:25)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29, relació de factures núm. F/2022/29 (Exp. 1050911Z).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:25:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29, relació de factures núm. F/2022/29 (Exp. 1050911Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:08)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29, relació de factures núm. F/2022/29 (Exp. 1050911Z).
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30, relació de factures núm. F/2022/30 (Exp. 1050912A).

  Marcos Segarra Piñana (00:26:42)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30, relació de factures núm. F/2022/30 (Exp. 1050912A).

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:23)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30, relació de factures núm. F/2022/30 (Exp. 1050912A).

  Carlos Flos Fresquet (00:27:25)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30, relació de factures núm. F/2022/30 (Exp. 1050912A).

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:49)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30, relació de factures núm. F/2022/30 (Exp. 1050912A).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:27:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30, relació de factures núm. F/2022/30 (Exp. 1050912A).

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30, relació de factures núm. F/2022/30 (Exp. 1050912A).
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31, relació de factures núm. F/2022/31 (Exp. 1051287X).

  Marcos Segarra Piñana (00:28:51)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31, relació de factures núm. F/2022/31 (Exp. 1051287X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31, relació de factures núm. F/2022/31 (Exp. 1051287X).

  Carlos Flos Fresquet (00:29:32)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31, relació de factures núm. F/2022/31 (Exp. 1051287X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:47)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31, relació de factures núm. F/2022/31 (Exp. 1051287X).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:29:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31, relació de factures núm. F/2022/31 (Exp. 1051287X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:18)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31, relació de factures núm. F/2022/31 (Exp. 1051287X).

  Carlos Flos Fresquet (00:30:23)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31, relació de factures núm. F/2022/31 (Exp. 1051287X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:32)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31, relació de factures núm. F/2022/31 (Exp. 1051287X).
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32, relació de factures núm. F/2022/32 (Exp. 1051507C).

  Marcos Segarra Piñana (00:31:01)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32, relació de factures núm. F/2022/32 (Exp. 1051507C).

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:41)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32, relació de factures núm. F/2022/32 (Exp. 1051507C).

  Carlos Flos Fresquet (00:31:42)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32, relació de factures núm. F/2022/32 (Exp. 1051507C).

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:09)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32, relació de factures núm. F/2022/32 (Exp. 1051507C).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:32:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32, relació de factures núm. F/2022/32 (Exp. 1051507C).

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:56)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32, relació de factures núm. F/2022/32 (Exp. 1051507C).
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2022-OACSE, relació de factures F/2022/6.

  Marcos Segarra Piñana (00:33:23)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2022-OACSE, relació de factures F/2022/6.

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2022-OACSE, relació de factures F/2022/6.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:34:07)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2022-OACSE, relació de factures F/2022/6.

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:16)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2022-OACSE, relació de factures F/2022/6.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:34:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2022-OACSE, relació de factures F/2022/6.

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:12)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2022-OACSE, relació de factures F/2022/6.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:35:16)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2022-OACSE, relació de factures F/2022/6.

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:42)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2022-OACSE, relació de factures F/2022/6.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:35:43)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2022-OACSE, relació de factures F/2022/6.

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:29)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2022-OACSE, relació de factures F/2022/6.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:36:31)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2022-OACSE, relació de factures F/2022/6.

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:50)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2022-OACSE, relació de factures F/2022/6.
  12. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades del núm. 1908, de 23 de maig de 2022 al núm. 2264, de 21 de juny de 2022.
  13. PUNTS D’URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA. 13.1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC I INNOVACIÓ DE BENICARLÓ 2022-2025 (EXP. 1043963Z).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:39:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  13. PUNTS D’URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA. 13.1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC I INNOVACIÓ DE BENICARLÓ 2022-2025 (EXP. 1043963Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:52)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. PUNTS D’URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA. 13.1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC I INNOVACIÓ DE BENICARLÓ 2022-2025 (EXP. 1043963Z).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:40:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  13. PUNTS D’URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA. 13.1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC I INNOVACIÓ DE BENICARLÓ 2022-2025 (EXP. 1043963Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:41)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. PUNTS D’URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA. 13.1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC I INNOVACIÓ DE BENICARLÓ 2022-2025 (EXP. 1043963Z).

  Marta Escudero Albor (00:41:44)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  13. PUNTS D’URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA. 13.1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC I INNOVACIÓ DE BENICARLÓ 2022-2025 (EXP. 1043963Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:22)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. PUNTS D’URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA. 13.1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC I INNOVACIÓ DE BENICARLÓ 2022-2025 (EXP. 1043963Z).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:45:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  13. PUNTS D’URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA. 13.1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC I INNOVACIÓ DE BENICARLÓ 2022-2025 (EXP. 1043963Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:29)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. PUNTS D’URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA. 13.1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC I INNOVACIÓ DE BENICARLÓ 2022-2025 (EXP. 1043963Z).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:47:31)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  13. PUNTS D’URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA. 13.1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC I INNOVACIÓ DE BENICARLÓ 2022-2025 (EXP. 1043963Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:22)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. PUNTS D’URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA. 13.1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC I INNOVACIÓ DE BENICARLÓ 2022-2025 (EXP. 1043963Z).

  Marcos Segarra Piñana (00:49:49)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  13. PUNTS D’URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA. 13.1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC I INNOVACIÓ DE BENICARLÓ 2022-2025 (EXP. 1043963Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:50:08)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. PUNTS D’URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA. 13.1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC I INNOVACIÓ DE BENICARLÓ 2022-2025 (EXP. 1043963Z).

  Román José Sánchez Mateu (00:50:11)
  Càrrec: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertany a: PSOE
  13. PUNTS D’URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA. 13.1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC I INNOVACIÓ DE BENICARLÓ 2022-2025 (EXP. 1043963Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:53:29)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. PUNTS D’URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA. 13.1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC I INNOVACIÓ DE BENICARLÓ 2022-2025 (EXP. 1043963Z).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:53:31)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  13. PUNTS D’URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA. 13.1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC I INNOVACIÓ DE BENICARLÓ 2022-2025 (EXP. 1043963Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:57:54)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. PUNTS D’URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA. 13.1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC I INNOVACIÓ DE BENICARLÓ 2022-2025 (EXP. 1043963Z).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:57:56)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  13. PUNTS D’URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA. 13.1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC I INNOVACIÓ DE BENICARLÓ 2022-2025 (EXP. 1043963Z).

  Rosario Miralles Ferrando (01:02:37)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE