Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Benicarló i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2022 | 30-03-2022Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 30 d'març de 2022

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 74 00:50:57
  PP 11 00:16:22
  PSOE 25 00:25:24
  CIUTADANS 13 00:22:16
  COMPROMÍS 10 00:19:49
  Ajuntament 14 00:12:54

  INTERVENCIONS


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:07)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 2/2022, de 24 de febrer de 2022
  2. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Medi Ambient d'aprovar el Pla Local Reduït de Prevenció d'Incendis Forestals i el Pla Local de Cremes que hi consta com a annex, el contingut del qual ha sigut informat favorablement, en data 25 de febrer de 2022, per la Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (Exp. 569528M).

  Marcos Segarra Piñana (00:01:10)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Medi Ambient d'aprovar el Pla Local Reduït de Prevenció d'Incendis Forestals i el Pla Local de Cremes que hi consta com a annex, el contingut del qual ha sigut informat favorablement, en data 25 de febrer de 2022, per la Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (Exp. 569528M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:07)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Medi Ambient d'aprovar el Pla Local Reduït de Prevenció d'Incendis Forestals i el Pla Local de Cremes que hi consta com a annex, el contingut del qual ha sigut informat favorablement, en data 25 de febrer de 2022, per la Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (Exp. 569528M).

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:02:09)
  Càrrec: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Medi Ambient d'aprovar el Pla Local Reduït de Prevenció d'Incendis Forestals i el Pla Local de Cremes que hi consta com a annex, el contingut del qual ha sigut informat favorablement, en data 25 de febrer de 2022, per la Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (Exp. 569528M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:03)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Medi Ambient d'aprovar el Pla Local Reduït de Prevenció d'Incendis Forestals i el Pla Local de Cremes que hi consta com a annex, el contingut del qual ha sigut informat favorablement, en data 25 de febrer de 2022, per la Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (Exp. 569528M).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:06:06)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Medi Ambient d'aprovar el Pla Local Reduït de Prevenció d'Incendis Forestals i el Pla Local de Cremes que hi consta com a annex, el contingut del qual ha sigut informat favorablement, en data 25 de febrer de 2022, per la Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (Exp. 569528M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Medi Ambient d'aprovar el Pla Local Reduït de Prevenció d'Incendis Forestals i el Pla Local de Cremes que hi consta com a annex, el contingut del qual ha sigut informat favorablement, en data 25 de febrer de 2022, per la Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (Exp. 569528M).

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:06:43)
  Càrrec: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Medi Ambient d'aprovar el Pla Local Reduït de Prevenció d'Incendis Forestals i el Pla Local de Cremes que hi consta com a annex, el contingut del qual ha sigut informat favorablement, en data 25 de febrer de 2022, per la Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (Exp. 569528M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:00)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Medi Ambient d'aprovar el Pla Local Reduït de Prevenció d'Incendis Forestals i el Pla Local de Cremes que hi consta com a annex, el contingut del qual ha sigut informat favorablement, en data 25 de febrer de 2022, per la Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (Exp. 569528M).
  3. Dictamen de la proposta d’Alcaldia per a sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, l'adhesió de l'Ajuntament de Benicarló al Pla de Cooperació previst en el Decret Llei 5/2017, i sol·licitar la delegació de competències a la Generalitat, en els termes que preveu l’esmentat Decret, per a la realització de la següent actuació «construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària (CEIP núm. 5) a Benicarló».(Exp. 879254M).

  Marcos Segarra Piñana (00:07:46)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  3. Dictamen de la proposta d’Alcaldia per a sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, l'adhesió de l'Ajuntament de Benicarló al Pla de Cooperació previst en el Decret Llei 5/2017, i sol·licitar la delegació de competències a la Generalitat, en els termes que preveu l’esmentat Decret, per a la realització de la següent actuació «construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària (CEIP núm. 5) a Benicarló».(Exp. 879254M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:38)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen de la proposta d’Alcaldia per a sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, l'adhesió de l'Ajuntament de Benicarló al Pla de Cooperació previst en el Decret Llei 5/2017, i sol·licitar la delegació de competències a la Generalitat, en els termes que preveu l’esmentat Decret, per a la realització de la següent actuació «construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària (CEIP núm. 5) a Benicarló».(Exp. 879254M).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:11:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  3. Dictamen de la proposta d’Alcaldia per a sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, l'adhesió de l'Ajuntament de Benicarló al Pla de Cooperació previst en el Decret Llei 5/2017, i sol·licitar la delegació de competències a la Generalitat, en els termes que preveu l’esmentat Decret, per a la realització de la següent actuació «construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària (CEIP núm. 5) a Benicarló».(Exp. 879254M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:56)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen de la proposta d’Alcaldia per a sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, l'adhesió de l'Ajuntament de Benicarló al Pla de Cooperació previst en el Decret Llei 5/2017, i sol·licitar la delegació de competències a la Generalitat, en els termes que preveu l’esmentat Decret, per a la realització de la següent actuació «construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària (CEIP núm. 5) a Benicarló».(Exp. 879254M).

  Marta Escudero Albor (00:12:59)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  3. Dictamen de la proposta d’Alcaldia per a sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, l'adhesió de l'Ajuntament de Benicarló al Pla de Cooperació previst en el Decret Llei 5/2017, i sol·licitar la delegació de competències a la Generalitat, en els termes que preveu l’esmentat Decret, per a la realització de la següent actuació «construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària (CEIP núm. 5) a Benicarló».(Exp. 879254M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:14)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen de la proposta d’Alcaldia per a sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, l'adhesió de l'Ajuntament de Benicarló al Pla de Cooperació previst en el Decret Llei 5/2017, i sol·licitar la delegació de competències a la Generalitat, en els termes que preveu l’esmentat Decret, per a la realització de la següent actuació «construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària (CEIP núm. 5) a Benicarló».(Exp. 879254M).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:21:56)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  3. Dictamen de la proposta d’Alcaldia per a sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, l'adhesió de l'Ajuntament de Benicarló al Pla de Cooperació previst en el Decret Llei 5/2017, i sol·licitar la delegació de competències a la Generalitat, en els termes que preveu l’esmentat Decret, per a la realització de la següent actuació «construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària (CEIP núm. 5) a Benicarló».(Exp. 879254M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:56)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen de la proposta d’Alcaldia per a sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, l'adhesió de l'Ajuntament de Benicarló al Pla de Cooperació previst en el Decret Llei 5/2017, i sol·licitar la delegació de competències a la Generalitat, en els termes que preveu l’esmentat Decret, per a la realització de la següent actuació «construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària (CEIP núm. 5) a Benicarló».(Exp. 879254M).
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Benicarló al Servei de Teleassistència Domiciliària de la Diputació de Castelló (Exp. 961812A).

  Marcos Segarra Piñana (00:23:56)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Benicarló al Servei de Teleassistència Domiciliària de la Diputació de Castelló (Exp. 961812A).

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Benicarló al Servei de Teleassistència Domiciliària de la Diputació de Castelló (Exp. 961812A).

  Gemma Cerdá Muñoz (00:24:41)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Benicarló al Servei de Teleassistència Domiciliària de la Diputació de Castelló (Exp. 961812A).

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:42)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Benicarló al Servei de Teleassistència Domiciliària de la Diputació de Castelló (Exp. 961812A).

  José María Compte Brosed (00:25:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Benicarló al Servei de Teleassistència Domiciliària de la Diputació de Castelló (Exp. 961812A).

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:57)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Benicarló al Servei de Teleassistència Domiciliària de la Diputació de Castelló (Exp. 961812A).

  Gemma Cerdá Muñoz (00:27:02)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Benicarló al Servei de Teleassistència Domiciliària de la Diputació de Castelló (Exp. 961812A).

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:45)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Benicarló al Servei de Teleassistència Domiciliària de la Diputació de Castelló (Exp. 961812A).
  5. Dictamen a la proposta per a la constitució del nou Consell Escolar Municipal (Exp. 892626J).

  Marcos Segarra Piñana (00:28:06)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta per a la constitució del nou Consell Escolar Municipal (Exp. 892626J).

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta per a la constitució del nou Consell Escolar Municipal (Exp. 892626J).

  Izaskun Maura Soriano (00:31:39)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  5. Dictamen a la proposta per a la constitució del nou Consell Escolar Municipal (Exp. 892626J).

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:59)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta per a la constitució del nou Consell Escolar Municipal (Exp. 892626J).

  Marta Escudero Albor (00:32:03)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  5. Dictamen a la proposta per a la constitució del nou Consell Escolar Municipal (Exp. 892626J).

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:22)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta per a la constitució del nou Consell Escolar Municipal (Exp. 892626J).

  Marta Escudero Albor (00:40:33)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  5. Dictamen a la proposta per a la constitució del nou Consell Escolar Municipal (Exp. 892626J).

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:50)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta per a la constitució del nou Consell Escolar Municipal (Exp. 892626J).
  6. Dictamen a la proposta de nomenar el parc verd de l’av. del Maestrat, Cooperativa Agrícola Sant Isidre (Exp. 967145H).

  Marcos Segarra Piñana (00:46:22)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta de nomenar el parc verd de l’av. del Maestrat, Cooperativa Agrícola Sant Isidre (Exp. 967145H).

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:47)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta de nomenar el parc verd de l’av. del Maestrat, Cooperativa Agrícola Sant Isidre (Exp. 967145H).

  María Inmaculada Díaz Ruiz (00:46:50)
  Càrrec: Regidora d'Agricultura, Pesca i Camins. | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta de nomenar el parc verd de l’av. del Maestrat, Cooperativa Agrícola Sant Isidre (Exp. 967145H).

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:45)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta de nomenar el parc verd de l’av. del Maestrat, Cooperativa Agrícola Sant Isidre (Exp. 967145H).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:47:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  6. Dictamen a la proposta de nomenar el parc verd de l’av. del Maestrat, Cooperativa Agrícola Sant Isidre (Exp. 967145H).

  Rosario Miralles Ferrando (00:49:16)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta de nomenar el parc verd de l’av. del Maestrat, Cooperativa Agrícola Sant Isidre (Exp. 967145H).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:49:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  6. Dictamen a la proposta de nomenar el parc verd de l’av. del Maestrat, Cooperativa Agrícola Sant Isidre (Exp. 967145H).

  Rosario Miralles Ferrando (00:50:12)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta de nomenar el parc verd de l’av. del Maestrat, Cooperativa Agrícola Sant Isidre (Exp. 967145H).

  María Inmaculada Díaz Ruiz (00:50:16)
  Càrrec: Regidora d'Agricultura, Pesca i Camins. | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta de nomenar el parc verd de l’av. del Maestrat, Cooperativa Agrícola Sant Isidre (Exp. 967145H).

  Rosario Miralles Ferrando (00:50:25)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta de nomenar el parc verd de l’av. del Maestrat, Cooperativa Agrícola Sant Isidre (Exp. 967145H).
  7. Dictamen a la proposta relativa a l’establiment de la jornada ordinària de treball de l’Ajuntament de Benicarló (Exp. 953978W).

  Marcos Segarra Piñana (00:51:15)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta relativa a l’establiment de la jornada ordinària de treball de l’Ajuntament de Benicarló (Exp. 953978W).

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:08)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta relativa a l’establiment de la jornada ordinària de treball de l’Ajuntament de Benicarló (Exp. 953978W).

  Carlos Flos Fresquet (00:52:09)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta relativa a l’establiment de la jornada ordinària de treball de l’Ajuntament de Benicarló (Exp. 953978W).

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta relativa a l’establiment de la jornada ordinària de treball de l’Ajuntament de Benicarló (Exp. 953978W).
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10, relació de factures núm. F/2022/10 (Exp. 995021Z).

  Marcos Segarra Piñana (00:52:56)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10, relació de factures núm. F/2022/10 (Exp. 995021Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:53:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10, relació de factures núm. F/2022/10 (Exp. 995021Z).

  Carlos Flos Fresquet (00:53:40)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10, relació de factures núm. F/2022/10 (Exp. 995021Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:53:49)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10, relació de factures núm. F/2022/10 (Exp. 995021Z).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:53:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10, relació de factures núm. F/2022/10 (Exp. 995021Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:55:22)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10, relació de factures núm. F/2022/10 (Exp. 995021Z).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:55:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10, relació de factures núm. F/2022/10 (Exp. 995021Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:56:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10, relació de factures núm. F/2022/10 (Exp. 995021Z).

  Carlos Flos Fresquet (00:56:29)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10, relació de factures núm. F/2022/10 (Exp. 995021Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:56:53)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10, relació de factures núm. F/2022/10 (Exp. 995021Z).
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11, relació de factures núm. F/2022/11 (Exp. 995026F).

  Marcos Segarra Piñana (00:58:02)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11, relació de factures núm. F/2022/11 (Exp. 995026F).

  Rosario Miralles Ferrando (00:58:43)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11, relació de factures núm. F/2022/11 (Exp. 995026F).

  Carlos Flos Fresquet (00:58:45)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11, relació de factures núm. F/2022/11 (Exp. 995026F).

  Rosario Miralles Ferrando (00:58:55)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11, relació de factures núm. F/2022/11 (Exp. 995026F).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:58:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11, relació de factures núm. F/2022/11 (Exp. 995026F).

  Rosario Miralles Ferrando (00:59:16)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11, relació de factures núm. F/2022/11 (Exp. 995026F).

  Marta Escudero Albor (00:59:21)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11, relació de factures núm. F/2022/11 (Exp. 995026F).

  Rosario Miralles Ferrando (01:00:46)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11, relació de factures núm. F/2022/11 (Exp. 995026F).

  Carlos Flos Fresquet (01:00:49)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11, relació de factures núm. F/2022/11 (Exp. 995026F).

  Rosario Miralles Ferrando (01:01:16)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11, relació de factures núm. F/2022/11 (Exp. 995026F).
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.12, relació de factures núm. F/2022/12 (Exp. 995029K).

  Marcos Segarra Piñana (01:03:12)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.12, relació de factures núm. F/2022/12 (Exp. 995029K).

  Rosario Miralles Ferrando (01:03:54)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.12, relació de factures núm. F/2022/12 (Exp. 995029K).

  Carlos Flos Fresquet (01:03:56)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.12, relació de factures núm. F/2022/12 (Exp. 995029K).

  Rosario Miralles Ferrando (01:04:10)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.12, relació de factures núm. F/2022/12 (Exp. 995029K).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:04:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.12, relació de factures núm. F/2022/12 (Exp. 995029K).

  Rosario Miralles Ferrando (01:04:32)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.12, relació de factures núm. F/2022/12 (Exp. 995029K).
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13, relació de factures núm. F/2022/13. (Exp. 995030M).

  Marcos Segarra Piñana (01:04:56)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13, relació de factures núm. F/2022/13. (Exp. 995030M).

  Rosario Miralles Ferrando (01:05:35)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13, relació de factures núm. F/2022/13. (Exp. 995030M).

  Carlos Flos Fresquet (01:05:37)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13, relació de factures núm. F/2022/13. (Exp. 995030M).

  Rosario Miralles Ferrando (01:05:46)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13, relació de factures núm. F/2022/13. (Exp. 995030M).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:05:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13, relació de factures núm. F/2022/13. (Exp. 995030M).

  Rosario Miralles Ferrando (01:06:16)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13, relació de factures núm. F/2022/13. (Exp. 995030M).

  Carlos Flos Fresquet (01:06:20)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13, relació de factures núm. F/2022/13. (Exp. 995030M).

  Rosario Miralles Ferrando (01:06:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13, relació de factures núm. F/2022/13. (Exp. 995030M).
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14, relació de factures núm. F/2022/14 (Exp. 995031N).

  Marcos Segarra Piñana (01:06:54)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14, relació de factures núm. F/2022/14 (Exp. 995031N).

  Rosario Miralles Ferrando (01:07:30)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14, relació de factures núm. F/2022/14 (Exp. 995031N).

  Carlos Flos Fresquet (01:07:31)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14, relació de factures núm. F/2022/14 (Exp. 995031N).

  Rosario Miralles Ferrando (01:07:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14, relació de factures núm. F/2022/14 (Exp. 995031N).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:07:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14, relació de factures núm. F/2022/14 (Exp. 995031N).

  Rosario Miralles Ferrando (01:08:27)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14, relació de factures núm. F/2022/14 (Exp. 995031N).

  Marta Escudero Albor (01:08:29)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS