Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Benicarló i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 07-05-2019

Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 07 de maig de 2019

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 15 00:02:46
  PP 4 00:02:57
  PSOE 2 00:00:32
  CIUTADANS 3 00:00:58
  COMPROMÍS 3 00:06:17
  Ajuntament 2 00:02:51
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:01:09)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertany a: PP
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria

  Benjamín Martí Esdbrí (00:01:20)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertany a: CIUTADANS
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:27)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria
  2. Dictamen a la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple en sessió de data 19 de desembre de 2012

  Marcos Segarra Piñana (00:01:51)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple en sessió de data 19 de desembre de 2012

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:50)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple en sessió de data 19 de desembre de 2012

  Marta Escudero Albor (00:02:52)
  Càrrec: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV
  2. Dictamen a la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple en sessió de data 19 de desembre de 2012

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:48)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple en sessió de data 19 de desembre de 2012

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:05:50)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertany a: PP
  2. Dictamen a la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple en sessió de data 19 de desembre de 2012

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:35)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple en sessió de data 19 de desembre de 2012

  Benjamín Martí Esdbrí (00:06:37)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertany a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple en sessió de data 19 de desembre de 2012

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:50)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple en sessió de data 19 de desembre de 2012

  Marta Escudero Albor (00:06:53)
  Càrrec: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV
  2. Dictamen a la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple en sessió de data 19 de desembre de 2012

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple en sessió de data 19 de desembre de 2012

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:09:00)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertany a: PP
  2. Dictamen a la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple en sessió de data 19 de desembre de 2012

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:25)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple en sessió de data 19 de desembre de 2012

  Marta Escudero Albor (00:10:26)
  Càrrec: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV
  2. Dictamen a la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple en sessió de data 19 de desembre de 2012

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:42)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple en sessió de data 19 de desembre de 2012
  3. Dictamen a la proposta de resolució de les reclamacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2019. (Ex. 42/2019-RRHH, 01/19PL i I-002/19-HPP).

  Marcos Segarra Piñana (00:12:18)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta de resolució de les reclamacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2019. (Ex. 42/2019-RRHH, 01/19PL i I-002/19-HPP).

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:10)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de resolució de les reclamacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2019. (Ex. 42/2019-RRHH, 01/19PL i I-002/19-HPP).

  Carlos Flos Fresquet (00:14:13)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de resolució de les reclamacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2019. (Ex. 42/2019-RRHH, 01/19PL i I-002/19-HPP).

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:21)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de resolució de les reclamacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2019. (Ex. 42/2019-RRHH, 01/19PL i I-002/19-HPP).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:14:24)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertany a: PP
  3. Dictamen a la proposta de resolució de les reclamacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2019. (Ex. 42/2019-RRHH, 01/19PL i I-002/19-HPP).

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:01)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de resolució de les reclamacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2019. (Ex. 42/2019-RRHH, 01/19PL i I-002/19-HPP).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:15:02)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertany a: CIUTADANS
  3. Dictamen a la proposta de resolució de les reclamacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2019. (Ex. 42/2019-RRHH, 01/19PL i I-002/19-HPP).

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de resolució de les reclamacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2019. (Ex. 42/2019-RRHH, 01/19PL i I-002/19-HPP).

  Carlos Flos Fresquet (00:15:44)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de resolució de les reclamacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2019. (Ex. 42/2019-RRHH, 01/19PL i I-002/19-HPP).

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:08)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de resolució de les reclamacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2019. (Ex. 42/2019-RRHH, 01/19PL i I-002/19-HPP).

  ORDRE DEL DIA


  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria (00:00:17)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:01:09)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:01:20)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:27)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple en sessió de data 19 de desembre de 2012 (00:01:33)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:27)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:01:51)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:50)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:02:52)

  Marta Escudero Albor (00:02:52)
  Càrrec: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:48)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:05:50)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:35)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:06:37)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:50)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:06:53)
  Càrrec: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:09:00)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:25)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:10:26)
  Càrrec: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:42)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta de resolució de les reclamacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2019. (Ex. 42/2019-RRHH, 01/19PL i I-002/19-HPP). (00:11:51)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:42)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:12:18)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:10)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:14:11)

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:10)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:14:13)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:21)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:14:24)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:01)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:15:02)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:15:44)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:08)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Ajuntament de Benicarló