Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 19-12-2019Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 19 de diciembre de 2019

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 41 00:06:46
  PP 11 00:09:00
  PSOE 17 00:06:14
  CIUTADANS 1 00:00:34
  COMPROMÍS 2 00:01:06
  Ajuntament 9 00:07:00

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 18/2019, de 28 de novembre de 2019.
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2019, corresponent a l'expedient núm. 11/2019-OACSE, relació de factures F/2019/32.

  Marcos Segarra Piñana (00:00:56)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2019, corresponent a l'expedient núm. 11/2019-OACSE, relació de factures F/2019/32.

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2019, corresponent a l'expedient núm. 11/2019-OACSE, relació de factures F/2019/32.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:01:47)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2019, corresponent a l'expedient núm. 11/2019-OACSE, relació de factures F/2019/32.

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2019, corresponent a l'expedient núm. 11/2019-OACSE, relació de factures F/2019/32.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:02:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2019, corresponent a l'expedient núm. 11/2019-OACSE, relació de factures F/2019/32.

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2019, corresponent a l'expedient núm. 11/2019-OACSE, relació de factures F/2019/32.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:02:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2019, corresponent a l'expedient núm. 11/2019-OACSE, relació de factures F/2019/32.

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2019, corresponent a l'expedient núm. 11/2019-OACSE, relació de factures F/2019/32.

  Marta Escudero Albor (00:03:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2019, corresponent a l'expedient núm. 11/2019-OACSE, relació de factures F/2019/32.

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2019, corresponent a l'expedient núm. 11/2019-OACSE, relació de factures F/2019/32.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:03:49)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2019, corresponent a l'expedient núm. 11/2019-OACSE, relació de factures F/2019/32.

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2019, corresponent a l'expedient núm. 11/2019-OACSE, relació de factures F/2019/32.
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. 12/2019-OACSE, relació de factures F/2019/33.

  Marcos Segarra Piñana (00:04:43)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. 12/2019-OACSE, relació de factures F/2019/33.

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. 12/2019-OACSE, relació de factures F/2019/33.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:05:30)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. 12/2019-OACSE, relació de factures F/2019/33.

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. 12/2019-OACSE, relació de factures F/2019/33.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:05:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. 12/2019-OACSE, relació de factures F/2019/33.

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. 12/2019-OACSE, relació de factures F/2019/33.

  Marta Escudero Albor (00:06:47)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. 12/2019-OACSE, relació de factures F/2019/33.

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. 12/2019-OACSE, relació de factures F/2019/33.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:07:23)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. 12/2019-OACSE, relació de factures F/2019/33.

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. 12/2019-OACSE, relació de factures F/2019/33.
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2019, corresponent a l'expedient núm. 23/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/31.

  Marcos Segarra Piñana (00:08:12)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2019, corresponent a l'expedient núm. 23/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/31.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2019, corresponent a l'expedient núm. 23/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/31.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:09:03)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2019, corresponent a l'expedient núm. 23/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/31.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2019, corresponent a l'expedient núm. 23/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/31.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:09:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2019, corresponent a l'expedient núm. 23/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/31.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2019, corresponent a l'expedient núm. 23/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/31.
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 46/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/46.

  Marcos Segarra Piñana (00:10:11)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 46/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/46.

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 46/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/46.

  Carlos Flos Fresquet (00:10:57)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 46/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/46.

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 46/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/46.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:11:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 46/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/46.

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 46/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/46.

  Carlos Flos Fresquet (00:12:13)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 46/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/46.

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 46/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/46.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:13:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 46/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/46.

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 46/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/46.
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 47/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/47.

  Marcos Segarra Piñana (00:15:11)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 47/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/47.

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 47/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/47.

  Carlos Flos Fresquet (00:15:59)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 47/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/47.

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 47/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/47.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:16:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 47/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/47.

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 47/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/47.

  Carlos Flos Fresquet (00:16:39)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 47/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/47.

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 47/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/47.
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/48.

  Marcos Segarra Piñana (00:17:17)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/48.

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/48.

  Carlos Flos Fresquet (00:18:03)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/48.

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/48.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:18:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/48.

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/48.

  Carlos Flos Fresquet (00:19:19)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/48.

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/48.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:20:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/48.

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/48.

  Carlos Flos Fresquet (00:20:42)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/48.

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/48.
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 49/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/49.

  Marcos Segarra Piñana (00:21:43)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 49/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/49.

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 49/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/49.

  Carlos Flos Fresquet (00:22:31)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 49/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/49.

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 49/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/49.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:22:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 49/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/49.

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 49/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/49.
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/50.

  Marcos Segarra Piñana (00:24:20)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/50.

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/50.

  Carlos Flos Fresquet (00:25:08)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/50.

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/50.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:25:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/50.

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/50.

  Carlos Flos Fresquet (00:26:16)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/50.

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/50.
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 51/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/51.

  Marcos Segarra Piñana (00:27:00)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 51/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/51.

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 51/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/51.

  Carlos Flos Fresquet (00:27:53)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 51/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/51.

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 51/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/51.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:28:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 51/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/51.

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 51/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/51.

  Carlos Flos Fresquet (00:28:58)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 51/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/51.

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 51/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/51.
  11. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de novembre de 2019 al 5 de desembre de 2019.
  12. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 18/2019, de 28 de novembre de 2019. (00:00:24)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2019, corresponent a l'expedient núm. 11/2019-OACSE, relació de factures F/2019/32. (00:00:37)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:00:56)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:01:47)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:02:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Debate (00:02:01)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:02:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:02:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:03:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:03:49)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. 12/2019-OACSE, relació de factures F/2019/33. (00:04:24)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:04:43)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:05:30)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:05:50)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:05:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:06:47)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:07:23)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2019, corresponent a l'expedient núm. 23/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/31. (00:07:55)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:08:12)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:09:03)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:09:14)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:09:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 46/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/46. (00:09:53)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:10:11)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:10:57)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:11:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Debate (00:11:10)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:11:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:12:13)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:13:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 47/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/47. (00:14:56)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:15:11)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:15:59)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:16:06)

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:16:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:16:39)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/48. (00:17:01)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:17:17)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:18:03)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:18:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Debate (00:18:13)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:18:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:19:19)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:20:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:20:42)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 49/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/49.
  (00:21:23)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:21:43)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:22:31)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:22:41)

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:22:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/50. (00:24:06)

  Aprobada