Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Benicarló i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2022 | 27-01-2022Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 27 d'gener de 2022

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 50 00:14:34
  PP 9 00:07:17
  PSOE 18 00:17:42
  CIUTADANS 6 00:06:30
  COMPROMÍS 6 00:13:44
  Ajuntament 10 00:11:48

  INTERVENCIONS


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària núm. 16/2021, de 22 de desembre 2021.
  2. Dictamen a la proposta de mutació demanial externa d’una porció de 3.400 m2 de la parcel·la ubicada en el camí d’en Cobert núm. 17 per a la construcció i posterior gestió d’un ecoparc tipus D per part del Consorci de Residus C1 (Exp. 784721Q).

  Marcos Segarra Piñana (00:01:14)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta de mutació demanial externa d’una porció de 3.400 m2 de la parcel·la ubicada en el camí d’en Cobert núm. 17 per a la construcció i posterior gestió d’un ecoparc tipus D per part del Consorci de Residus C1 (Exp. 784721Q).

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de mutació demanial externa d’una porció de 3.400 m2 de la parcel·la ubicada en el camí d’en Cobert núm. 17 per a la construcció i posterior gestió d’un ecoparc tipus D per part del Consorci de Residus C1 (Exp. 784721Q).

  Isabel Cardona Ferragut (00:03:08)
  Càrrec: 6a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Turisme i Contractació. | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de mutació demanial externa d’una porció de 3.400 m2 de la parcel·la ubicada en el camí d’en Cobert núm. 17 per a la construcció i posterior gestió d’un ecoparc tipus D per part del Consorci de Residus C1 (Exp. 784721Q).

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:23)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de mutació demanial externa d’una porció de 3.400 m2 de la parcel·la ubicada en el camí d’en Cobert núm. 17 per a la construcció i posterior gestió d’un ecoparc tipus D per part del Consorci de Residus C1 (Exp. 784721Q).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:06:26)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  2. Dictamen a la proposta de mutació demanial externa d’una porció de 3.400 m2 de la parcel·la ubicada en el camí d’en Cobert núm. 17 per a la construcció i posterior gestió d’un ecoparc tipus D per part del Consorci de Residus C1 (Exp. 784721Q).

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:35)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de mutació demanial externa d’una porció de 3.400 m2 de la parcel·la ubicada en el camí d’en Cobert núm. 17 per a la construcció i posterior gestió d’un ecoparc tipus D per part del Consorci de Residus C1 (Exp. 784721Q).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:07:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta de mutació demanial externa d’una porció de 3.400 m2 de la parcel·la ubicada en el camí d’en Cobert núm. 17 per a la construcció i posterior gestió d’un ecoparc tipus D per part del Consorci de Residus C1 (Exp. 784721Q).

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:22)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de mutació demanial externa d’una porció de 3.400 m2 de la parcel·la ubicada en el camí d’en Cobert núm. 17 per a la construcció i posterior gestió d’un ecoparc tipus D per part del Consorci de Residus C1 (Exp. 784721Q).

  Isabel Cardona Ferragut (00:08:25)
  Càrrec: 6a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Turisme i Contractació. | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de mutació demanial externa d’una porció de 3.400 m2 de la parcel·la ubicada en el camí d’en Cobert núm. 17 per a la construcció i posterior gestió d’un ecoparc tipus D per part del Consorci de Residus C1 (Exp. 784721Q).

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:59)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de mutació demanial externa d’una porció de 3.400 m2 de la parcel·la ubicada en el camí d’en Cobert núm. 17 per a la construcció i posterior gestió d’un ecoparc tipus D per part del Consorci de Residus C1 (Exp. 784721Q).
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de les visites guiades d’art urbà (Exp. 826417C).

  Marcos Segarra Piñana (00:10:28)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de les visites guiades d’art urbà (Exp. 826417C).

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de les visites guiades d’art urbà (Exp. 826417C).
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de les entrades de la Nit en Vetla (Exp. 848647C).

  Marcos Segarra Piñana (00:11:34)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de les entrades de la Nit en Vetla (Exp. 848647C).

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:01)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de les entrades de la Nit en Vetla (Exp. 848647C).
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1, relació de factures núm. F/2022/1 (Exp. 947714W).

  Marcos Segarra Piñana (00:12:29)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1, relació de factures núm. F/2022/1 (Exp. 947714W).

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:16)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1, relació de factures núm. F/2022/1 (Exp. 947714W).

  Carlos Flos Fresquet (00:13:17)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1, relació de factures núm. F/2022/1 (Exp. 947714W).

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:25)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1, relació de factures núm. F/2022/1 (Exp. 947714W).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:13:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1, relació de factures núm. F/2022/1 (Exp. 947714W).

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:12)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1, relació de factures núm. F/2022/1 (Exp. 947714W).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:14:14)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1, relació de factures núm. F/2022/1 (Exp. 947714W).

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1, relació de factures núm. F/2022/1 (Exp. 947714W).
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2, relació de factures núm. F/2022/2 (Exp. 947724J).

  Marcos Segarra Piñana (00:15:09)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2, relació de factures núm. F/2022/2 (Exp. 947724J).

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:57)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2, relació de factures núm. F/2022/2 (Exp. 947724J).

  Carlos Flos Fresquet (00:15:59)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2, relació de factures núm. F/2022/2 (Exp. 947724J).

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2, relació de factures núm. F/2022/2 (Exp. 947724J).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:16:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2, relació de factures núm. F/2022/2 (Exp. 947724J).

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:03)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2, relació de factures núm. F/2022/2 (Exp. 947724J).

  Marta Escudero Albor (00:18:07)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2, relació de factures núm. F/2022/2 (Exp. 947724J).

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2, relació de factures núm. F/2022/2 (Exp. 947724J).

  Carlos Flos Fresquet (00:19:47)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2, relació de factures núm. F/2022/2 (Exp. 947724J).

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2, relació de factures núm. F/2022/2 (Exp. 947724J).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:21:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2, relació de factures núm. F/2022/2 (Exp. 947724J).

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:17)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2, relació de factures núm. F/2022/2 (Exp. 947724J).

  Marta Escudero Albor (00:22:20)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2, relació de factures núm. F/2022/2 (Exp. 947724J).

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2, relació de factures núm. F/2022/2 (Exp. 947724J).

  Carlos Flos Fresquet (00:23:23)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2, relació de factures núm. F/2022/2 (Exp. 947724J).

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:15)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2, relació de factures núm. F/2022/2 (Exp. 947724J).
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3, relació de factures núm. F/2022/3 (Exp. 947729Q).

  Marcos Segarra Piñana (00:24:43)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3, relació de factures núm. F/2022/3 (Exp. 947729Q).

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:28)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3, relació de factures núm. F/2022/3 (Exp. 947729Q).

  Carlos Flos Fresquet (00:25:30)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3, relació de factures núm. F/2022/3 (Exp. 947729Q).

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:49)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3, relació de factures núm. F/2022/3 (Exp. 947729Q).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:25:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3, relació de factures núm. F/2022/3 (Exp. 947729Q).

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:07)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3, relació de factures núm. F/2022/3 (Exp. 947729Q).
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4, relació de factures núm. F/2022/4 (Exp. 948086M).

  Marcos Segarra Piñana (00:26:35)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4, relació de factures núm. F/2022/4 (Exp. 948086M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:22)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4, relació de factures núm. F/2022/4 (Exp. 948086M).

  Carlos Flos Fresquet (00:27:24)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4, relació de factures núm. F/2022/4 (Exp. 948086M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:02)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4, relació de factures núm. F/2022/4 (Exp. 948086M).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:28:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4, relació de factures núm. F/2022/4 (Exp. 948086M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:04)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4, relació de factures núm. F/2022/4 (Exp. 948086M).
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2022- OACSE, relació de factures F/2022/1.

  Marcos Segarra Piñana (00:29:32)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2022- OACSE, relació de factures F/2022/1.

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:16)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2022- OACSE, relació de factures F/2022/1.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:30:17)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2022- OACSE, relació de factures F/2022/1.

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:30)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2022- OACSE, relació de factures F/2022/1.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:30:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2022- OACSE, relació de factures F/2022/1.

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:23)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2022- OACSE, relació de factures F/2022/1.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:31:27)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2022- OACSE, relació de factures F/2022/1.

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:49)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2022- OACSE, relació de factures F/2022/1.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:31:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2022- OACSE, relació de factures F/2022/1.

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:00)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2022- OACSE, relació de factures F/2022/1.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:32:02)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2022- OACSE, relació de factures F/2022/1.

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:09)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2022- OACSE, relació de factures F/2022/1.
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 06-01/2022-MC – OACSE.

  Marcos Segarra Piñana (00:32:36)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 06-01/2022-MC – OACSE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:53)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 06-01/2022-MC – OACSE.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:33:56)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 06-01/2022-MC – OACSE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:12)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 06-01/2022-MC – OACSE.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:34:14)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 06-01/2022-MC – OACSE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:53)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 06-01/2022-MC – OACSE.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:34:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 06-01/2022-MC – OACSE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:13)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 06-01/2022-MC – OACSE.

  Marta Escudero Albor (00:35:15)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 06-01/2022-MC – OACSE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 06-01/2022-MC – OACSE.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:36:42)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 06-01/2022-MC – OACSE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:07)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 06-01/2022-MC – OACSE.

  Marta Escudero Albor (00:37:11)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 06-01/2022-MC – OACSE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:24)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 06-01/2022-MC – OACSE.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:37:26)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 06-01/2022-MC – OACSE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:41)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 06-01/2022-MC – OACSE.
  11. Moció per a donar suport a la iniciativa legislativa popular per a la gratuïtat dels productes per al període «Tres Voltes Rebel» (Exp. 951684J).

  Marcos Segarra Piñana (00:38:16)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  11. Moció per a donar suport a la iniciativa legislativa popular per a la gratuïtat dels productes per al període «Tres Voltes Rebel» (Exp. 951684J).

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:07)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  11. Moció per a donar suport a la iniciativa legislativa popular per a la gratuïtat dels productes per al període «Tres Voltes Rebel» (Exp. 951684J).
  12. Donar compte de l’aprovació definitiva i l’entrada en vigor de la modificació de l’Ordenança fiscal I.1 reguladora de l’impost sobre bens immobles (Exp. 885933N).
  13. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de desembre de 2021 al 21 de gener de 2022.
  14. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
  15. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (00:43:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:53)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (00:45:01)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:53:38)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Ildefonso Añó Lores (00:54:06)
  Càrrec: 1r tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Governació i Brigada d'Obres. | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:55:57)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (00:55:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:57:23)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Ildefonso Añó Lores (00:57:25)
  Càrrec: 1r tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Governació i Brigada d'Obres. | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:59:00)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Fernando Jovani Diago (00:59:16)
  Càrrec: Regidor delegat d'Esports. Regidor de Salut Pública i Joventut. | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:02:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (01:02:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:05:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Fernando Jovani Diago (01:05:09)
  Càrrec: Regidor delegat d'Esports. Regidor de Salut Pública i Joventut. | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:06:47)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (01:09:32)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:10:25)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària núm. 16/2021, de 22 de desembre 2021. (00:00:21)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta de mutació demanial externa d’una porció de 3.400 m2 de la parcel·la ubicada en el camí d’en Cobert núm. 17 per a la construcció i posterior gestió d’un ecoparc tipus D per part del Consorci de Residus C1 (Exp. 784721Q). (00:00:39)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:01:14)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Isabel Cardona Ferragut (00:03:08)
  Càrrec: 6a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Turisme i Contractació. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:23)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:06:26)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:06:26)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:35)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:07:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:22)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Isabel Cardona Ferragut (00:08:25)
  Càrrec: 6a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Turisme i Contractació. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:59)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de les visites guiades d’art urbà (Exp. 826417C). (00:10:14)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:59)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:10:28)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de les entrades de la Nit en Vetla (Exp. 848647C). (00:11:17)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:11:34)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:01)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1, relació de factures núm. F/2022/1 (Exp. 947714W). (00:12:12)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:01)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:12:29)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:16)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:13:17)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:25)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:13:27)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:13:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:12)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:14:14)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE