AJUNTAMENT DE TORRENT
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Torrent ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2022 | 08-09-2022Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 08 de septiembre de 2022

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 33 00:09:44
  Grup Socialista PSPV-PSOE 4 00:21:40
  Grup Popular 12 00:28:28
  Compromís 8 00:28:21
  Ciudadanos 0 00:00:00
  Guanyant Torrent 0 00:00:00
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 1 00:02:12
  VOX 7 00:32:49

  INTERVENCIONES


  Juan Jesús Ros Piles (00:05:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: Ordinària 07/Juliol/2022 Extr. i Urgent 13/Juliol/2022 Extr. i Urgent 28/Juliol/2022

  Salvador Benlloch Pascual (00:06:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: Ordinària 07/Juliol/2022 Extr. i Urgent 13/Juliol/2022 Extr. i Urgent 28/Juliol/2022

  Juan Jesús Ros Piles (00:07:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: Ordinària 07/Juliol/2022 Extr. i Urgent 13/Juliol/2022 Extr. i Urgent 28/Juliol/2022
  2. 9309/2022/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA SEGÜENTS: 2.01. NÚM. 2283/2022. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DESUGGERIMENTS I ECLAMACIONS DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.
  2.02. NÚM. 2789/2022. COMPOSICIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE L INFÀNCIA I LA ADOLESCÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.
  2.03. NÚM. 2959/2022. DELEGACIÓ PRESIDÈNCIA CONSELL MUNICIPAL DE LA INFÀNCIA I LA ADOLESCÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.
  2.04. NÚM. 2955/2022. DELEGACIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA DURANT EL MES D’AGOST.
  2.05. NÚM. 2956/2022. DELEGACIÓ COMPETÈNCIES D’EDUCACIÓ I PUBLICACIONS EN EL REGIDOR SR. JOSÉ ANTONIO CASTILLEJO DURÁN, PER MATERNITAT DE LA SRA. PATRICIA SÁEZ OREA.
  3. 2826/2022/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE MODIFICACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 2022 I REVISIÓ DE L’APROVAT PER A L’EXERCICI 2021.
  4. 10648/2022/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB OBJECCIÓ O DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN EL SEGON TRIMESTRE 2022.
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 5.01. 12289/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE REALITZACIÓ D’ESTUDI PREVI PER A BONIFICAR EL IBI EN IMMOBLES DEL CATÀLEG DE PROTECCIÓ DE TORRENT.

  Salvador Benlloch Pascual (00:08:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 5.01. 12289/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE REALITZACIÓ D’ESTUDI PREVI PER A BONIFICAR EL IBI EN IMMOBLES DEL CATÀLEG DE PROTECCIÓ DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:10:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 5.01. 12289/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE REALITZACIÓ D’ESTUDI PREVI PER A BONIFICAR EL IBI EN IMMOBLES DEL CATÀLEG DE PROTECCIÓ DE TORRENT.

  Andrés José Campos Casado (00:11:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 5.01. 12289/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE REALITZACIÓ D’ESTUDI PREVI PER A BONIFICAR EL IBI EN IMMOBLES DEL CATÀLEG DE PROTECCIÓ DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 5.01. 12289/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE REALITZACIÓ D’ESTUDI PREVI PER A BONIFICAR EL IBI EN IMMOBLES DEL CATÀLEG DE PROTECCIÓ DE TORRENT.
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ I JOVENTUT. 6.01. 11947/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR PER L’ADHESIÓ AL COMUNICAT QUE AULODIA HA ELABORAT JUNT AMB EL SUPORT DE LA FSMCV EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ MUSICAL.

  Andrés José Campos Casado (00:13:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ I JOVENTUT. 6.01. 11947/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR PER L’ADHESIÓ AL COMUNICAT QUE AULODIA HA ELABORAT JUNT AMB EL SUPORT DE LA FSMCV EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ MUSICAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ I JOVENTUT. 6.01. 11947/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR PER L’ADHESIÓ AL COMUNICAT QUE AULODIA HA ELABORAT JUNT AMB EL SUPORT DE LA FSMCV EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ MUSICAL.

  Amparo Folgado Tonda (00:15:23)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ I JOVENTUT. 6.01. 11947/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR PER L’ADHESIÓ AL COMUNICAT QUE AULODIA HA ELABORAT JUNT AMB EL SUPORT DE LA FSMCV EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ MUSICAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:17:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ I JOVENTUT. 6.01. 11947/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR PER L’ADHESIÓ AL COMUNICAT QUE AULODIA HA ELABORAT JUNT AMB EL SUPORT DE LA FSMCV EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ MUSICAL.

  Mari Carmen Silla Mora (00:17:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ I JOVENTUT. 6.01. 11947/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR PER L’ADHESIÓ AL COMUNICAT QUE AULODIA HA ELABORAT JUNT AMB EL SUPORT DE LA FSMCV EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ MUSICAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:21:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ I JOVENTUT. 6.01. 11947/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR PER L’ADHESIÓ AL COMUNICAT QUE AULODIA HA ELABORAT JUNT AMB EL SUPORT DE LA FSMCV EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ MUSICAL.

  Dolores Roch Cazorla (00:21:50)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ I JOVENTUT. 6.01. 11947/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR PER L’ADHESIÓ AL COMUNICAT QUE AULODIA HA ELABORAT JUNT AMB EL SUPORT DE LA FSMCV EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ MUSICAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:26:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ I JOVENTUT. 6.01. 11947/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR PER L’ADHESIÓ AL COMUNICAT QUE AULODIA HA ELABORAT JUNT AMB EL SUPORT DE LA FSMCV EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ MUSICAL.

  Mari Carmen Silla Mora (00:26:39)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ I JOVENTUT. 6.01. 11947/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR PER L’ADHESIÓ AL COMUNICAT QUE AULODIA HA ELABORAT JUNT AMB EL SUPORT DE LA FSMCV EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ MUSICAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:27:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ I JOVENTUT. 6.01. 11947/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR PER L’ADHESIÓ AL COMUNICAT QUE AULODIA HA ELABORAT JUNT AMB EL SUPORT DE LA FSMCV EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ MUSICAL.

  Dolores Roch Cazorla (00:27:57)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ I JOVENTUT. 6.01. 11947/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR PER L’ADHESIÓ AL COMUNICAT QUE AULODIA HA ELABORAT JUNT AMB EL SUPORT DE LA FSMCV EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ MUSICAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:29:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ I JOVENTUT. 6.01. 11947/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR PER L’ADHESIÓ AL COMUNICAT QUE AULODIA HA ELABORAT JUNT AMB EL SUPORT DE LA FSMCV EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ MUSICAL.

  Amparo Folgado Tonda (00:29:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ I JOVENTUT. 6.01. 11947/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR PER L’ADHESIÓ AL COMUNICAT QUE AULODIA HA ELABORAT JUNT AMB EL SUPORT DE LA FSMCV EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ MUSICAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:33:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ I JOVENTUT. 6.01. 11947/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR PER L’ADHESIÓ AL COMUNICAT QUE AULODIA HA ELABORAT JUNT AMB EL SUPORT DE LA FSMCV EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ MUSICAL.

  Mari Carmen Silla Mora (00:33:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ I JOVENTUT. 6.01. 11947/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR PER L’ADHESIÓ AL COMUNICAT QUE AULODIA HA ELABORAT JUNT AMB EL SUPORT DE LA FSMCV EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ MUSICAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:36:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ I JOVENTUT. 6.01. 11947/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR PER L’ADHESIÓ AL COMUNICAT QUE AULODIA HA ELABORAT JUNT AMB EL SUPORT DE LA FSMCV EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ MUSICAL.

  Dolores Roch Cazorla (00:36:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ I JOVENTUT. 6.01. 11947/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR PER L’ADHESIÓ AL COMUNICAT QUE AULODIA HA ELABORAT JUNT AMB EL SUPORT DE LA FSMCV EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ MUSICAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:36:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ I JOVENTUT. 6.01. 11947/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR PER L’ADHESIÓ AL COMUNICAT QUE AULODIA HA ELABORAT JUNT AMB EL SUPORT DE LA FSMCV EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ MUSICAL.
  7. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 7.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01.01. 12841/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ RECONEIXEMENTEXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 6/22 DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT

  Pau Alabajos Ferrer (00:37:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  7. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 7.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01.01. 12841/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ RECONEIXEMENTEXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 6/22 DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT

  Juan Jesús Ros Piles (00:37:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 7.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 7.01.01. 12841/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ RECONEIXEMENTEXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 6/22 DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT
  7.01.02. 14530/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ AGENDA URBANA DE TORRENT.

  Andrés José Campos Casado (00:37:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.01.02. 14530/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ AGENDA URBANA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:42:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.01.02. 14530/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ AGENDA URBANA DE TORRENT.

  Salvador Benlloch Pascual (00:42:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  7.01.02. 14530/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ AGENDA URBANA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:01:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.01.02. 14530/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ AGENDA URBANA DE TORRENT.

  Pau Alabajos Ferrer (01:02:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  7.01.02. 14530/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ AGENDA URBANA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:12:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.01.02. 14530/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ AGENDA URBANA DE TORRENT.

  Amparo Folgado Tonda (01:12:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  7.01.02. 14530/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ AGENDA URBANA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:16:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.01.02. 14530/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ AGENDA URBANA DE TORRENT.

  Andrés José Campos Casado (01:16:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.01.02. 14530/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ AGENDA URBANA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:30:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.01.02. 14530/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ AGENDA URBANA DE TORRENT.

  Salvador Benlloch Pascual (01:30:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  7.01.02. 14530/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ AGENDA URBANA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:33:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.01.02. 14530/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ AGENDA URBANA DE TORRENT.

  Pau Alabajos Ferrer (01:33:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  7.01.02. 14530/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ AGENDA URBANA DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:35:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.01.02. 14530/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ AGENDA URBANA DE TORRENT.
  8. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 8.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 2 DE JULIOL FINS AL 2 DE SETEMBRE DE 2022 DEL NÚM. 2787 AL NÚM. 3452 INCLUSIVAMENT.
  8.02. PRECS I PREGUNTES. 8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.

  Antonio José Martínez Moreno (01:37:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  8.02. PRECS I PREGUNTES. 8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.

  Juan Jesús Ros Piles (01:43:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES. 8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.

  Antonio José Martínez Moreno (01:43:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  8.02. PRECS I PREGUNTES. 8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.

  Juan Jesús Ros Piles (01:45:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES. 8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.

  Pau Alabajos Ferrer (01:45:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  8.02. PRECS I PREGUNTES. 8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.

  Juan Jesús Ros Piles (01:50:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES. 8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.

  Amparo Folgado Tonda (01:50:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  8.02. PRECS I PREGUNTES. 8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.

  Juan Jesús Ros Piles (01:55:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES. 8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.

  José Francisco Gozalvo Llácer (01:55:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  8.02. PRECS I PREGUNTES. 8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.

  Juan Jesús Ros Piles (01:57:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES. 8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.

  Ignacio Carratalá Belloch (01:57:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  8.02. PRECS I PREGUNTES. 8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.

  Juan Jesús Ros Piles (01:58:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES. 8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.

  Salvador Benlloch Pascual (01:58:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  8.02. PRECS I PREGUNTES. 8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.

  Juan Jesús Ros Piles (01:59:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES. 8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.

  Ana María Penella Busach (01:59:16)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  8.02. PRECS I PREGUNTES. 8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.

  Juan Jesús Ros Piles (02:00:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES. 8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.

  Dolores Roch Cazorla (02:00:47)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  8.02. PRECS I PREGUNTES. 8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.

  Juan Jesús Ros Piles (02:01:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES. 8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.

  Adelina González Borrull (02:01:36)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  8.02. PRECS I PREGUNTES. 8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.

  Juan Jesús Ros Piles (02:03:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES. 8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.

  Mari Carmen Silla Mora (02:03:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  8.02. PRECS I PREGUNTES. 8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.

  Juan Jesús Ros Piles (02:06:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES. 8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.
  LA VEU DELS VEÏNS

  Públic (02:06:44)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VEU DELS VEÏNS

  Juan Jesús Ros Piles (02:08:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  LA VEU DELS VEÏNS

  ORDEN DEL DÍA


  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS:
  Ordinària 07/Juliol/2022
  Extr. i Urgent 13/Juliol/2022
  Extr. i Urgent 28/Juliol/2022 (00:06:36)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Salvador Benlloch Pascual (00:06:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (00:07:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2. 9309/2022/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA SEGÜENTS:

  2.01. NÚM. 2283/2022. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DESUGGERIMENTS I ECLAMACIONS DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT. (00:07:25)

  Dar cuenta

  Juan Jesús Ros Piles (00:07:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2.02. NÚM. 2789/2022. COMPOSICIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE L INFÀNCIA I LA ADOLESCÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT. (00:07:36)

  Dar cuenta

  Juan Jesús Ros Piles (00:07:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2.03. NÚM. 2959/2022. DELEGACIÓ PRESIDÈNCIA CONSELL MUNICIPAL DE LA INFÀNCIA I LA ADOLESCÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT. (00:07:42)

  Dar cuenta

  Juan Jesús Ros Piles (00:07:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2.04. NÚM. 2955/2022. DELEGACIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA DURANT EL MES D’AGOST. (00:07:49)

  Dar cuenta

  Juan Jesús Ros Piles (00:07:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2.05. NÚM. 2956/2022. DELEGACIÓ COMPETÈNCIES D’EDUCACIÓ I PUBLICACIONS EN EL REGIDOR SR. JOSÉ ANTONIO CASTILLEJO DURÁN, PER MATERNITAT DE LA SRA. PATRICIA SÁEZ OREA. (00:07:56)

  Dar cuenta

  Juan Jesús Ros Piles (00:07:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  3. 2826/2022/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE MODIFICACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 2022 I REVISIÓ DE L’APROVAT PER A L’EXERCICI 2021. (00:08:10)

  Dar cuenta

  Juan Jesús Ros Piles (00:07:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4. 10648/2022/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB OBJECCIÓ O DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN EL SEGON TRIMESTRE 2022. (00:08:24)

  Dar cuenta

  Juan Jesús Ros Piles (00:07:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.

  5.01. 12289/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE REALITZACIÓ D’ESTUDI PREVI PER A BONIFICAR EL IBI EN IMMOBLES DEL CATÀLEG DE PROTECCIÓ DE TORRENT. (00:08:31)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:07:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:08:54)

  Salvador Benlloch Pascual (00:08:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (00:10:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Andrés José Campos Casado (00:11:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ I JOVENTUT.

  6.01. 11947/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR PER L’ADHESIÓ AL COMUNICAT QUE AULODIA HA ELABORAT JUNT AMB EL SUPORT DE LA FSMCV EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ MUSICAL. (00:13:19)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Andrés José Campos Casado (00:13:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:15:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:15:23)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Debate (00:15:24)

  Amparo Folgado Tonda (00:15:23)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:17:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mari Carmen Silla Mora (00:17:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:21:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Dolores Roch Cazorla (00:21:50)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:26:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mari Carmen Silla Mora (00:26:39)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:27:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Dolores Roch Cazorla (00:27:57)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:29:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:29:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:33:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mari Carmen Silla Mora (00:33:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:36:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Dolores Roch Cazorla (00:36:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:36:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  7. TRÀMIT EXTRAORDINARI.

  7.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.

  7.01.01. 12841/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ RECONEIXEMENTEXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 6/22 DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT (00:36:46)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:36:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:37:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:37:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  7.01.02. 14530/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ AGENDA URBANA DE TORRENT. (00:37:43)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:37:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Andrés José Campos Casado (00:37:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:42:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Salvador Benlloch Pascual (00:42:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX

  Debate (00:42:19)

  Salvador Benlloch Pascual (00:42:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (01:01:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (01:02:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (01:12:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (01:12:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (01:16:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Andrés José Campos Casado (01:16:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (01:30:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Salvador Benlloch Pascual (01:30:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (01:33:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (01:33:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (01:35:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  8. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.

  8.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 2 DE JULIOL FINS AL 2 DE SETEMBRE DE 2022 DEL NÚM. 2787 AL NÚM. 3452 INCLUSIVAMENT. (01:36:40)

  Dar cuenta

  Juan Jesús Ros Piles (01:35:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX. (01:36:51)


  Juan Jesús Ros Piles (01:35:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Antonio José Martínez Moreno (01:37:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (01:43:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Antonio José Martínez Moreno (01:43:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (01:45:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (01:45:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (01:50:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (01:50:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (01:55:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  José Francisco Gozalvo Llácer (01:55:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (01:57:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Ignacio Carratalá Belloch (01:57:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (01:58:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Salvador Benlloch Pascual (01:58:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX

  Juan Jesús Ros Piles (01:59:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Ana María Penella Busach (01:59:16)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (02:00:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Dolores Roch Cazorla (02:00:47)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (02:01:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Adelina González Borrull (02:01:36)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (02:03:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mari Carmen Silla Mora (02:03:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (02:06:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  ************** LA VOZ DEL PUEBLO ************** (02:06:31)

  Juan Jesús Ros Piles (02:06:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Públic (02:06:44)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic

  Juan Jesús Ros Piles (02:08:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE