Ajuntament de Massanassa
/uploads/massanassa/2018-03-14_16-15-09_massanassalogo.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de de Massanassa posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 15-06-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 15 d'juny de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 3 00:10:02
  PP 17 00:07:55
  PSOE 7 00:05:33
  Sí es pot Massanassa 0 00:00:00
  Compromís 0 00:00:00
  Esquerra Unida 0 00:00:00
  Ciudadans 2 00:00:59
  Ajuntament 16 00:07:32
  Públic 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Javier Lorente Gual (00:12:28)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  María Begoña Nieva Villamor (00:14:20)
  Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Javier Lorente Gual (00:14:55)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Ximo Herrero i Zanón (00:15:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Javier Lorente Gual (00:15:41)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  María Begoña Nieva Villamor (00:16:01)
  Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Javier Lorente Gual (00:16:11)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  María Begoña Nieva Villamor (00:18:30)
  Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Javier Lorente Gual (00:19:11)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  María Begoña Nieva Villamor (00:19:40)
  Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Javier Lorente Gual (00:20:07)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:20:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Javier Lorente Gual (00:20:56)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Marta Ramón Castillo (00:21:12)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Javier Lorente Gual (00:21:29)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Israel Alfonso Sargues (00:21:41)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Javier Lorente Gual (00:22:03)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  José Luis Iraola Martínez (00:22:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Javier Lorente Gual (00:22:41)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Clara Quiles Vila (00:22:53)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Javier Lorente Gual (00:23:14)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:23:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Javier Lorente Gual (00:23:49)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Francisco Javier Raga Sáez (00:23:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Javier Lorente Gual (00:24:13)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Samuel Boix Heredia (00:24:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Javier Lorente Gual (00:24:40)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Sara Flores Cuadrado (00:24:47)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Javier Lorente Gual (00:25:04)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Jorge Román Aroca (00:25:14)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  María Begoña Nieva Villamor (00:25:53)
  Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Javier Lorente Gual (00:26:34)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  María Begoña Nieva Villamor (00:27:04)
  Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Jorge Román Aroca (00:27:25)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  María Begoña Nieva Villamor (00:27:45)
  Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Clara Quiles Vila (00:27:49)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  María Begoña Nieva Villamor (00:27:52)
  Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:27:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  María Begoña Nieva Villamor (00:27:59)
  Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Clara Quiles Vila (00:28:21)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  María Begoña Nieva Villamor (00:32:12)
  Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Israel Alfonso Sargues (00:32:17)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  María Begoña Nieva Villamor (00:32:37)
  Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Ximo Herrero i Zanón (00:34:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:35:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde

  ORDRE DEL DIA


  ÚNIC: Constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde (00:12:43)


  Javier Lorente Gual (00:12:28)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  María Begoña Nieva Villamor (00:14:20)
  Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:14:55)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Ximo Herrero i Zanón (00:15:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:15:41)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  María Begoña Nieva Villamor (00:16:01)
  Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:16:11)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  María Begoña Nieva Villamor (00:18:30)
  Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:19:11)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  María Begoña Nieva Villamor (00:19:40)
  Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:20:07)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:20:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:20:56)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Marta Ramón Castillo (00:21:12)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:21:29)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Israel Alfonso Sargues (00:21:41)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:22:03)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  José Luis Iraola Martínez (00:22:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:22:41)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Clara Quiles Vila (00:22:53)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Javier Lorente Gual (00:23:14)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:23:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Javier Lorente Gual (00:23:49)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco Javier Raga Sáez (00:23:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Javier Lorente Gual (00:24:13)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Samuel Boix Heredia (00:24:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Javier Lorente Gual (00:24:40)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Sara Flores Cuadrado (00:24:47)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE

  Javier Lorente Gual (00:25:04)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Jorge Román Aroca (00:25:14)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  María Begoña Nieva Villamor (00:25:53)
  Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:26:34)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  María Begoña Nieva Villamor (00:27:04)
  Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:27:25)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  María Begoña Nieva Villamor (00:27:45)
  Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:27:49)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  María Begoña Nieva Villamor (00:27:52)
  Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:27:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  María Begoña Nieva Villamor (00:27:59)
  Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:28:21)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  María Begoña Nieva Villamor (00:32:12)
  Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Israel Alfonso Sargues (00:32:17)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  María Begoña Nieva Villamor (00:32:37)
  Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Ximo Herrero i Zanón (00:34:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:35:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Ajuntament de Massanassa