Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Benicarló i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2017 | 21-12-2017Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 21 d'desembre de 2017

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 19 00:05:48
  PP 3 00:03:10
  PSOE 9 00:08:57
  CIUTADANS 0 00:00:00
  COMPROMÍS 0 00:00:00
  Ajuntament 6 00:04:13

  INTERVENCIONS


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Aprovació actes sessions plenàries següents: - Acta sessió extraordinària núm. 17/2017 de 23 de novembre de 2017. - Acta sessió ordinària núm. 18/2017 de 30 de novembre de 2017.
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació del teatre setmana premis literaris 2017, corresponent a l'expedient núm. 42/17-TES.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:00:53)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació del teatre setmana premis literaris 2017, corresponent a l'expedient núm. 42/17-TES.

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:27)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació del teatre setmana premis literaris 2017, corresponent a l'expedient núm. 42/17-TES.
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:01:50)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:36)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP

  Carlos Flos Fresquet (00:02:38)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:52)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP

  Pedro Joaquín García Bautista (00:02:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:56)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP

  Carlos Flos Fresquet (00:04:04)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:28)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP

  Pedro Joaquín García Bautista (00:04:31)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:00)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:05:25)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:07)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Carlos Flos Fresquet (00:06:10)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:29)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2017,corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:06:53)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2017,corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:37)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2017,corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Carlos Flos Fresquet (00:07:38)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2017,corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:04)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2017,corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:08:30)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:09)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Carlos Flos Fresquet (00:09:11)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:33)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació del teatre primaveraestiu 2017, corresponent a l'expedient núm. 22/17-TES.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:09:56)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació del teatre primaveraestiu 2017, corresponent a l'expedient núm. 22/17-TES.

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació del teatre primaveraestiu 2017, corresponent a l'expedient núm. 22/17-TES.
  8. Precs i preguntes.

  Carlos Flos Fresquet (00:11:33)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  8. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:38)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Precs i preguntes.

  Román José Sánchez Mateu (00:12:09)
  Càrrec: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertany a: PSOE
  8. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Precs i preguntes.

  José María Serrano Forner (00:15:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  8. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:25)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Precs i preguntes.

  Román José Sánchez Mateu (00:17:27)
  Càrrec: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertany a: PSOE
  8. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:54)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Precs i preguntes.

  Román José Sánchez Mateu (00:20:57)
  Càrrec: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertany a: PSOE
  8. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:02)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Precs i preguntes.

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació actes sessions plenàries següents:
  - Acta sessió extraordinària núm. 17/2017 de 23 de novembre de 2017.
  - Acta sessió ordinària núm. 18/2017 de 30 de novembre de 2017. (00:00:15)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació del teatre setmana premis literaris 2017, corresponent a l'expedient núm. 42/17-TES. (00:00:41)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:00:53)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:27)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP (00:01:37)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:27)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:01:50)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament

  Debate (00:02:36)

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:36)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:02:38)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:52)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Pedro Joaquín García Bautista (00:02:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:56)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:04:04)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:28)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Pedro Joaquín García Bautista (00:04:31)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:00)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP. (00:05:18)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:00)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:05:25)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:07)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:06:09)

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:07)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:06:10)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:29)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2017,corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP. (00:06:46)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:29)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:06:53)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:37)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:07:38)

  Carlos Flos Fresquet (00:07:38)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:04)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP. (00:08:21)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:04)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:08:30)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:09)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:09:10)

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:09)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:09:11)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:33)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació del teatre primaveraestiu 2017, corresponent a l'expedient núm. 22/17-TES. (00:09:47)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:33)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:09:56)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  8. Precs i preguntes. (00:10:54)


  Rosario Miralles Ferrando (00:10:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:11:33)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:38)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Román José Sánchez Mateu (00:12:09)
  Càrrec: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:15:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:25)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Román José Sánchez Mateu (00:17:27)
  Càrrec: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:54)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Román José Sánchez Mateu (00:20:57)
  Càrrec: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:02)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Ajuntament de Benicarló