Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Benicarló i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2020 | 17-04-2020Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 17 d'abril de 2020

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 42 00:33:30
  PP 8 00:10:43
  PSOE 7 00:05:46
  CIUTADANS 4 00:04:37
  COMPROMÍS 10 00:11:13
  Ajuntament 12 00:08:14

  INTERVENCIONS


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:07)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:03:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:46)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria

  Benjamín Martí Esdbrí (00:03:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:17)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria

  Marta Escudero Albor (00:04:22)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:23)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria
  2. Proposta d’aprovació de les sessions telemàtiques del Ple, de la Junta de Govern Local, de la Junta de Portaveus i de les Comissions Informatives.

  Marcos Segarra Piñana (00:06:41)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  2. Proposta d’aprovació de les sessions telemàtiques del Ple, de la Junta de Govern Local, de la Junta de Portaveus i de les Comissions Informatives.

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:10)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Proposta d’aprovació de les sessions telemàtiques del Ple, de la Junta de Govern Local, de la Junta de Portaveus i de les Comissions Informatives.
  3. Proposta de modificació de la data de la festa local del 9 de maig de 2020.

  Marcos Segarra Piñana (00:12:44)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  3. Proposta de modificació de la data de la festa local del 9 de maig de 2020.

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:47)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Proposta de modificació de la data de la festa local del 9 de maig de 2020.
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:15:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:19:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:13)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Marta Escudero Albor (00:20:16)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:59)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Marta Escudero Albor (00:24:44)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:47)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Marta Escudero Albor (00:24:53)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:55)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:25:06)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:45)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:26:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:56)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Marta Escudero Albor (00:28:01)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:12)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Marcos Segarra Piñana (00:32:52)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:57)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Marcos Segarra Piñana (00:33:02)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:17)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Marcos Segarra Piñana (00:33:23)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:59)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:35:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:42)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:36:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:13)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:36:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:45)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:39:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:54)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Marta Escudero Albor (00:41:57)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:57)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Carlos Flos Fresquet (00:43:31)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:52)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE.
  5. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/14.

  Marcos Segarra Piñana (00:48:18)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  5. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/14.

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/14.

  Marcos Segarra Piñana (00:48:46)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  5. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/14.

  Rosario Miralles Ferrando (00:49:35)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/14.

  Carlos Flos Fresquet (00:49:40)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  5. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/14.

  Rosario Miralles Ferrando (00:50:16)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/14.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:50:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  5. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/14.

  Rosario Miralles Ferrando (00:51:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/14.

  Marta Escudero Albor (00:51:45)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  5. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/14.

  Rosario Miralles Ferrando (00:53:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/14.

  Carlos Flos Fresquet (00:54:03)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  5. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/14.

  Rosario Miralles Ferrando (00:54:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/14.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:54:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  5. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/14.

  Rosario Miralles Ferrando (00:55:07)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/14.
  6. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/15.

  Marcos Segarra Piñana (00:58:59)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/15.

  Rosario Miralles Ferrando (00:59:45)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/15.

  Carlos Flos Fresquet (00:59:51)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  6. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/15.

  Rosario Miralles Ferrando (01:00:03)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/15.

  Marta Escudero Albor (01:00:20)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  6. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/15.

  Rosario Miralles Ferrando (01:01:36)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/15.

  Carlos Flos Fresquet (01:01:42)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  6. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/15.

  Rosario Miralles Ferrando (01:02:14)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/15.
  7. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-016/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/16

  Marcos Segarra Piñana (01:04:57)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  7. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-016/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/16

  Rosario Miralles Ferrando (01:05:43)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-016/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/16

  Carlos Flos Fresquet (01:05:47)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  7. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-016/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/16

  Rosario Miralles Ferrando (01:06:02)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-016/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/16

  Marta Escudero Albor (01:06:14)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  7. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-016/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/16

  Rosario Miralles Ferrando (01:07:46)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-016/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/16

  Marcos Segarra Piñana (01:09:47)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  7. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-016/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/16

  Rosario Miralles Ferrando (01:09:59)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-016/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/16
  8. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-018/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/18.

  Marcos Segarra Piñana (01:10:44)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  8. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-018/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/18.

  Rosario Miralles Ferrando (01:11:41)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-018/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/18.

  Carlos Flos Fresquet (01:11:44)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  8. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-018/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/18.

  Rosario Miralles Ferrando (01:11:53)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-018/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/18.

  Marcos Segarra Piñana (01:12:02)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  8. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-018/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/18.

  Rosario Miralles Ferrando (01:12:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-018/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/18.

  Marta Escudero Albor (01:12:15)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  8. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-018/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/18.

  Rosario Miralles Ferrando (01:13:27)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  8. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-018/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/18.

  ORDRE DEL DIA


  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria (00:01:42)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:07)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:03:18)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:03:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:46)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:03:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:17)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:04:22)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:23)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  2. Proposta d’aprovació de les sessions telemàtiques del Ple, de la Junta de Govern Local, de la Junta de Portaveus i de les Comissions Informatives. (00:06:29)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:23)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:06:41)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:10)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  3. Proposta de modificació de la data de la festa local del 9 de maig de 2020. (00:10:08)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:10)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:12:44)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:47)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  4. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit I-009/20-HCRE, I-010/20-HCRE, I011/20-HCRE, I-012/20-HCRE i I-013/20-HCRE. (00:14:20)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:47)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:15:57)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:15:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:19:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:13)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:20:16)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:59)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:24:44)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:47)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:24:53)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:55)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:25:06)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:45)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:26:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:56)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:28:01)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:12)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:32:52)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:57)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:33:02)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:17)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:33:23)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:59)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:35:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:42)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:36:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:13)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:36:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:45)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:39:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:54)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:41:57)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:57)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:43:31)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:52)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  5. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/14. (00:47:28)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:52)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:48:18)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:48:46)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:49:35)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:49:37)

  Rosario Miralles Ferrando (00:49:35)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:49:40)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:50:16)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:50:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:51:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:51:45)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:53:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:54:03)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:54:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:54:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:55:07)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  6. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/15. (00:58:16)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:55:07)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:58:59)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:59:45)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:59:49)

  Rosario Miralles Ferrando (00:59:45)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:59:51)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (01:00:03)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (01:00:20)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (01:01:36)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (01:01:42)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (01:02:14)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  7. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-016/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/16 (01:04:18)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (01:02:14)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (01:04:57)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (01:05:43)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (01:05:46)

  Rosario Miralles Ferrando (01:05:43)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (01:05:47)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (01:06:02)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (01:06:14)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (01:07:46)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (01:09:47)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (01:09:59)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  8. Proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-018/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/18. (01:10:08)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (01:09:59)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (01:10:44)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (01:11:41)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (01:11:43)

  Rosario Miralles Ferrando (01:11:41)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (01:11:44)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (01:11:53)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (01:12:02)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (01:12:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (01:12:15)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (01:13:27)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE