Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Benicarló i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2022 | 16-09-2022Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 16 d'setembre de 2022

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 10 00:02:02
  PP 2 00:12:11
  PSOE 3 00:16:44
  CIUTADANS 1 00:01:12
  COMPROMÍS 2 00:18:28
  Ajuntament 1 00:01:20

  INTERVENCIONS


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen relatiu a la proposta del regidor delegat de Recursos Humans, de 09/09/2022, de modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 (Exp. 1044920D)

  Marcos Segarra Piñana (00:01:10)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  1. Dictamen relatiu a la proposta del regidor delegat de Recursos Humans, de 09/09/2022, de modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 (Exp. 1044920D)

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:30)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen relatiu a la proposta del regidor delegat de Recursos Humans, de 09/09/2022, de modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 (Exp. 1044920D)

  Carlos Flos Fresquet (00:02:33)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen relatiu a la proposta del regidor delegat de Recursos Humans, de 09/09/2022, de modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 (Exp. 1044920D)

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:55)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen relatiu a la proposta del regidor delegat de Recursos Humans, de 09/09/2022, de modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 (Exp. 1044920D)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:08:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  1. Dictamen relatiu a la proposta del regidor delegat de Recursos Humans, de 09/09/2022, de modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 (Exp. 1044920D)

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen relatiu a la proposta del regidor delegat de Recursos Humans, de 09/09/2022, de modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 (Exp. 1044920D)

  Juan José Cornelles Batiste (00:17:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  1. Dictamen relatiu a la proposta del regidor delegat de Recursos Humans, de 09/09/2022, de modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 (Exp. 1044920D)

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:47)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen relatiu a la proposta del regidor delegat de Recursos Humans, de 09/09/2022, de modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 (Exp. 1044920D)

  Marta Escudero Albor (00:18:51)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  1. Dictamen relatiu a la proposta del regidor delegat de Recursos Humans, de 09/09/2022, de modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 (Exp. 1044920D)

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:28)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen relatiu a la proposta del regidor delegat de Recursos Humans, de 09/09/2022, de modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 (Exp. 1044920D)

  Carlos Flos Fresquet (00:33:31)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen relatiu a la proposta del regidor delegat de Recursos Humans, de 09/09/2022, de modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 (Exp. 1044920D)

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:08)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen relatiu a la proposta del regidor delegat de Recursos Humans, de 09/09/2022, de modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 (Exp. 1044920D)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:40:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  1. Dictamen relatiu a la proposta del regidor delegat de Recursos Humans, de 09/09/2022, de modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 (Exp. 1044920D)

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:47)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen relatiu a la proposta del regidor delegat de Recursos Humans, de 09/09/2022, de modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 (Exp. 1044920D)

  Marta Escudero Albor (00:43:52)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  1. Dictamen relatiu a la proposta del regidor delegat de Recursos Humans, de 09/09/2022, de modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 (Exp. 1044920D)

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:43)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen relatiu a la proposta del regidor delegat de Recursos Humans, de 09/09/2022, de modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 (Exp. 1044920D)

  Carlos Flos Fresquet (00:47:46)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen relatiu a la proposta del regidor delegat de Recursos Humans, de 09/09/2022, de modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 (Exp. 1044920D)

  Rosario Miralles Ferrando (00:51:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Dictamen relatiu a la proposta del regidor delegat de Recursos Humans, de 09/09/2022, de modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 (Exp. 1044920D)

  ORDRE DEL DIA


  1. Dictamen relatiu a la proposta del regidor delegat de Recursos Humans, de 09/09/2022, de modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 (Exp. 1044920D) (00:00:35)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:01:10)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:30)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:02:33)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:55)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:08:57)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:08:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Juan José Cornelles Batiste (00:17:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:47)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:18:51)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:28)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:33:31)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:08)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:40:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:47)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:43:52)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:43)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:47:46)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:51:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Ajuntament de Benicarló