Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Benicarló i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2017 | 31-08-2017Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 31 d'agost de 2017

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 11 00:06:16
  PP 3 00:02:49
  PSOE 3 00:01:18
  CIUTADANS 0 00:00:00
  COMPROMÍS 2 00:13:07
  Ajuntament 2 00:02:31

  INTERVENCIONS


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  PUNT 1r. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió extraordinària núm. 12/2017, de 7 d'agost.
  PUNT 2n. Dictamen a la proposta de ratificació del Decret d'Alcaldia de 10 de maig de 2017, pel qual es resol formular al·legacions a l'acord del Ple de la Diputació de Castelló de 18 d'abril de 2017, d'aprovació provisional del Pla Castelló 135.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:00:48)
  Càrrec: Secretari General | Pertany a: Ajuntament
  PUNT 2n. Dictamen a la proposta de ratificació del Decret d'Alcaldia de 10 de maig de 2017, pel qual es resol formular al·legacions a l'acord del Ple de la Diputació de Castelló de 18 d'abril de 2017, d'aprovació provisional del Pla Castelló 135.

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  PUNT 2n. Dictamen a la proposta de ratificació del Decret d'Alcaldia de 10 de maig de 2017, pel qual es resol formular al·legacions a l'acord del Ple de la Diputació de Castelló de 18 d'abril de 2017, d'aprovació provisional del Pla Castelló 135.
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:05:31)
  Càrrec: Secretari General | Pertany a: Ajuntament
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:11)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  Carlos Flos Fresquet (00:06:13)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:27)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  José María Serrano Forner (00:06:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  Carlos Flos Fresquet (00:08:47)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:18)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  José María Serrano Forner (00:09:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  Carlos Flos Fresquet (00:09:46)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  José María Serrano Forner (00:11:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:21)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.
  PUNT 4t. Dació de compte al Ple de l'informe corresponent a l'execució del Pressupost i del moviment i situació de la Tresoreria de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE a data 30 de juny de 2017 (Exp. I-005/17-HOTRO).
  PUNT 5é. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 16 de juliol al 15 d'agost de 2017.
  PUNT 6é. Precs i preguntes.
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Susana Pérez Alonso (00:12:51)
  Càrrec: Regidora de Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:35)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Joaquim Bueno Bosch (00:13:37)
  Càrrec: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:00)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  LA VOZ DEL PUEBLO

  ORDRE DEL DIA


  PUNT 1r. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió extraordinària núm. 12/2017, de 7 d'agost. (00:00:14)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  PUNT 2n. Dictamen a la proposta de ratificació del Decret d'Alcaldia de 10 de maig de 2017, pel qual es resol formular al·legacions a l'acord del Ple de la Diputació de Castelló de 18 d'abril de 2017, d'aprovació provisional del Pla Castelló 135. (00:00:31)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:00:48)
  Càrrec: Secretari General | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD. (00:05:22)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:05:31)
  Càrrec: Secretari General | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:11)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:06:12)

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:11)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:06:13)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:27)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:06:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:08:47)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:18)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:09:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:09:46)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:11:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:21)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  PUNT 4t. Dació de compte al Ple de l'informe corresponent a l'execució del Pressupost i del moviment i situació de la Tresoreria de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE a data 30 de juny de 2017 (Exp. I-005/17-HOTRO). (00:11:49)

  Donar compte

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:21)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  PUNT 5é. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 16 de juliol al 15 d'agost de 2017. (00:12:10)

  Donar compte

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:21)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  PUNT 6é. Precs i preguntes. (00:12:22)


  Rosario Miralles Ferrando (00:11:21)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  ************** LA VEU DELS VEÏNS ************** (00:12:35)

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:21)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Susana Pérez Alonso (00:12:51)
  Càrrec: Regidora de Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:35)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Joaquim Bueno Bosch (00:13:37)
  Càrrec: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:00)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Ajuntament de Benicarló